Posts Tagged ‘hyresgästföreningen’

Ohyresgästföreningen

28 mars, 2013

När vi tog beslut om 44 nya hyreslägenheter på Kungsholmen för ett år sedan var det efter att den lokala Hyresgästföreningen motarbetat bygget  i åratal. En tämligen märklig inställning från en hyresgästförening kan man tycka, men det är inget unikt för Kungsholmen. Nu kan man läsa i Södermalmsnytt om ett bygge av 91 lägenheter vid Rosenlundsgatan som motarbetas av… Hyresgästföreningen:

Det omdiskuterade bygget, som ritats om flera gånger, klubbades av stadsbyggnadsnämnden i slutet av 2011. Det beslutet överklagades sen, först till länsstyrelsen och sedan vidare till mark- och miljödomstolen. Båda instanserna avslog alla överklaganden.

Men hyresgästföreningen som överklagade planerna till länsstyrelsen fick aldrig veta att deras överklagande avslogs. Det betyder att de kan få chansen att få sin sak prövad på nytt, eftersom de aldrig fick möjlighet att gå vidare till nästa instans.
– De fanns inte med på sändlistan. Det kan bero på ett förbiseende från vår sida. Det betyder att de nu kan ansöka hos Mark- och miljööverdomstolen om möjlighet att klaga på beslutet, säger Ulla Jarnås vid enheten för överklagande på länsstyrelsen.

Jag tror inte det här betyder att bygget stoppas, om Hyresgästföreningenföreningen ansöker om prövningstillstånd hos MMÖD kan det eventuellt försenas. Men jag skulle inte tro att de får ett sådant, eftersom inga sakförhållanden ändrats sedan deras överklagan avslogs.


%d bloggare gillar detta: