Archive for 30 mars, 2013

Tiggeriförbud ingen framkomlig väg

30 mars, 2013

Min partikollega Eva Solberg föreslår i DN förbud mot organiserat tiggeri:

Genom kommunikation med dem som tigger och genom regelverk, skickar vi en tydlig signal till hemlandet/-länderna att det inte är människovärdigt med tiggeri och därför inte accepteras i vårt samhälle. Väljer man däremot att ställa sig till arbetsmarknadens förfogande, på dess villkor, har man självklart samma möjligheter som alla andra.

Därför är det nu hög tid att visa att vi inte accepterar tiggeri vare sig i Stockholm eller någon annanstans i Sverige. Kommunerna kan och bör göra mer för att stoppa denna utveckling. Det kan handla om att ändra i de lokala föreskrifterna, vilket en kommun själv kan ansvara för.

Det är inte roligt att se fattiga människor tigga i städerna, men förbud är fel väg att gå. Det finns ingen enkel lösning på problemet med utländska tiggare på våra gator. Orsaken till fattigdomen ligger inte här utan i tiggarnas ursprungsländer, och det kan vi tyvärr inte göra så mycket åt. Det ”problem” vi kan göra något åt är att Sverige är rikt och befolkningen förhållandevis vänliga mot tiggare, men vill vi verkligen ändra på det?

Det är inte heller alls självklart att kommunen har laglig rätt att förbjuda tiggeri. Sala kommun försökte för två år sedan ändra i den lokala ordningsstadgan för att kunna bötfälla tiggare, eftersom dessa ansågs utgöra ett så problematiskt inslag i gatubilden. Förbudet sades lösa problemet med aggressivt tiggeri (men påfluget tiggeri är redan förbjudet i lag, det kallas ofredande) och det faktum att en del av tiggarna sägs vara utsatta för människohandel.

Chefredaktören för Situation Stockholm skrev då på Brännpunkt:

Det finns redan lagar i ordningsstadgan som är tillämpliga inom området. Handlar det om att man vill skydda människor från att utnyttjas av andra eller trafficking finns lagar som reglerar det också.

Det är liksom inte där det brister.

Vad man vill med ett sådant här förslag är att visa väljarna att man gör någonting, finna en enkel väg att röja ett beteende från sin stads gator, ett beteende man skäms över.

Och den enklaste vägen är att skjuta det från sig själv, upphöja det till lag och därigenom frånhända sig ansvaret för det.

Rolf Nilsson, Föreningen Stockholm hemlösa, var förbannad på att hemlösa och andra utslagna skulle förbjudas tigga, medan de organisationer som säger sig arbeta för dem, men behåller de mesta pengarna själva, får fortsätta göra det. Liberala Åsa Carlsson såg ett mångbottnat problem i tiggeriet men tror inte att förbud är lösningen, liberala Hanna tyckte att tiggeriförbud var korkat.

Den lokala polisen välkomnade förbudet medan polisen på riksnivå var mer tveksam, motsvarande gällde också för partierna på riksnivå.

Till slut blev det inget av med Salas stadgeändring. Länsstyrelsen stoppade förbudet eftersom det inte var förenligt med ordningslagen.

Själv har jag sett förbudsdebatten förr, få se nu:

Tiggarna har ibland haft en problematisk uppväxt: check
Många tiggare skulle hellre försörja sig på annat sätt: check
Somliga tiggare är offer för människohandel: check
Många anser att det är ett ovärdigt sätt att försörja sig på: check
Många tycker inte om att se verksamheten föregå öppet: check
Verksamheten är beroende av att det finns de privatpersoner som vill betala: check

Det är uppenbart att alla inte läst memot. Den rådande svenska humanistiska lösningen är:

Straffa de som ger pengar till tiggare. (Sedan vräker vi tiggarna från deras lägenheter, om de har några, och tar ifrån dem vårdnaden om deras barn, kom ihåg, det är för deras eget bästa)


%d bloggare gillar detta: