Posts Tagged ‘ppm’

Generation(s)rånarna

4 november, 2013

Ord är viktiga, vad vi kallar en företeelse styr tanken. Därför är det bra att Claes Hemberg gör en folkbildningsinsats om den så kallade ”bromsen” i pensionssystemet:

Dagens unga sparar inte främst till sin egen pension. Utan varje krona vi betalar in till den statliga pensionspotten går samma månad ut till dagens pensionärer. Det finns ingen jättekassa, utan varje pensionspeng måste vägas upp av en jobbpeng. Därför hinner inte pengarna växa där och därför sparar vi allt mer på egna konton.

Men talet om broms blir då väldigt märkligt. Att dagens utbetalningar bromsas är bara ett synsätt, som någon valt. Ett synsätt som passar dagens pensionärer. Men vi ska förstås välja att se pensionerna utifrån hela kollektivet – alla svenskar. Och då blir ordvalet ett annat.

Bilden broms passar dagens pensionärsorganisationer. ”Ta bort bromsen och ge oss pengar, vi som byggt detta land”, är en slagkraftig slogan. ”Pensionärerna förlorar 75 mdr” sa de igår. Men pensionärerna är ingen samhällsinstitution utan en intresseorganisation. Därför är ordvalet fel, för 3 av 4 svenskar. Vänd på tankesättet. Talar vi istället om att samhället ger en garanti, så blir bilden en annan. Samhället lovar varje generatione en vettig pension. Och: att garantin till nästkommande gör att vi just nu inte kan dela ut mer. Då blir resonemanget mer begripligt och hållbart.

Men det är inte bara pensionärsorganisationerna som vill ändra i den pensionsöverenskommelse det hittills varit bred politisk enighet om. Att det nuvarande systemet har en funktion som matchar in- och utbetalningar är inte en bugg, det är en feature. Det tidigare ATP-systemet var ett pyramidspel som skickade vidare räkningen till nästa generation, till slut insåg tillochmed Socialdemokraterna det och de tog tillsammans med de fyra borgerliga partierna fram ett hållbart pensionssystem.

I somras kom det dock oroande signaler från Socialdemokraterna att de inte längre vill stå för förslaget – där alla medverkande partier ju fått ge och ta. Socialdemokraterna vill helt enkelt ta de PPM-pengar som dagens arbetande betalar in till sin egen pension för att ge till dagens pensionärer. Det skulle innebära att dagens pensionärer får en garanterad pension, men morgondagens pensionärer skulle förlora 50 miljarder om året.

Att Socialdemokraterna vågar föreslå ett så ogenerat fräckt röstköp beror på att bilden av ”en broms” har satt sig. För att hindra dem måste vi tala om vad det i verkligheten handlar om, en garanti, som garanterar vettiga pensioner inte bara till dagens pensionärer utan också till morgondagens.


%d bloggare gillar detta: