Archive for 13 mars, 2013

Världen är större än du nånsin tror, hyperrationella liberal

13 mars, 2013

Med anledning av påvevalet presterar Dilsa Demirbag-Sten i DN ett fascinerande självgott aktstycke, tyvärr typiskt för svensk ateistisk liberalism, de prisar sin egen intelligens för att de sett ljuset och beklagar/fördömer de som inte nått dit ännu.

Hur länge ska det dröja innan resten av invånarna på vår planet inser att ”Gud” inte är ett politiskt och logiskt mera relevant begrepp än rosa elefanter?

Andreas Johansson Heinö skriver om svensk offentlighets ointresse för/oförmåga till en seriös omvärldsbevakning. Man kan där konstatera att inte ens de ivrigaste förespråkarna för fri invandring och mångkultur själva verkar begripa vad mångkultur innebär – det är inte bara olika maträtter eller ens kläder, det är också olika livsåskådningar. I utlandet, utanför det världsextremt sekularistiska Sverige, spelar religionen faktiskt roll (liksom den gör för många här också, infödda som invandrade):

Man ska inte naturligtvis inte överanalysera ordval i tweets ens från heltidspolitiker men jag kan inte komma ifrån känslan av att Anna Karin Hatts undran om ”intresset för katolicismen i Sverige” och Fredrick Federleys ”500 år sen påven var riktigt het i Sverige” någonstans bottnar i en oförmåga att inse att Hyland är död. Det finns inte längre en homogen svensk mediepublik som samlas framför soffan och tillsammans tittar på mysig folkhems-TV som intresserar dem alla. Däremot finns omkring 150,000 aktiva katoliker i Sverige. Fler än 50,000 svenskar är födda i Latinamerika. Än viktigare: även om det är en sliten fras är det inte desto mindre sant att vi lever i en globaliserad värld där det som sker i Caracas och i Rom direkt påverkar det som sker i Tranås eller Hylte.

Sant, världen är större än Sverige, och Sverige är en del av världen. Inte sedan före 1593 har det funnits så många katoliker i Sverige som nu. I världen är katolikerna 1,2 miljarder. Till detta kommer andra kristna, muslimer, buddhister, judar, med mera, med mera, kulturellt och religiöst influerade av sin religionstillhörighet. Att skriva bort religionen ur världsanalysen gör världsanalysen oanvändbar.

[uppdatering: Sydsvenskans huvudledare bekräftar med total övertydlighet tesen att svenska ateistliberaler varken vill eller kan begripa hur andra människor än de själva tänker:

De senaste decennierna har sett religioner och religiösa företrädare flytta fram sina positioner. Det är ett hot mot det sekulära samhället – en av mänsklighetens viktigaste uppfinningar – och därmed i förlängningen mot demokratin.

Demokrati innebär folkstyre. Antingen direkt eller indirekt, genom att folket utser sina företrädare.

Religion är i stor utsträckning raka motsatsen, folket styr inte utan styrs. Av heliga texter, av heliga män.

Religion i sig ett hot mot demokratin? ”Liberaler” som skriver sådant som ovanstående gör alltså anspråk på att styra en värld de inte har ens en grundläggande förståelse av.

Eli Göndör vet däremot vad han pratar om:

Människor väljer sin egen religiösa väg och rätten att inte vara lojal med någon församling eller teologisk princip. Umgänge som bäst tillfredsställer det personliga religiösa behovet prioriteras.

Ökad läskunnighet och bildning leder dels till individuella texttolkningar med utgångspunkt i den personliga vardagslivsreligiositetens behov av trygghet och sammanhang, dels till frigörelse från religiösa auktoriteters åsikter. Därmed förändras normerna för hur texter bör förstås eller följas.

Resultatet är idémässig decentralisering av vad som tidigare ansetts vara självklara religiösa kollektiv eller normerande religiöst beteende.[…]
Det går inte att nonchalera religionens inflytande i samhället eller avfärda den som något enbart förknippat med outbildade eller svagsinta människor. Insikten om religionens förändring är absolut nödvändig för att samtalet mellan sekulärt och religiöst ska bli fruktbart.]


%d bloggare gillar detta: