Posts Tagged ‘bostäder’

För övrigt anser jag Nationalstadsparken bör avskaffas

28 april, 2015

Skriver i dag på SvD Brännpunkt om den dysfunktionella Nationalstadsparken i Stockholm.

Det som hindrade tusentals nya studentbostäder var inte några ekbackar eller k-märkta byggnader. Området som skall bebyggas består av gammal industrimark, grushögar och parkeringsplatser. Lagen om Nationalstadsparken satte stopp eftersom bygget skulle kunna förändra vyn av Stockholm från sluttningen vid Koppartälten i Hagaparken. Möjligheten för tusentals studenter och forskare att få bo mitt i Stockholms och Sveriges hetaste forskningskluster försvann eftersom deras hus kunde synas från Solna. […]

Lagen om nationalstadsparken har låtit det bästa bli det godas fiende, den har satt ur spel politikens viktigaste funktion: att göra en avvägning mellan motstridiga intressen. Att ge bevarandefundamentalisterna tillgång till lagen om nationalstadsparken var, för att citera P J O’Rourke, som att ge whiskey och bilnycklar till en tonåring.

Midsommarpresent till Stockholms bostadssökande

22 juni, 2013

Inför midsommarhelgen kom Mark- och miljööverdomstolen med en välkommen present till miljön, det kommunala självbestämmandet och de bostadslösa. Domstolen upphävde Mark- och miljödomstolens tidigare dom om kvarteret Plankan på Södermalm, vilket innebär att den detaljplan som kommunen beslutat om nu åter är den som gäller. MMÖD:s besked är mycket välkommet för de som idag står i bostadskön i Stockholm. Den innebär inte bara att det nu kan byggas 69 nya hyresrätter och 50 nya studentlägenheter i kvarteret. Det innebär att en dom som skulle stoppat nya bostäder i praktiskt taget hela innerstaden nu undanröjts.

Jag skrev om den tidigare domen i december:

Kvarteret – ett miljonprogramsbygge i stadens centrum, ståtar med en innergård stor som en fotbollsplan och gränsar direkt till två parker. Vilket inte har hindrat somliga av dess hyresgäster att hårdnackat motsätta sig varje form av åtgärd för att göra stad av en förortsenklav mitt i centrum och möta den skriande bostadsbristen i Stockholm. Under credot: Åt dem som har skall varda givet, har de överklagat planerna som skulle inneburit 69 nya hyresrätter och 50 nya studentlägenheter centralt på Södermalm. ”Bostadsbrist och bostadsbrist, det är ju min enorma innergård”. Och som så ofta bedrar dumheten visheten, det hus som planeras för innergården kommer att vara byggt så att bullret på innergården minskar, men är man nimbyit så är man…

Flygbild på slutet kvarter på två sidor omgivet av parker

Bild: DN. Titta på den igen och avgör hur mycket sanning det ligger i påståendet att hyresgästerna i Plankan skulle bli utan tillgång till grönområden om 1/8 av innergården bebyggdes.

Mark- och miljööverdomstolens utslag är inte prejudicerande på så sätt att det sätter nya regler. Men det betyder inte att det är oviktigt, tvärtom. Hade Mark- och Miljödomstolens utslag stått kvar hade det inneburit ett prejudikat som i praktiken stoppat alla nybyggen av bostäder i bullerstörda lägen i hela Stockholms innerstad. Veckans utslag i MMÖD är anti-prejudicerande. Det innebär att nuvarande praxis med Stockholmsmodellen – en tyst sida – tack och lov fortsätter.

Efter nio års planarbete ser det nu äntligen ut som att bygget blir av. MMÖD:s dom kan överklagas till Högsta domstolen, men det krävs då prövningstillstånd.

Ohyresgästföreningen

28 mars, 2013

När vi tog beslut om 44 nya hyreslägenheter på Kungsholmen för ett år sedan var det efter att den lokala Hyresgästföreningen motarbetat bygget  i åratal. En tämligen märklig inställning från en hyresgästförening kan man tycka, men det är inget unikt för Kungsholmen. Nu kan man läsa i Södermalmsnytt om ett bygge av 91 lägenheter vid Rosenlundsgatan som motarbetas av… Hyresgästföreningen:

Det omdiskuterade bygget, som ritats om flera gånger, klubbades av stadsbyggnadsnämnden i slutet av 2011. Det beslutet överklagades sen, först till länsstyrelsen och sedan vidare till mark- och miljödomstolen. Båda instanserna avslog alla överklaganden.

Men hyresgästföreningen som överklagade planerna till länsstyrelsen fick aldrig veta att deras överklagande avslogs. Det betyder att de kan få chansen att få sin sak prövad på nytt, eftersom de aldrig fick möjlighet att gå vidare till nästa instans.
– De fanns inte med på sändlistan. Det kan bero på ett förbiseende från vår sida. Det betyder att de nu kan ansöka hos Mark- och miljööverdomstolen om möjlighet att klaga på beslutet, säger Ulla Jarnås vid enheten för överklagande på länsstyrelsen.

Jag tror inte det här betyder att bygget stoppas, om Hyresgästföreningenföreningen ansöker om prövningstillstånd hos MMÖD kan det eventuellt försenas. Men jag skulle inte tro att de får ett sådant, eftersom inga sakförhållanden ändrats sedan deras överklagan avslogs.


%d bloggare gillar detta: