Posts Tagged ‘jobbskatteavdrag’

En obekväm sanning om ”pensionärsskatten”

15 september, 2017

Löntagare betalar högre skatt än pensionärer vid samma inkomst, 16% försvinner i löneskatter utan koppling till någon försäkring. Orättvisan minskade med jobbskatteavdraget, men nu vill flera partier vidga klyftan igen under högljutt gastande om en påstådd högre ”pensionärsskatt”. Rättvisa? Nej. Politik? Ja.
Att det blivit så här beror på att historien om de dolda skatterna inte passar in i någon sidas narrativ, JSA-förespråkarna marknadsför JSA
med att det är bra att arbetande får lägre skatt än de som, av olika anledningar, inte arbetar. Då arbetar de mer vilket hela samhället gynnas av. Men om man skulle nämna löneskatterna i sammanhanget försvinner ju den gynnade positionen för löntagare. De på andra sidan har heller inget intresse av att erkänna existensen av dessa dolda löneskatter, de har ett intresse av att framställa det som att pensionärer är orättvist hårt beskattade, men räknar man in löneskatterna är de ju orättvist lätt beskattade jämfört med löntagare.

PROsit sa Bull

15 maj, 2013

Ser att PRO är ute och trålar på Facebook med frågan: ”Pensionärer betalar idag högre skatt än löntagare. Tycker du det är rätt eller fel?”

Och som de frågar får de svar. Det är ju bara det att det de påstår i frågan inte är sant. Om pensionärer betalade den extra skatten som betalar vårt EU-medlemskap – den ”allmänna löneavgiften” som i år är 9,88 % – så skulle de betala högre skatt än löntagare. Fast nu gör de inte det. Det är bara löntagarna som betalar EU-medlemskapet. Var ser PRO rättvisan i det?

DN påminde om det 2010, fast då var den allmänna löneavgiften ”bara” 6,03%.

Kan vara på plats att påminna om PRO:s husbondes track record i frågan också:

Så fort Socialdemokraterna kom till makten 1994 sänktes pensionerna med över 500 kronor i månaden och indexuppräkningen för pensioner halverades. Varje val därefter lovade Socialdemokraterna att nästa mandatperiod skulle de återställa pensionerna. Inget hände, under de tolv år de satt vid makten ökade pensionen för en miljon pensionärer med 0,1%.

Efter tolv år genomfördes till slut värdesäkringen. Av Alliansregeringen. Pensionerna har från och med 2008 full indexuppräkning. Vi har genomfört den tandvårdsreform den andra sidan bara pratade om. Vi har infört fritt val inom äldreomsorgen och förbättrat anhörigstödet. Vi har höjt pensionerna och vi har sänkt skatten för pensionärer fyra gånger. Dessutom gör jobbskatteavdraget att fler än annars kommer i arbete och bidrar till att betala pensionerna. Vi har prövat (S)-alternativet och vet vad det innebär: lägre pensioner, sämre tandvård, mindre valfrihet och högre skatter för Sveriges pensionärer.


%d bloggare gillar detta: