Archive for 20 mars, 2013

Ordmärkarlandet

20 mars, 2013

Magnus Ernström är hjärtligt trött på den svenska drevdramaturgin. Den är opåläst, ointresserad av vad som ligger bakom, ointresserad av att komma framåt. Det den är intresserad av är att sätta dit makthavaren, inte för ett dåligt jobb, utan för ett olämpligt ord:

Liksom i [På minuten i P1] får den som talar – politikern/tjänstemannen – oemotsagd säga vad som helst under den tid han/hon har ordet så länge de håller sig till reglerna. Det finns t ex inga som helst krav på faktaunderbyggnad, och påståendena får liksom i underhållningstävlingen i princip vara hur fantasifullt uppe i det blå som helst utan att man kan avsättas. För att ordet skall gå över till motståndarlaget med chans att avsätta någon i politiker/tjänstemannalaget måste politikern/tjänstemannen säga ett förbjudet ord.

[…]

Att ifrågasätta människors – och i synnerhet makthavares – språkbruk är för all del ofta viktigt. Men för att skapa någon form av mening bör ifrågasättandet vara just ett ifrågasättande, och inte bara en ensidig, fartblind och fördömande lynchmobb som märker ord.

Hela debatten tycks numera, så fort någon använder ett mindre genomtänkt uttryck, driva iväg lågt från sakfrågan och få eget liv. Spekulationerna kring vad orden kan betyda och innebära om man tolkar dem på illvilligast möjliga vis svävar iväg i ett eget universum av konspirationsteorier, där varje litet klantigt yttrande är ett vattentätt bevis på ”strukturer” och ”dolda agendor”.

För all del kan dessa spekulationer om dubbelmoral säkert vara sanna i många fall. Men det borde då rimligtvis gå att påvisa detta utifrån en vuxen sakdebatt istället för en billig”han sa faktiskt…!”-debatt som mest liknar den stundvis höggljudda ordväxlingen mellan smågrabbarna på min sons dagis.

[…]

Om Tobias Billström nu i något för mig fortfarande oklart sammanhang invecklar sig i något märkligt resonemang om ”blonda, blåögda” är jag trots den massiva och övertygande kampanjen fortfarande inte helt säker på att hans ord är det slutgiltiga beviset på att han under den välpolerade ytan är en inbiten rasist, som i lönndom tränar hitlerhälsningar framför badrumsspegeln och dreglande drömmer om att omdana Sverige till ett ariskt tusenårsrike.

Själv tar jag eventuella mer eller mindre märkliga yttranden som oroväckande tecken på… något, men vad detta ”något” är låter jag vara osagt tills någon tidning gjort sitt jobb och försökt ta reda på vilka intentioner den förtappade syndaren egentligen hade, vad han eller hon egentligen ville ha sagt och i vilket syfte.

En debatt om ordval blir liksom ingen debatt, utan leder snarare bort uppmärksamheten från sakfrågan. För om den onde/onda personen erkänner ”ja, jag valde fel ord, det var dumt, förlåt!” – vad skall man egentligen debattera om då?

I SvD inbillar sig en statsvetare i Göteborg att Moderaterna skulle vinna väljare på att Fredrik Reinfeldt bytte ut migrationsminister Tobias Billström. Många tyckarkörkort i flingpaketen nuförtiden. Bättre koll hittar man på en annan opinionssida i tidningen: ledarsidan:

Efter Reinfeldts tillrättavisning hänger Billströms ministerpost på en skör tråd, fast statsministern vill knappast att den ska brista. En avgång skulle skapa en bild av ett moderat misslyckande, som dröjer sig kvar över tid, och det blir inte lätt att få fram en ny, stark kandidat. Billström har gjort några pinsamma uttalanden i år, men dessförinnan har han klarat ett svårt jobb bättre än de flesta företrädare.

Bortom Billströms olyckliga formuleringar finns också reella utmaningar. Det kommer många asylsökande till Sverige och trycket är stort både på Migrationsverket och på mottagande kommuner. Det är brist på bostäder, skolan och omsorgen sätts under press. Att tala om människor som söker sig till vårt land i termer av ”volymer” gör inte saken bättre, men åsikten att fler europeiska länder bör ta emot fler flyktingar är varken orimlig eller unik. Så tycker även Stefan Löfven.

På motsvarande sätt är det bekymmersamt att så många som fått avslag på sin asylansökan ignorerar beslutet och stannar kvar i Sverige, och att så få av dem som varit med och lagt fast regelverket – och migrationsuppgörelsen – ställer upp och försvarar politiken i dess helhet. Öppenhet och generositet ska känneteckna migrationspolitiken, men den måste också präglas av realism. Annars förlorar den sin legitimitet. Problemet är inte bara Billströms prat utan också andras tigande.

Det finns verkliga och viktiga utmaningar att diskutera, men media väljer i stället att märka ord…

Vad gäller partitaktiken: Nej. Moderaterna skulle inte tjäna väljare på att sparka den mest kompetenta migrationsminister Sverige haft. Hade Reinfeldt velat peta honom hade han gjort det, sentimentalitet mot vänner när hans egen ställning hotas är inte Reinfeldts främsta egenskap. Sanningen är att det finns ingen annan som kan göra jobbet bättre, den offentliga förnedringen var för utomståendes konsumtion (Billström hade nog föredragit någon slags stöd från den chef som utsåg honom och som han har tjänat på posten under rekordlång tid, men nu är Reinfeldts ledarstil inte sådan).

Ni, alliansare och rödgröna, som vill avsätta honom, kan ni svara på vilken migrationsminister som – i handling – varit bättre? Och ni som tycker att Sverige är för snåla med asylinvandring, vilket land är mer generöst?


%d bloggare gillar detta: