Posts Tagged ‘atp’

Självmotsägande pensionsidéer från vänster

5 juli, 2017

DN Debatt påstod igår idéinstitutet (f d tankesmedjan) Katalys följande:

Dagens pensionssystem missgynnar arbetare och gynnar högutbildade. För många räcker inte ett helt arbetsliv för en anständig pension.

Det stämmer till hälften. De som missgynnas mest i dagens statliga system är heltidsarbetande lågavlönade, så långt har Katalys rätt, men pengarna hamnar inte hos högavlönade. De som betalar in till systemet är heltidsarbetande låg- och höginkomsttagare (Pensionsinbetalningar på en lön över 7,5 basbelopp, nu 38400/mån, ger ingen extra pension, de är ren skatt). De som gynnas är medelinkomsttagare och de som jobbat lite eller inget.

De förslag som Katalys lägger skulle (i konsekvent socialistisk anda, skall sägas) inte lösa de problem de påtalar utan göra dem värre. Om man viktade pensionsutbetalningarna efter förväntad livslängd skulle det innebära att den nuvarande pensionsöverföringen (ca en miljon kronor per person) från mans- till kvinnokollektivet försvinner, vilket man förstås kan föreslå, men Katalys vill ju att kvinnor skall gynnas mer än idag.

Katalys vill också höja pensionerna för de som arbetat deltid eller inte alls. Vilket skulle innebära att gränsen för att själv ha någon pensionsnytta av att ha arbetat flyttas upp från de sådär 26500kr/ i månaden där den ligger i dag. Under den gränsen spelar dina inbetalda pensionspremier ingen roll, garantipersonen fyller på så att den som inte arbetat en dag har samma statliga pension som den som arbetat fyrtio år. Gränsen ligger nu strax under medellön. Den gränsen vill alltså Katalys höja. Man får anta att de agerar efter Wigforss’ devis ”Fattigdomen fördrages med jämnmod, då den delas av alla.” Men för en tänkande människa är det svårt att se hur problemet med att en stor grupp – på grund av regler för skatter, bidrag och pensioner – inte kan förbättra sin livssituation genom att arbeta mer eller utbilda sig löses genom att gruppen görs ännu större.

Generation(s)rånarna

4 november, 2013

Ord är viktiga, vad vi kallar en företeelse styr tanken. Därför är det bra att Claes Hemberg gör en folkbildningsinsats om den så kallade ”bromsen” i pensionssystemet:

Dagens unga sparar inte främst till sin egen pension. Utan varje krona vi betalar in till den statliga pensionspotten går samma månad ut till dagens pensionärer. Det finns ingen jättekassa, utan varje pensionspeng måste vägas upp av en jobbpeng. Därför hinner inte pengarna växa där och därför sparar vi allt mer på egna konton.

Men talet om broms blir då väldigt märkligt. Att dagens utbetalningar bromsas är bara ett synsätt, som någon valt. Ett synsätt som passar dagens pensionärer. Men vi ska förstås välja att se pensionerna utifrån hela kollektivet – alla svenskar. Och då blir ordvalet ett annat.

Bilden broms passar dagens pensionärsorganisationer. ”Ta bort bromsen och ge oss pengar, vi som byggt detta land”, är en slagkraftig slogan. ”Pensionärerna förlorar 75 mdr” sa de igår. Men pensionärerna är ingen samhällsinstitution utan en intresseorganisation. Därför är ordvalet fel, för 3 av 4 svenskar. Vänd på tankesättet. Talar vi istället om att samhället ger en garanti, så blir bilden en annan. Samhället lovar varje generatione en vettig pension. Och: att garantin till nästkommande gör att vi just nu inte kan dela ut mer. Då blir resonemanget mer begripligt och hållbart.

Men det är inte bara pensionärsorganisationerna som vill ändra i den pensionsöverenskommelse det hittills varit bred politisk enighet om. Att det nuvarande systemet har en funktion som matchar in- och utbetalningar är inte en bugg, det är en feature. Det tidigare ATP-systemet var ett pyramidspel som skickade vidare räkningen till nästa generation, till slut insåg tillochmed Socialdemokraterna det och de tog tillsammans med de fyra borgerliga partierna fram ett hållbart pensionssystem.

I somras kom det dock oroande signaler från Socialdemokraterna att de inte längre vill stå för förslaget – där alla medverkande partier ju fått ge och ta. Socialdemokraterna vill helt enkelt ta de PPM-pengar som dagens arbetande betalar in till sin egen pension för att ge till dagens pensionärer. Det skulle innebära att dagens pensionärer får en garanterad pension, men morgondagens pensionärer skulle förlora 50 miljarder om året.

Att Socialdemokraterna vågar föreslå ett så ogenerat fräckt röstköp beror på att bilden av ”en broms” har satt sig. För att hindra dem måste vi tala om vad det i verkligheten handlar om, en garanti, som garanterar vettiga pensioner inte bara till dagens pensionärer utan också till morgondagens.


%d bloggare gillar detta: