Alla partier eniga om stödet till barn med omfattande behov

Jan Valeskog m.fl. (S) anmälde ett särskilt uttalande enligt nedan:

Det är bra att ett system för tilläggsbelopp nu kan införas där kriterierna blir tydliga så att barn med bäst behov får detta stöd.[…]

Per Olsson m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande enligt nedan:

Alla elever har rätt att få det stöd som krävs för att kunna utvecklas så långt det är möjligt i skolan. Ambitionen måste vara att alla skolor är rustade att möta varje elev, oavsett vilket stöd de är i behov av, inom ramen av den ordinarie undervisningen.

Storleken på det sökbara verksamhetsstödet är inte en indikation på hur mycket staden satsar på de elever som är i behov av särskilt stöd. De kriterier som nu förändras möjliggör för nämnden att fördela ut mer resurser till skolorna att använda i den ordinarie undervisningsmiljön och där stärka arbetet med alla elevers utveckling mot målen.[…]

Marina Gunnmo Grönros m.fl. (V) anmälde ett särskilt uttalande enligt nedan:

Det nya systemet innebär att skolorna inte behöver ansöka om pengar hos förvaltningen utan istället får det utfördelat efter behov via särskilda fördelningsnycklar, om det inte handlar om elever med omfattande behov av särskilt stöd där skolan vidtar extraordinära stödåtgärder. Denna princip stödjer vi då det innebär en mer rättvis fördelning som är tydligt kopplad till behov och innebär att skolorna i ett tidigt stadium vet vilka resurser de har att använda sig av i sitt stöd till elever med särskilda behov, eftersom de då slipper ovissheten som uppstår vid ansökningar. Ansökningssystem tar dessutom upp mycket tid till administration som bättre kan användas till skolverksamheten.[…]

Vad handlar det här om? Det är beslutet i Stockholms Utbildningsnämnd i april om ”nytt system för tilläggsbelopp för elever med ett omfattande behov av stöd i grundskolan”. Beslutet togs av en enig nämnd, alla röstade för. Oppositionen lade dessutom särkilda yttranden enligt ovan.

Beslutet kunde dock kommunicerats bättre, för hur det var så upplevde ett antal skolor och föräldrar, rätt eller, fel, nu i veckan att de överraskats av de nya reglerna. Aftonbladet påstod på nyhetsplats att stödet till barn med svår dyslexi i Stockholm dras in i höst. Vilket naturligtvis inte har med verkligheten att göra. Ingen vill det, vare sig Alliansen eller de rödgröna. Det som sker är att stödet fördelas på ett annat sätt.

Sveriges mest förutsägbara ledarsida tog tillfället i akt att anklaga Anders Borg för att ”Några dagar före terminsstart försvann tryggheten för ett antal barn i Stockholm.” Men varför kontrollera vilket beslut som faktiskt togs och av vem? Det är ju så mycket enklare att gå på autopilot…

Som Sanna Rayman påpekar så kunde beslutet kommunicerats bättre, kanske också i sina detaljer gjorts på ett lite annat sätt. Men det gamla systemet var oförutsägbart och ohållbart, detta var och är Utbildningsnämnden i Stockholm enig om.

Min partikollega Monika Lozancic sitter i Utbildningsnämnden och har bloggat om Utbildningsnämndens (o)kontroversiella beslut.

Glass, teater, tårta, Tintin och Pride

Afrosvenskarnas Riksförbund vill synas igen, nu har de polisanmält Pridetåget i Stockholm för hets mot folkgrupp. Anledningen är att en enligt uppgift vit person skall ha sminkat sig som somalisk pirat. Talespersonen Kitimbwa Sabuni gör jämförelser med ”Lena Adelsohn-Liljeroths afrofobiska tårta”. Det var ju bara det att det inte var Lena Adelsohn-Liljeroths tårta, utan den afrosvenska konstnären Makode Lindes, den var knappast heller afrofobisk. Och Makode Linde är ju inte vit, uppenbarligen fick han inte sminka sig som svart ändå, enligt Sabuni.

Det är inte första gången Afrosvenska Riksförbundet är ute och slirar, bannstrålen har tidigare riktats mot en svart svensk komiker

På sin blogg berättar komikern Marika Carlsson om hur pjäsen om henne själv där hon spelar sig själv har anmälts för hets mot folkgrupp. Detta av en kvinna, från Afrosvenskarnas Riksförbund, som inte sett pjäsen och inte heller tänker göra det. På sin facebookgrupp Café Pan-Afrika följer ASR upp med denna karakteristik av Marika Carlsson, adopterad som tvååring från Etiopien och 2006 utsedd till Sveriges bästa kvinnliga komiker:

Marika Carlsson kan vara förvirrad, självhatande eller bara ett exempel på en svart människa som är så fullständigt och brutalt ryckt från sina rötter att hon för en billig penning och en klapp på huvudet säljer ut sig till vita människors behov av att få vara rasister i organiserade former. Men det är mindre intressant än att vita människor i form av FTW-productions organiserat ett rasistiskt spektakel för andra vita människor i Sverige år 2010.

Tack och lov ser inte alla invandrarorganisationer som sitt främsta syfte att framställa sina landsmän som antingen förtryckta eller idioter. Adopterade Etiopiers och Eritreaners Förening rekommenderade tvärtom allmänheten att gå och se pjäsen: ”En energiskt, utlämnande, engagerande och inte minst rolig svartsoppa”.

Jag har tidigare skrivit på Newsmill om den debattmetod Sabuni och hans fränder använder, den som inte håller med dem stämplas som vit rasist, skulle den som inte håller med dem vara gul, brun eller svart så stämplas denne i stället som rasförrädare. Det är en bekväm debattmetod för utövaren. Men förrädisk – den intellektuella skärpan och faktakontrollen tränas inte, vilket straffar sig i längden.

Inte oväntat försvarade ASR också Behrang Miris okunniga och ohistoriska utrensning av Tintin på Kulturhuset: Läs mer här, läs speciellt vad Boris Benulic skriver om antirasisten Tintin.

Afrosvenskarnas Riksförbund är i övrigt kända för sin centrala roll i Centrum Mot Rasism (de med den rasistiska glassen). De låtsas att de är representativa för svenskarna med rötter i Afrika, men medlemstalet säger något annat:
bild på svart glass

Afrosvenskarnas riksförbund, ASR, har haft en ledande roll i inriktningen av Centrum Mot Rasism. ASR:s riksorganisation har en medlemsplats i CMR samtidigt som föreningen har registrerat sina lokalavdelningar i Stockholm och Göteborg som enskilda medlemmar.
På så sätt höjer de CMR:s medlemsantal och skaffar sig mer makt på årsmötet, eftersom varje förening har en röst. Iransk-svenska solidaritetsföreningen gör likadant genom att ha tre lokalavdelningar som separata medlemmar.
Afrosvenskarnas riksförbund får bidrag av Integrationsverket. År 2001 uppgav förbundet att de hade 1 402 medlemmar. För det fick de drygt 300 000 kronor. Större delen av medlemmarna, 1 226 stycken, uppgavs finnas i Stockholmsavdelningen.

Men enligt en intern rapport, som SvD tagit del av, hade Stockholmsavdelningen bara 47 betalande medlemmar. Samma år kom endast 18 personer på Stockholmsavdelningens möte, enligt rapporten, som skrevs av en medarbetare i förbundet.

Att det fortfarande finns någon utomstående som tar ASR:s utspel på allvar är en gåta.

[Edit: så här såg piraten ut. Queer? Tja. Blackface? Nej
bild på svart glass

Bild: QX ]