Archive for 17 mars, 2013

DN och skuggsamhället

17 mars, 2013

DN:s osignerade huvudledare idag uttrycker gillande inför tanken på att ge rösträtt(!) åt personer som inte har rätt att uppehålla sig i Sverige. DN motiverar det med att dessa ju också måste följa lagarna (ja, de lagar som DN anser bör följas alltså) och att de bidrar till det allmänna genom att betala moms på sin konsumtion.

Eh, nej, man kan argumentera för fri sjukvård och utbildning till papperslösa med andra argument, men att låtsas att momsinbetalningar på kanske någon tusenlapp i månaden skulle finansiera detta är bara dumt. Att motivera rösträtt med dessa momsinbetalningar är ännu dummare.

DN avslutar: ”Ett genomförande vore sannolikt förknippat med oöverstigliga praktiska såväl som principiella hinder.” Det kan knappast läsas som något annat än att tidningen önskar gå i den riktningen men beklagar att det inte är möjligt.

På twitter slår dock Peter Wolodarski ifrån sig, DN har absolut inte tagit ställning för någonting, har det uppfattats så är det läsarens eget fel… Att vara liberal chefredaktör är uppenbarligen att vara kluven inför vad man publicerar.

Det som många debattörer, enligt egen uppfattning säkert goda människor, vill är att institutionalisera ett system där en del av folket år efter år efter år lever i samhället men ändå utanför. De får avgifsfri utbildning och sjukvård och gratis lokaltrafik (polisen skall ju inte få kontrollera identiteten på någon som saknar färdbevis), i gengäld betalar de moms på mat och kläder. DN:s ledarsida skulle vilja slänga in rösträtt i dealen också.

Ett enklare, och dessutom intellektuellt hederligt, resonemang från DN hade varit att förespråka medborgarskap eller uppehållstillstånd åt alla som vill ha det. Även det praktiskt ogenomförbart, men det skulle inte ha samma inbyggda orimligheter.

Det nuvarande systemet är sannerligen inte perfekt, men där är problemen en bugg, inte en feature. Och om man inför ett medborgarskap light, där stora delar av rättigheterna ingår men skyldigheterna är minimala, varför skall det bara gälla sådana som kommer hit utifrån? Borde i så fall inte alla få välja vilken variant de vill ha?

Sanna Rayman skrev om problemen med A- och B-medborgarskap för två år sedan i samband med diskussionerna om rätt till skattebetald vård för papperslösa vuxna:

Det som upprör mig mest av allt är hur oerhört lättvindigt alla tar på fundamentala delar av samhällskontraktet i sin jakt på att skapa den perfekta tulipanarosen. Hur man utan att tveka lanserar idéer om lagstiftning som står i direkt strid med annan lagstiftning. Hur man dessutom gör detta utan att känna till vad lagen faktiskt säger. (Läs mer om den saken hos Merit Wager.)

Stundtals påminner mig mångas inställning om den ytterligt naiva viljan att ”legalisera civil olydnad” – ett tilltag som i realiteten skulle förstöra hela poängen med civil olydnad.

På liknande vis ignoreras nu den grundläggande poängen med medborgerliga rättigheter och skyldigheter som fundament i ett fungerande samhälle. Man öppnar för att institutionalisera olika nivåer av medborgar/invånarskap, en elasticitet som på goda grunder kan antas skada legitimiteten för hela samhällskonstruktionen och naturligtvis också möjligheten till gemensamma lösningar.

Själv gillar jag klassiker som rule of law, medborgarrättigheter och skyldigheter. Jag vill också behålla möjligheten till gemensamma lösningar, som tex välfärd. Vidare anser jag inte att vi befinner oss i ett läge där oreglerad invandring är realistiskt, även om jag i och för sig kan sympatisera med tanken på en mer utopisk nivå. Förvånande nog är det få av mina åsiktsmotståndare i den här frågan som säger sig vilja ha en helt fri invandring – en hållning som hade gjort deras ståndpunkt betydligt mer rimlig.

Kort sagt. Jag tycker inte att man lättvindigt ska gröpa ur viktiga och grundläggande begrepp. Särskilt inte om de kan antas göra ganska liten nytta samtidigt som de skapar flera av de helt nya problem jag har nämnt. Det finns andra vägar och sätt att göra nytta. Snabba upp asylprocesserna och gör det uppenbart för professionella människosmugglare att rådet ”släng ditt pass” inte är ett gott, utan ett dåligt råd. Se till att avvisningsbeslut faktiskt verkställs snabbt och minimera förutsättningarna för det papperslösa samhället att växa. Gör hellre arbetskraftsinvandring till den föredragna vägen in för dessa människor. Gör mer för de civilsamhälleliga insatser som hjälper papperslösa i behov av vård. Då uppstår åtminstone inte samma målkonflikter mellan samhällets grundvalar och vår önskan att hjälpa. Åtgärda ut de hinder som gör att redan existerande rättigheter till akutvård och barnvård inte uppfylls.

Gör gärna allt detta. Men försök inte inbilla mig att statligt sanktionerade parallella samhällssystem är rätt väg.


%d bloggare gillar detta: