Antipluggkultur hos pojkar eller antipojkkultur hos plugget?

Nationella sekretariatet för genusforskning skriver i ett inlägg på sin hemsida att ”kamp mot normer höjde betygen” för pojkar i Gnesta.

I manlighetsnormen ingår inte att plugga och vara duktig i skolan. Men normen går att påverka. Efter år av systematiskt jämställdhetsarbete i Gnesta går killarna i nian nu ut med högre betyg än riksgenomsnittet. […]

Men frågan är: Beror de tidigare dåliga betygen verkligen på en antipluggkultur hos pojkar, eller beror de på en antipojkkultur hos plugget?

I Gnesta har man ökat närvaron av vuxna i korridorerna på Frejaskolan. Allt bråk har förbjudits, även sådant bråk som en del killar ofta kallar ”skojbråk”. Ett uttryck för statuskamp bland tjejerna har man också satt stopp för. Det visade sig att flickorna poängsatte varandras genomförande av olika saker, till exempel hur de hämtade mjölk i matsalen. Att göra det ”på ett sexigt sätt” gav högre poäng och en sittplats bredvid högstatustjejerna.

Stereotyp syn på sex- och samlevnad
Granskningen av sex- och samlevnadsundervisningen visade att den var stereotyp och heteronormativ. Personalen fortbildades och det togs fram nya riktlinjer för pedagogiken.

I dag delar man inte längre in klasserna i tjej- och killgrupper när det ska talas om sex.

– Att dela in ungdomarna förstärker könsstereotyper och exkluderar transungdomar, betonar Karina Solax Stridh.

Vidare understryks att det inte är någon skillnad på kvinnor och mäns sexualitet. Skillnaderna finns på individnivå, inte på gruppnivå. Och det neutrala ordet partner används oftare. Den som undervisar kan inte utgå ifrån att alla flickor blir kära i pojkar, och tvärtom. Det går inte heller att utgå ifrån att alla elever är säkra på sin sexuella identitet.

Viktigt med helhetsperspektiv
Detta medvetna och systematiska arbete har som sagt gett resultat. Karina Solax Strid menar att det är detta arbete som ligger bakom det faktum att pojkarna i Gnesta i dag har bättre betyg när de går ut grundskolan än tidigare. Från att ha legat under riksgenomsnittet ligger pojkarna nu betydligt över: 79,4 procent av dem uppnådde 2012 målen i alla ämnen. Motsvarande siffra för hela riket var 74,2 procent.

Ok, de borde lära ut ”ingen avgörande skillnad” i stället för ”ingen skillnad” på sexualiteten för kvinnor och män, men arbetet har som det ser ut inneburit många förändringar till det bättre. Jag skulle däremot inte dra den snabba slutsatsen att pojkarnas prestation har förbättrats på grund av projektet. Det är ett sedan länge välkänt faktum att pojkar diskrimineras vid betygssättningen i svenska skolor. Frågan är alltså om det är pojkarnas prestation som förbättrats? Är det så att de faktiskt lärt sig mer? Eller är det så att de lärt sig att ”bete sig som flickor”, och därför vid ett givet kunnande får högre betyg än om de ”betett sig som pojkar”?  Eller är det så att lärarna har lärt sig något av arbetet med normerna och därmed slutat diskriminera pojkar då de sätter betyg?

Om det är alternativ ett, två, tre eller en kombination av dem ger artikeln inget svar på, det skulle vara mycket intressant att se utvecklingen av provresultaten på de nationella proven.

Etiketter: , , , ,

12 svar to “Antipluggkultur hos pojkar eller antipojkkultur hos plugget?”

 1. Stina Says:

  Att flickor skriver fler rätt på prov har inget med deras uppförande att göra. Med tanke på att pojkar får betydligt mer utrymme i svenska skolor än flickor, ges fler stödresurser, oftare får frågan och oftare får ta uppmärksamheten från läraren så tycker jag snyftet om att skolan skulle diskriminera pojkar som ganska skrattretande. Att du sen ljuger om att det skulle pojkdiskrimineringen skulle vara ett känt faktum är bara tragiskt. Inse istället att det är helt tack vara genusinstitutionerna och feminismen som även pojkars situation nu sakta förbättras.

 2. hagwall Says:

  Stina, bakom din fega anonymitet påstår du att jag ljuger när jag länkar till artiklar där Skolverket rakt ut säger att pojkar betygsdiskrimineras. Du är på god väg att bli blockad.

 3. Tjipp Says:

  ”Allt bråk har förbjudits, även sådant bråk som en del killar ofta kallar ”skojbråk”.”

  Det här tyckte jag var intressant, för en av de könsskillnader som har observerats över hela världen i olika kulturer är att pojkar skojbråkar mer (rough-and-tumble play om man vill leta i litteraturen). Att man förbjudit typiskt manligt beteende talar för din hypotes att pojkarna belönas för att bete sig mer som flickor.

  Länken som du kallade ”ingen avgörande skillnad” verkar snarare peka på flera ställen där det finns avgörande skillnader i mäns och kvinnors sexualitet, tycker jag.

 4. Mats Says:

  jag tror att Stina är http://lenalilliedropssomewords.blogspot.se/

 5. Johan Grå Says:

  ”Skojbråk” anses vara en normal, kanske nödvändig, del av pojkars utveckling. Man tänker att pojkar bland annat lär sig förhållas sig till hierarkier och till sin högre aggressivitet på det viset. Nu finns det säkert arenor för pojkarna att bråka utanför skolan men att bjuda in socialkonstruktivister som hittar på hur man borde behandla barn, i strid mot utvecklingspsykologisk forskning, tycker jag är märkligt.

  För övrigt tyder all empirisk forskning på att det finns påtagliga skillnader mellan manlig och kvinnlig sexualitet på gruppnivå. Roy Baumeister har publicerat ett antal forskningsgenomgångar som visar det. Även kliniska forskare har börjat visa att kvinnor förmodligen överdiagnostiseras med vissa sexuella problem helt enkelt för att forskare av ideologiska skäl tvingats anta att kvinnor i gemen fungerar som män, vilket de inte gör. Att ljuga om könsskillnader är olyckligt och hjälper i slutändan inte någon.

 6. 100 dagar, 100 blogginlägg, hela listan! | No size fits all Says:

  […] Antipluggkultur hos pojkar eller antipojkkultur hos plugget? […]

 7. Emelie Says:

  Något att läsa: http://www.ifau.se/Upload/pdf/se/2010/r10-23-Diskrimineras-pojkar-i-skolan.pdf

  Ingen diskriminering. Pojkar presterar helt enkelt sämre.

 8. Aktivarum Says:

  Emelie:

  Vad skulle du tycka om vi brukade säga så här?

  – Män dominerar VD:poster, ministerposter och företagande överallt, ingen diskriminering! Flickor presterar helt enkelt sämre överallt utom i kvinnodominerade klassrum där de känner de är bäst i världen.

  Seriöst, ingen skall säga att män är bättre än kvinnor men du häver ur dig att småbarn som är pojkar presterar sämre än småbarn som är flickor SOM OM det i sig vore den naturligaste sak i världen. Lite läsning åt dig:

  http://genusdebatten.se/presskonferens-mansutredningen-del-2-man-och-vald-man-och-utbildning/

  (Lärarnas metoder passar inte pojkar)

  Taking boys seriously – A longitudinal study of adolescent male school-life experiences in Northerin Ireland (pdf) – Dr. Ken Harland and Sam McCready

  (Pojkars icke-kognotiva bedömning sämre än akademiska prestationer)

  IZA – Non-cognitive Skills and the Gender Disparities in Test Scores and Teacher Assessments: Evidence from Primary School (pdf) – Professor Christopher M. Cornwell, David B. Mustard & Jessica Van Parys

  Flera års faktainsamling, studier korrelerar över nationsgränser.

  Länkar finns på sidan.

 9. Skolans syn på pojkar ett större problem än tvärtom | No size fits all Says:

  […] Men även om vi för debattens skull sätter oss in i rollen som genusteoretiskt statsråd och därför låtsas att verkligheten inte finns infinner sig en fråga som ännu inte besvarats. Även om det skulle vara klarlagt – vilket det alltså  inte är – att ”genussatsningar” verkligen höjer pojkarnas betyg så inställer sig frågan: Varför? […]

 10. 53 Kvinnors ökade utbildningsnivåer | Liberyx Says:

  […] domineras av kvinnor så ska vi inte heller då ropa efter 50/50-fördelning. Jag tillhör inte den skara som säger att det finns en antipluggkultur bland pojkar i skolan men inte heller den skar… heller. Jag ska dock lägga in ett citat apropå den förra meningen och det är efter att ha […]

 11. Om pluggets antipojkkultur. | No size fits all Says:

  […] Men även om vi för debattens skull sätter oss in i rollen som genusteoretiskt statsråd och därför låtsas att verkligheten inte finns infinner sig en fråga som ännu inte besvarats. Även om det skulle vara klarlagt – vilket det alltså  inte är – att ”genussatsningar” verkligen höjer pojkarnas betyg så inställer sig frågan: Varför? […]

 12. Internationella mansdagen, vad är den bra för? | No size fits all Says:

  […] Även om det skulle vara klarlagt – vilket det alltså  inte är – att ”genussatsningar” verkligen höjer pojkarnas betyg så inställer sig frågan: Varför? […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: