Posts Tagged ‘morallagar’

Den nyvictorianska feminismen

6 april, 2017

I går mötte Feministiskt Initiativs nyvalda partiledare Victoria Kawesa moderata riksdagsmannen Hanif Bali i debatt i Expressen TV.  Bali refererade själv på Facebook:

Debatten mot Viktoria Kawesa (FI) blev tillslut av. Börja poppa popcorn. Kl 19:00 i Expressen sänds debatten – där ni kan höra för första gången någonsin att jag tappar talförmågan när Kawesa förklarar att utvisade ryssar och östeuropéer inte är ”vita”.

Enjoy.

Intressant att Kawesa således delar världsbild med förra sekelskiftets anglogermanska rasteoretiker. I slutet av 1800-talet ansågs av många (anglosaxare eller germaner alltså) att de som inte var anglosaxare eller germaner inte kunde vara vita. Italienare, spanjorer, polacker, judar, greker, med flera, utdefinierades. Fransmän godkändes dock motvilligt.

Det gjordes stora ansträngningar i London att förklara hur en nyazeeländare kunde vara vit medan en irländare inte var det. Vita ansågs nämligen ha rätt till självstyre i de så kallade ”white dominions” – Kanada, Australien och Nya Zeeland, och om man definierade irländare som vita skulle de ju också ha rätt till självstyre på Irland, och så kunde man ju inte ha det.

Rastänkandet är inte den enda värdering F! delar med den victorianska tiden, de tycker det är helt i sin ordning att kvinnor som inte klär sig ”dygdigt” utanför hemmet råkar ut för trakasserier, och i synen på pornografi och sexarbete står F! inte de victorianska moralisterna efter.

Glad upphävningsdag!

5 december, 2013

Idag är det 80 år sedan förbudstiden i USA avslutades. Den 5 december 1933 ratificerades det 21 tillägget till konstitutionen av Utah och den nödvändiga tre fjärdedels majoriteten av stater var uppnådd. Alkohol blev därmed åter legaliserat efter att ha varit förbjudet sedan 11 januari 1920.
kvinna med antiförbudsskylt
Förbudet ledde till att den tidigare legala och öppna produktionen och distributionen av alkohol togs om hand av syndikat kontrollerade av den organiserade brottsligheten. Verksamheten gick under jorden och gödde de kriminella nätverken.

Förespråkarna för förbudet menade att problemet var att polisen inte tillräckligt jagade de som bröt mot det och att straffen var för låga. (Var har vi sett den argumentationen någonstans…?)

Efter hand kom allt fler på att lagen skapade fler problem än den löste och 1932 hade Franklin D Roosevelt som vallöfte att avskaffa det federala förbudet. Det fanns dock möjlighet för delstaterna att behålla det. Den sista delstat som avskaffade förbudet var Mississippi, 1966.

Det finns en amerikansk site som vill göra Repeal Day till en dag som firas minst lika mycket som St. Patrick’s Day, fast alla kan känna sig delaktiga.

IT’S THE PERFECT TIME OF YEAR.
Conveniently located halfway between Thanksgiving and Christmas — at a time when most Americans are probably not spending time with family — Repeal Day presents a wonderful occasion to get together with friends and pay tribute to our constitutional rights.
WE HAVE THE CONSTITUTIONAL ABILITY TO DO SO.
Unlike St. Patrick’s Day or Cinco de Mayo, Repeal Day is a day that all Americans have a part in observing, because it’s written in our Constitution. No other holiday celebrates the laws that guarantee our rights, and Repeal Day has everything to do with our personal pleasures.
IT’S EASY!
There are no outfits to buy, costumes to rent, rivers to dye green. Simply celebrate the day by stopping by your local bar, tavern, saloon, winery, distillery, or brewhouse and having a drink. Pick up a six-pack on your way home from work. Split a bottle of wine with a loved one. Buy a shot for a stranger. Just do it because you can.

Vem vet, vi har ju importerat Halloween så kanske Repeal Day kommer så småningom.

När det begav sig sist skrev Mattias om förbudstiden i USA och konstaterade bland annat att dödligheten i skrumplever minskade, medan dödligheten i alkoholförgiftning steg brant (eftersom säljarna och köparna var intresserade av starkast möjliga varor som inte tog mer plats än nödvändigt) och antalet mord fördubblades.

Liknande effekter syntes också i de delar av Sverige som under 1800-talet hade infört lokalt alkoholförbud.

Förbuden medförde att en omfattande illegal marknad uppstod. Vid sekelskiftet var förhållandena i de kåkstäder som växte upp i malmfälten i Norrbotten närmast kaotiska, trots att ett formellt förbud existerade. Lönnkrogarna sköt upp som svampar ur jorden och vinhandelsfirmor i södra delarna av landet gjorde stora affärer genom att förse denna illegala entreprenörsverksamhet med sprit och billigt vin, som oftast såldes till lönnkrögarna per postorder. Malmfälten blev ett lönnkrögarnas paradis.

Här uppstod också andra former av missbruk och mindre samvetsömma apotekare gjorde sig förmögenheter genom ”droppkrögeri”. Speciellt åtråvärda blev patentmediciner som ”Hoffmanns droppar”, ”Tolfmannakraft” och ”Doktor Halls muntrande droppar”. Gemensamt för dessa preparat var att de i regel innehöll två tredjedelar ren alkohol och en tredjedel eter.

I Sverige slapp vi med ett nödrop undan ett totalförbud vid folkomröstningen 1922. Vi fick i stället ett integritetskränkande och diskriminerande ransoneringssystem, infört redan 1917, som inte försvann förrän 1955.

Sedan dess har Sverige gradvis fått ett mindre neurotiskt förhållande till alkohol. Absolutisterna vinner fortfarande ibland delsegrar, men i stort har historien visat att de har fel. Den totala alkoholkonsumtionen har gått upp, men våldet och alkoholskadorna har inte följt med. Kopplingen alkohol-våld är inte biologisk, den är kulturell och därför påverkbar över tid. Det räcker att gå över Sundet till Danmark för att konstatera det, kopplingen, i Sverige sedd som självklar, finns inte där.

Mattias skriver också om dagens jubileum, i SvD: Förbudsexperimenten fortsätter misslyckas.

Prussiluskepolitik

3 juli, 2013

För två år sedan skrev jag om de små stegens absolutism:

En grundsten i nykterhetsrörelsens agenda är att ständigt utvidga antalet alkoholfria zoner i samhället. Inte bara där det faktiskt finns vetenskapliga belägg för att alkoholbruk riskerar att skada andra människor (till exempel vid gradviditet eller rattonykterhet) utan också sådana där inga skadliga samband går att vetenskapligt påvisa. Till exempel handlar om det om att skuldbelägga alla som inte är helnykterister medan de ammar(!) eller över huvud taget har barn under 18 år boende hemma(!!) Ibland lyckas de riktigt bra, då fular de inte bara ut ett i deras ögon oönskat beteende moraliskt, de lyckas få det förbjudet i lag:  Sjöonykterhetslagen.

Idag föreslår Madeleine Leijonhufvud att det skall bli straffbart för föräldrar att dricka alkohol när de har ansvar för sina barn. Hon

vill ändra föräldrabalken och klassa vårdnadshavares missbruk som ringa misshandel – som också kan vara psykisk. […]
Hon tycker heller inte att integritetsskäl eller risken för att lagen blir ett sätt för familjer att driva konflikt med varandra är skäl nog att avstå.

Leijonhufvud ”antar” att lagen bara skulle användas vid riktigt allvarliga fall. Men i de allvarliga fallen är lagen överflödig, och i de icke allvarliga fallen är den onödig. För som det så ofta är när det gäller morallagar: det beteende man säger sig vilja komma åt är redan straffbart i andra lagrum.

Vill man inte införa en lag som kommer att missbrukas av allsköns prussiluskor som vill sätta dit sina ex, grannar och arbetskamrater skall man inte införa en lag vars enda existensberättigande är att den kan användas av allsköns prussiluskor som vill sätta dit sina ex, grannar och arbetskamrater.

För moralisterna är detta inget problem. Prussiluskeriet är ju själva målet, de är inte intresserade av att få bort alkoholens skadeverkningar, de vill få bort alkoholen. Punkt.

[Magnus Ernström kommenterar också]

Ju fler lagar, desto värre soppa

1 april, 2013

Representanter för Centerns kvinnoförbund framförde på SvD Brännpunkt 1 april idén att det skall vara straffbart för svenskar att köpa sex även i länder där det inte är straffbart. Förslaget har framförts förut, det är fortfarande fundamentalt feltänkt.

Förslaget bryter mot legalitetsprincipen. För att vara straffbar skall en handling vara det där – och när – den begås. Det skall till mycket starka skäl att frångå denna princip, till exempel kan avsteg göras för vissa krigsbrott som inte var kriminaliserade i det område och på den tiden de utfördes. Det Centerkvinnorna vill göra är att riva den internationella rättsordningens grundpelare för vad som i svensk rättstillämpning är ett bötesbrott.

Länder som Danmark och Thailand lär inte vara speciellt intresserade av att handräcka oss i jakten på moralbrottslingar. Men om Sverige inleder en uppluckring av legalitetsprincipen finns det en hel del länder länder som nog gärna skulle ta tillfället i akt att följa efter, varför skulle de vara bättre än oss? Om Sverige kan avskaffa rättsstatens principer för ett moralbrott som i praktiken inte ger mer än 50 dagsböter, varför skulle då andra länder avstå från möjligheten att också de kriminalisera moralbrott begångna i utlandet, moralbrott de själva ser som så allvarliga att de straffas med fängelse eller avrättning?

Centerkvinnornas förslag bygger på idén att medborgaren i ett land är livegen det landet, var hon än befinner sig. Skall det fungera krävs att andra länder skall spana på och lämna ut uppgifter om personer som begår handlingar som inte är straffbara där. Då kan vi knappast neka om andra länder skulle komma på samma dåliga idé. Vilka andra länders medborgare skall vi spana på och lämna ut uppgifter om så att de kan straffas i sina hemländer? Maltesiskor eller polskor som gör abort? Iranska homosexuella? Saudiaraber som har sex utanför äktenskapet? Litauer som går i Prideparaden? Tillämpar vi våra morallagar i utlandet kommer utlandet att tillämpa sina morallagar här.

Den som till äventyrs ändå tycker att förslaget verkar vettigt bör ställa sig följande enkla fråga: Hur många länders lagar skall egentligen gälla i ett land samtidigt? Standardsvaret har hittills varit ”ett”. För accepterar vi tanken att ett land har självklar jurisdiktion utanför sin egen gräns får vi problem. Hur skall vi då hantera att Turkiet straffar den som säger att det inträffade ett folkmord på armenier 1915 medan Frankrike straffar den som säger att det inte inträffade ett folkmord på armenier 1915? Det samhälle som blir effekten av att ta detta förslag på allvar är inte längre ett rättssamhälle.

Justitieminister Beatrice Ask har tack och lov kraftfullt avvisat förslaget just för att det strider mot de internationella rättsprinciper som Sverige brukar försvara. Då kom idén från Socialdemokraterna, den är inte mer rätt när den kommer från företrädare för Alliansen.

Hans Li Engnell konstaterar att den liberala fernissan satt tunt i Centern.

[uppdatering: CUF:s ordförande Hanna Wagenius svarar på Brännpunkt, hon tycker inte sexköpslagen skall utsträckas över landets gränser, hon tycker inte ens att den fungerar i Sverige.]


%d bloggare gillar detta: