Det är olagligt att vistas olagligt i Sverige

Den senaste tiden har det spritts en uppfattning att det inte är olagligt att vistas i Sverige utan tillstånd, den torgfördes till exempel av dåvarande språkröret i Miljöpartiet Maria Wetterstrand 2011. Nu snurrar en länk runt på sociala medier som tas som intäkt för att det inte är straffbart att vara här utan uppehållstillstånd. Där säger en gränspolis i en artikel att det inte är olagligt för flyktingar att gömma sig.

Det är dock några problem med artikeln. Dels åldern, den är från 2002, alltså flera år innan den nu gällande Utlänningslagen antogs… Dels ordvalet. En flykting är enligt lagen en som har rätt till asyl av flyktingskäl, har man sökt asyl, fått sina skäl prövade och fått avslag är man i rättslig mening inte flykting. Man är det inte heller om man faktiskt inte har sökt asyl utan vistas här ändå. Har man sökt asyl har man rätt att vistas här tills man antingen fått ett lagakraftvunnet beslut om asyl eller om avslag. Kraven på att få räknas som flykting finns i FN:s Flyktingkonvention och de är högt ställda, mycket högre än vad folk i allmänhet tror. Sverige ger ändå, jämfört med resten av Europa, uppehållstillstånd åt en mycket stor andel av de som söker (dock alltså inte så ofta just asyl av flyktingskäl).

Det är ett problem är att olika benämningar som faktiskt betyder olika saker blandas friskt i debatten. Ordet ”flykting” används, felaktigt och ofta också medvetet, slentrianmässigt om alla som vistas i Sverige utan uppehållstillstånd.

Vad står det då i Utlänningslagen, 2005:716, om straff för olovlig vistelse? Kapitel 20:

1 § Till böter döms en utlänning som uppsåtligen eller av oaktsamhet uppehåller sig i Sverige utan föreskrivet tillstånd och utan att utlänningen har ansökt om ett sådant tillstånd eller en förundersökningsledare har ansökt om tidsbegränsat uppehållstillstånd för utlänningen med stöd av 5 kap. 15 §. I ringa fall skall åtal för brott enligt denna paragraf inte väckas annat än om det är motiverat från allmän synpunkt.
2 § Till fängelse i högst ett år eller, om brottet är ringa, till böter döms en utlänning som uppsåtligen uppehåller sig i Sverige fastän han eller hon enligt ett verkställt beslut om utvisning enligt 8 kap. 8 § eller motsvarande beslut enligt äldre lag inte har haft rätt att återvända hit. Bestämmelserna i första stycket gäller inte om utlänningen har flytt hit av skäl som avses i 4 kap. 1, 2 eller 2 a §. I ringa fall ska åtal för brott enligt första stycket inte väckas annat än om det är motiverat från allmän synpunkt. Lag (2009:1542). Ändrad 2009-02-03 gm SFS 2009:16, ikraft 2009-04-01 Ändrad 2009-12-30 gm SFS 2009:1542, ikraft 2010-01-01, överg.best.
3 § Till böter döms en utlänning som uppsåtligen eller av oaktsamhet har anställning eller bedriver verksamhet som kräver arbetstillstånd, utan att inneha ett sådant tillstånd.
4 § Till böter eller fängelse i högst ett år döms en utlänning som uppsåtligen på ett otillåtet sätt passerar en yttre gräns enligt Schengenkonventionen.

Man kan ha olika synpunkter på hur många som får uppehållstillstånd i Sverige, men för en konstruktiv debatt måste man ha förutsättningarna klara för sig. Det finns inget land i världen där det är lagligt för utlänningar att vistas utan tillstånd. Det finns heller inte, oavsett hur det låter i debatten, något riksdagsparti som vill ha helt öppna gränser. Och så länge man inte har det så sker det en prövning av vem som har rätt att vara i landet och vem som inte har det. Frihet för människor att flytta var de vill är en vacker tanke som jag sympatiserar med, men fri invandring har aldrig varit en full realitet, inte ens i USA, inte ens under de år då det offentliga välfärdssystemet ännu var ickeexisterande. Och i dagens högskatte-/välfärdssamhällen är detta inte bara en praktiskt utan till och med teoretisk omöjlighet.

Så visst skall vi diskutera hur vi skall lösa de problem och ta vara på de möjligheter som en stor invandring innebär, men det vi inte skall göra är att låtsas som att det finns några enkla lösningar.

[uppdatering: Karl Andersson bloggar om saken från Darmstadt:

Exempel: Jag skulle gärna stanna i Japan längre än tre månader. Det får jag inte. Japan har nämligen, som alla andra länder, regler för hur länge man som utlänning får stanna i deras land. Om jag stannar längre än mina tre månader riskerar jag att bli tagen av polisen.

Nu kanske någon protesterar att det här inte handlar om turister, utan om folk som förföljs i sitt hemland. Jaså, men i så fall är man flykting, och Migrationsverket prövar om man ska beviljas asyl. De som “jagas” av polisen är alltså de människor där Migrationsverket kommit fram till att några skäl för asyl inte föreligger – de är alltså inte flyktingar.

Sen kanske man kan invända mot Migrationsverkets beslut, men dessa grundar sig på svensk lag, som i stort formats av socialdemokraterna, som inte sällan är det parti som de som protesterar mot polisen röstar på. Min egen erfarenhet av Migrationsverket är att de flesta av handläggarna själva har invandrarbakgrund och hellre friar än fäller, men i slutändan måste de ändå rätta sig efter den lag som ni, kära svenskar, skapat genom att rösta på socialdemokraterna.]

Etiketter:

2 svar to “Det är olagligt att vistas olagligt i Sverige”

  1. investmentthoughts Says:

    Orden ”flykting” och ”invandrare” verkar användas omväxlande av såväl politiker, media och folk i allmänhet. Ibland blandas även uppehållstillstånd ihp med asyl. Det är märkligt att kunskapen om invandring kunnat bli så dålig.

  2. 100 dagar, 100 blogginlägg, hela listan! | No size fits all Says:

    […] Det är olagligt att vistas olagligt i Sverige […]

Lämna ett svar till 100 dagar, 100 blogginlägg, hela listan! | No size fits all Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: