Barnsjukdomar ingen barnlek

Utbrott av mässling igen, denna gång i Uppsala och Stockholm efter att en person blivit smittad på en utlandsresa. Dags att påminna om hur viktigt det är att alla som kan vaccinerar sig.

Återigen: detta är inte bara ett problem för barnen till de föräldrar som inte låter sina barn vaccineras mot de vanliga barnsjukdomarna. Det är inte ens ett bara ett problem för familjerna. Det är ett problem för hela samhället. MPR-vaccinet har en god skyddsverkan – 95% – men det fungerar inte på alla, det finns de som det inte är effektivt på och det finns de som av olika skäl inte kan vaccineras. Dessa måste lita till flockskyddet för att inte smittas.

Vaccination är solidaritet mot alla ofödda barn vars mödrar inte velat/kunnat/haft möjlighet att få immunitet genom vaccination. Vaccination är solidaritet mot de små infektionskänsliga barn för vilka en vanlig, ”oskyldig” barnsjukdom kan innebära döden. Stephanie Tatel skrev i Slate för tre år sedan om hur hennes cancersjuke son inte kunde gå på dagis eftersom där fanns ett barn vars föräldrar valt att inte vaccinera det mot barnsjukdomar. Detta utgjorde ett dödligt hot mot sonen, som inte hade motståndskraft mot sjukdomarna och inte heller kunde vaccineras på grund av cancerbehandlingen som inföll då han egentligen skulle vaccinerats. (Även om han redan hunnit vaccineras skulle cancerbehandlingen troligen förstört skyddet)

Det finns dokumenterade biverkningar av vaccin, så är det. Men de biverkningarna är mikroskopiska i jämförelse med den skada som sjukdomen ställer till hos de som inte är vaccinerade, eller som får den ändå för att tillräckligt många i omgivningen inte vaccinerat sig. Ett vanligt vaccin, MPR-vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund, ger 95% skydd för varje individ. För att säkert hindra epidemier krävs en vaccineringsgrad långt över 90%. I Sverige vaccineras 96% av barnen, men i vissa invandrarförorter och vissa delar av Södermalm ligger det så lågt som 75%. Det närmar sig farligt låga nivåer, både för de som är vaccinerade och de som inte är det.

Penn&Teller åskådliggör i det här Youtubeklippet tydligt de påstådda riskerna för barn som vaccineras med de verkliga riskerna för barn som inte vaccineras:

En inte ovanlig uppfattning är att barnsjukdomar inte är farliga – ”det är väl inte så farligt om de blir sjuka ändå”. Men till exempel mässling är ingen harmlös sjukdom, den som blir sjuk kan drabbas av livslångt handikapp eller tillochmed död. Till exempel dog 25 personer av mässling i Europa 2010 efter stora sjukdomsutbrott i södra Europa.

Författaren Roald Dahl berättar om när hans äldsta dotter fick mässlingen:

one morning, when she was well on the road to recovery, I was sitting on her bed showing her how to fashion little animals out of coloured pipe-cleaners, and when it came to her turn to make one herself, I noticed that her fingers and her mind were not working together and she couldn’t do anything.

“Are you feeling all right?” I asked her.

“I feel all sleepy, ” she said.

In an hour, she was unconscious. In twelve hours she was dead.

The measles had turned into a terrible thing called measles encephalitis and there was nothing the doctors could do to save her.

That was twenty-four years ago in 1962, but even now, if a child with measles happens to develop the same deadly reaction from measles as Olivia did, there would still be nothing the doctors could do to help her.

Dahl skrev om det 1986, då fanns vaccin. Men eftersom så många föräldrar, av motsträvighet, rädsla eller okunnighet, inte lät sina barn vaccineras grasserade fortfarande mässlingepidemier i Storbritannien. Hundra tusen barn blev sjuka varje år, av dem fick tio tusen komplikationer. Tjugo dog. Varje år. Av mässlingen. Eftersom de inte blivit vaccinerade med ett vaccin med i sammanhanget betydelselösa biverkningar.

Collage med bland annat bild av Olivia

Olivia Dahl blev sju år gammal, för femtio år sedan fanns inget effektivt vaccin mot mässling

Men det är inte bara så som DN skrev 2002 att en mässlingepidemi hotar ovaccinerade, det hotar även de som är vaccinerade, ju fler som är vaccinerade, ju bättre skydd får alla. Vaccin är solidaritet.

intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Slaveriets historia inte svartvit

Debatten om västerlandets historiska skuld har blossat upp igen sedan Erik Helmerson svarat på en text av Moa Matthis vilket föranledde Aron Lund att svara båda två.

De som för 755 år sedan erövrade islams juvel Bagdad och massakrerade befolkningen var inte kristna korsfarare, det var mongoler. Plundringen och skövlingen av kulturskatterna och dödandet av kalifen, de lärda och hundratusentals stadsbor sände chockvågor genom hela den muslimska världen. Det sinnrika bevattningssystemet som fungerat ända sedan Mesopotamiens storhetstid saboterades och förföll därefter totalt eftersom det inte fanns tillräckligt med levande människor kvar för att reparera det. Bagdad blev aldrig åter vad det varit.

Kalifatets gyllene tid av expansion, kultur och vetenskap var över. Islam vände sig inåt, skyllde misslyckandet på för mycket modernism och fastnade i dogmer och stagnation (en reaktion som inte inträffade för sista gången). Den värdsliga överhögheten i regionen togs sedermera över av ottomanerna som sedan styrde över stora delar av arabvärlden fram till Första världskriget. Men, som P J O’Rourke påpekar, att skylla arabvärldens problem idag på en kultur vars arvingar idag bor i tält på en glesbefolkad stäpp och tvingas tillgripa jäst jakmjölk som berusningsmedel är inte lika publikfriande som att skylla på de västliga korsfarare som ägnade lika stor energi åt att bekämpa kristna som åt att bekämpa muslimer. Dåliga ledare har i alla tider skyllt sina tillkortakommanden på onda makter utifrån. Och vad gör vi? Vi finansierar med skattepengar utbildningar i postkolonialism och vithetsstudier för att hjälpa ledarna att slippa ta ansvar för sitt styre.

Rasismen eller uppfattningen om ”den andre” är inte en modern uppfinning, den är inte uppfunnen av ”vita” och den riktar sig inte bara mot ”icke-vita”. Att det skulle vara så är en idé man måste gå på universitet för att komma på.

Kung Leopolds och den belgiska statens välde i Kongo innebar det största dödandet begått av utländsk makt sedan mongolinvasionerna av Asien och Europa på 1200-talet (Taipingupproret i Kina på 1850-talet hade fler dödsoffer, det var dock ett inbördeskrig). Människor har genom alla tider erövrat och förslavat andra folk helt enkelt för att de kunnat, västvärlden är därvidlag inget historiskt undantag. Men på en punkt är den moderna västvärlden faktiskt ett historiskt undantag, det var här som slaveriet avskaffades som accepterad företeelse först för medlemmar av det egna folket och sedan även för medlemmar av andra.

Paradexemplet på västerländsk rasism brukar vara den transatlantiska slavhandeln. Slavhandeln rövade bort många miljoner afrikaner till Karibien, Nord- och Sydamerika, det vet alla, vad inte lika många vet är att en lika stor ström av slavar gick till Nordafrika och Asien. Att det inte talas mycket om det beror delvis på att de till skillnad från i Nord- och Sydamerika inte lämnade några spår kvar i befolkningssammansättningen. Inga svarta medborgare, ättlingar till slavar, går på gatorna i Turkiet eller Emiraten vid Persiska viken och påminner om vad som varit. Och så länge västliga bildningsinstitutioner sprider budskapet att slaveriet var en västerländsk företeelse finns en bekväm ursäkt för länderna i Nordafrika och Asien att inte ta itu med sin historia.

Vad inte många heller vet är att över en miljon européer förslavades i Nordafrika (Som jämförelse fördes 645000 svarta afrikaner till det som nu är USA.). Hela landsändar i Spanien och Italien avfolkades och den ekonomiska och sociala utvecklingen förstördes under århundraden.

FN beräknar att över tolv miljoner människor lever som slavar idag, av dessa finns 350000 i västvärlden. Storskalig slavhandel fanns i Afrika långt innan européerna kom och den finns kvar ännu. Mauretanien är vice ordförande för FN:s råd för mänskliga rättigheter, det är också ett land där det finns 800000 slavar än i denna dag.
Rasism behöver inte gå så långt som till förslavande, det handlar om att se ner på andra folkslag än ens eget. Och att det heller skulle vara något specifikt västerländskt kan bara den påstå som inte har ens elementära kunskaper om historia och geografi.

Ja, det finns strukturer och historiska skulder, men de är inte, pun intended, svartvita. Det finns ingen evig skurk och inget evigt offer. Offerkulten är skadlig, olika folk har fått olika mycket, men att andra fått mer är ingen ursäkt att inte använda det man har fått på bästa sätt. Korea slapp 1945 ifrån det japanska kolonialväldet, landet delades och styrdes därefter enligt olika system. Effekten av de olika styrelseformerna är plågsamt uppenbar, och då var dessutom den norra delen rikare och mer industrialiserad vid frigörelsen.

Fredrik Segerfeldt visar på fler exempel på hur länder med liknande förutsättningar utvecklats efter frigörelsen från kolonialmakterna.:

Låt oss titta på två länder med nästan exakt samma förutsättningar när det gäller kolonialism, post-kolonialism och den globala strukturen: Botswana respektive Zambia. Bägge är små, kustlösa länder i södra Afrika, och bägge blev självständiga från Storbritannien i mitten av 1960-talet (1964 respektive 1966). Bägge ländernas ekonomier domineras dessutom av gruvnäring (koppar respektive diamanter).
Det är bara det att sedan självständigheten har de gått diametralt olika utvecklingsbanor. Vid självständigheten var Botswana ett utfattigt land. Idag ligger den köpkraftsjusterad snittinkomsten på 16 105 dollar. Det är nästan exakt tio gånger mer än Zambia, som ligger på 1 611 dollar. Skillnaden är enorm. Och faktum är att inkomstskillnaden mellan Botswana och Zambia är flera gånger större än den mellan Botswana och Sverige.
De olika utvecklingsbanorna förklaras av att Botswana har styrts av ledare som vill befolkningen väl, medan Zambia har varit fast i despoti och vanstyre. (Nu finns det de som menar att orsaken till skillnaden i samhällsstyrningen mellan de två länderna beror på att britterna behandlade dem annorlunda. Det ligger det möjligen något i, men det har knappast med någon global fördelning av rikedom och fattigdom att göra).
Det finns inte bara detta exempel, utan världen är full av liknande fall, som Chile-Bolivia, Nord- och Sydkorea, Vietnam-Laos etc. Det är länderna själva som väljer utvecklingsbana. Inte den globala strukturen. De som påstår att ojämlikheterna i världen kan förstås ur ett rasistiskt och postkolonialistiskt perspektiv är ute och cyklar.

Västvärlden har mycket att skämmas för historiskt och det finns pågående enorma orättfärdigheter, till exempel EU:s gemensamma jordbrukspolitik CAP. Men den som ensidigt utpekar västvärlden som skulden till ondskan i världen gör sig blind för allt som inte passar in i den rigida teorin. Svartas förtryck av svarta, korrupta regimer, arabisk slavhandel, kinesisk imperialism, förföljelse av kristna (det är fler kristna som dödas för sin tro än muslimer)…

Den som inte vill begripa kommer att avfärda det jag skrivit som urskuldande av västligt förtryck. Den som vill begripa förstår att världen inte kan tryckas in i en simpel mall, för då är det massor som inte får plats. Urskuldar man korruption och rövarregeringar med arvet från kolonialmakter som lämnade landet för ett halvsekel sedan lämnar man folket i sticket och ger förtryckarna fria händer. Inbillar man sig att slavhandel var en västerländsk historisk affär gör man sig medvetet blind för den slavhandel som förekommer än idag.

Fracking: inte perfekt, men bättre än alternativen

Anders Bolling skriver i DN om hur USA:s klimatutsläpp tack vare skiffergasen (som utvinns genom ”fracking”) nu är de lägsta sedan 1994. Han ser naturligtvis också de problem som utvinningen medför, men han väger fördelar och nackdelar. Det är stor skillnad mot Karin Bojs domedagsprofetior.

Lars Kamél konstaterar:

För varje mängd energi från förbränning, ger naturgas mindre utsläpp av koldioxid och luftföroreningar än vad kol gör. Vilket gör att den borde anses bra av alla dem som tror att koldioxidutsläpp är ett stort problem.

Fast så är det sällan. De som larmar om ett nära förestående klimathot är ofta motståndare till skiffergas. Bland annat hävdar de att skiffergasen står i vägen för en omställning till förnybar energi. Därmed ignorerar vad som är uppenbart för alla utan gröna skygglappar: Förnybar energi i dagens version kan inte leverera tillräckliga mängder tillräckligt säkert och tillräckligt billigt. Det bästa alternativet till fossila bränslen är bättre fossila bränslen.  Då är det bra att byta ut kol mot naturgas. Eller olja mot naturgas. Även om olja ger mindre utsläpp än kol för samma mängd energi, så är naturgas ändå ännu bättre i det avseendet.

Skiffergasen finns på stora djup. Grundvattnet som människor använder finns betydligt närmare ytan. Utvinningen av skiffergas i sig kan inte skada grundvattnet. Gasen kan bara komma ut i grundvattnet om rören som ska leda upp den läcker. Det gäller för exploatörerna att se till rören är täta.

Strunt är strunt, om än i gyllne Kommissionskorridorer

Dagens Nyheter rapporterar att den svenska snuslinjen i EU fått tungt forskarstöd:

Bland de sex forskarna som undertecknat brevet finns Karl-Erik Lund, forskningsdirektör på
norska statens institut för alkohol och droger, professor Michael Kunze, chef för Socialmedicinska institutet i Wien, professor emeritus Martin Jarvis, som forskat om tobaksberoende, och Clive Bates, tidigare ordförande för den brittiska antitobaksorganisationen ASH. De har tidigare tillsammans med ett tiotal andra forskare skrivit till EU-kommissionen och argumenterat för att snus är mindre farligt än cigaretter, samtidigt som de försäkrar att de inte agerar som lobbyister för tobaksindustrin.

De menar att snuset är orsaken till att betydligt färre röker i Sverige än i övriga EU – 13 procent av de vuxna i Sverige mot 28 procent i hela EU. Och att dödligheten i lungcancer och hjärt- och kärlsjukdomar är mycket lägre i Sverige än i övriga länder.

Glädjande att läsa, även om Henrik Brors källkritiska blick av någon anledning bara gäller den ena parten i konflikten, Kommissionen avkrävs inget besked om att de inte agerar lobbyister för den övervägande del av tobaksindustrin som inte säljer svenskt snus:

EU-kommissionens förslag som presenterades i december innebär bland annat utökade hälsovarningar på cigarettpaketen, fortsatt exportförbud för snus utanför Sverige, och reglering av vilka smaktillsatser som får ingå i cigaretter och snus. Kommissionen varnar för att om snus släpps in på marknaden i övriga medlemsländer kommer det att leda till ökad tobaksförbrukning bland unga, särskilt som snussorter med lakrits och andra smaktillsatser skapats för att locka ungdomar och kvinnor att börja snusa.

Så, vi har alltså två tobaksprodukter, där den ena är magnituder mer hälsofarlig än den andra. Då väljer EU-kommissionen förbud för vilken av dem…?

Moderata MEP:en Christofer Fjellner har sedan länge engagerat sig i frågan, hans bloggar om ämnet finns här.

Det är olagligt att vistas olagligt i Sverige

Den senaste tiden har det spritts en uppfattning att det inte är olagligt att vistas i Sverige utan tillstånd, den torgfördes till exempel av dåvarande språkröret i Miljöpartiet Maria Wetterstrand 2011. Nu snurrar en länk runt på sociala medier som tas som intäkt för att det inte är straffbart att vara här utan uppehållstillstånd. Där säger en gränspolis i en artikel att det inte är olagligt för flyktingar att gömma sig.

Det är dock några problem med artikeln. Dels åldern, den är från 2002, alltså flera år innan den nu gällande Utlänningslagen antogs… Dels ordvalet. En flykting är enligt lagen en som har rätt till asyl av flyktingskäl, har man sökt asyl, fått sina skäl prövade och fått avslag är man i rättslig mening inte flykting. Man är det inte heller om man faktiskt inte har sökt asyl utan vistas här ändå. Har man sökt asyl har man rätt att vistas här tills man antingen fått ett lagakraftvunnet beslut om asyl eller om avslag. Kraven på att få räknas som flykting finns i FN:s Flyktingkonvention och de är högt ställda, mycket högre än vad folk i allmänhet tror. Sverige ger ändå, jämfört med resten av Europa, uppehållstillstånd åt en mycket stor andel av de som söker (dock alltså inte så ofta just asyl av flyktingskäl).

Det är ett problem är att olika benämningar som faktiskt betyder olika saker blandas friskt i debatten. Ordet ”flykting” används, felaktigt och ofta också medvetet, slentrianmässigt om alla som vistas i Sverige utan uppehållstillstånd.

Vad står det då i Utlänningslagen, 2005:716, om straff för olovlig vistelse? Kapitel 20:

1 § Till böter döms en utlänning som uppsåtligen eller av oaktsamhet uppehåller sig i Sverige utan föreskrivet tillstånd och utan att utlänningen har ansökt om ett sådant tillstånd eller en förundersökningsledare har ansökt om tidsbegränsat uppehållstillstånd för utlänningen med stöd av 5 kap. 15 §. I ringa fall skall åtal för brott enligt denna paragraf inte väckas annat än om det är motiverat från allmän synpunkt.
2 § Till fängelse i högst ett år eller, om brottet är ringa, till böter döms en utlänning som uppsåtligen uppehåller sig i Sverige fastän han eller hon enligt ett verkställt beslut om utvisning enligt 8 kap. 8 § eller motsvarande beslut enligt äldre lag inte har haft rätt att återvända hit. Bestämmelserna i första stycket gäller inte om utlänningen har flytt hit av skäl som avses i 4 kap. 1, 2 eller 2 a §. I ringa fall ska åtal för brott enligt första stycket inte väckas annat än om det är motiverat från allmän synpunkt. Lag (2009:1542). Ändrad 2009-02-03 gm SFS 2009:16, ikraft 2009-04-01 Ändrad 2009-12-30 gm SFS 2009:1542, ikraft 2010-01-01, överg.best.
3 § Till böter döms en utlänning som uppsåtligen eller av oaktsamhet har anställning eller bedriver verksamhet som kräver arbetstillstånd, utan att inneha ett sådant tillstånd.
4 § Till böter eller fängelse i högst ett år döms en utlänning som uppsåtligen på ett otillåtet sätt passerar en yttre gräns enligt Schengenkonventionen.

Man kan ha olika synpunkter på hur många som får uppehållstillstånd i Sverige, men för en konstruktiv debatt måste man ha förutsättningarna klara för sig. Det finns inget land i världen där det är lagligt för utlänningar att vistas utan tillstånd. Det finns heller inte, oavsett hur det låter i debatten, något riksdagsparti som vill ha helt öppna gränser. Och så länge man inte har det så sker det en prövning av vem som har rätt att vara i landet och vem som inte har det. Frihet för människor att flytta var de vill är en vacker tanke som jag sympatiserar med, men fri invandring har aldrig varit en full realitet, inte ens i USA, inte ens under de år då det offentliga välfärdssystemet ännu var ickeexisterande. Och i dagens högskatte-/välfärdssamhällen är detta inte bara en praktiskt utan till och med teoretisk omöjlighet.

Så visst skall vi diskutera hur vi skall lösa de problem och ta vara på de möjligheter som en stor invandring innebär, men det vi inte skall göra är att låtsas som att det finns några enkla lösningar.

[uppdatering: Karl Andersson bloggar om saken från Darmstadt:

Exempel: Jag skulle gärna stanna i Japan längre än tre månader. Det får jag inte. Japan har nämligen, som alla andra länder, regler för hur länge man som utlänning får stanna i deras land. Om jag stannar längre än mina tre månader riskerar jag att bli tagen av polisen.

Nu kanske någon protesterar att det här inte handlar om turister, utan om folk som förföljs i sitt hemland. Jaså, men i så fall är man flykting, och Migrationsverket prövar om man ska beviljas asyl. De som “jagas” av polisen är alltså de människor där Migrationsverket kommit fram till att några skäl för asyl inte föreligger – de är alltså inte flyktingar.

Sen kanske man kan invända mot Migrationsverkets beslut, men dessa grundar sig på svensk lag, som i stort formats av socialdemokraterna, som inte sällan är det parti som de som protesterar mot polisen röstar på. Min egen erfarenhet av Migrationsverket är att de flesta av handläggarna själva har invandrarbakgrund och hellre friar än fäller, men i slutändan måste de ändå rätta sig efter den lag som ni, kära svenskar, skapat genom att rösta på socialdemokraterna.]

Mediokratifestivalen

I kväll är det Melodifestival igen, nu har turen kommit till Skåne att vara värd, och det känns ju passande, för var skall antisemiten vara om inte i Malmö? En annan gammal bekant som dyker upp i kväll är Behrang Miri. Ni minns den modige sanningssägaren som bara ville flytta några böcker några meter i ett bibliotek men drabbades av förföljelse från bakåtsträvande mörkermän? Nej? Inte jag heller. Det var inte frågan om att ”bara” flytta böckerna från barn-och ungdomsavdelningen (där Tintin i Kongo inte ens fanns) hans mål var att de skulle bort även från vuxenavdelningen:

han har bestämt att alla Tintinalbum skall rensas ut från barnavdelningen TioTretton på Kulturhuset med motiveringen att:

Den bild Tintinböckerna ger av exempelvis afrikaner är afrofobisk. Afrikaner är lite dumma medan araber sitter på flygande mattor och turkar röker vattenpipor. […]

Nästa år ska Kulturhuset ha en Pippi- och en Emil-satsning, liksom en om Alfons Åberg. Barnboksfigurer som ligger hästlängder före Tintin som förebilder, enligt Behrang Miri.

Killen påstår alltså att det förekommer araber på flygande mattor och vattenpiprökande turkar i Tintin…

Hur är det med Emil då? I City Skåne beskrev Miri i våras Emil i Lönneberga som en pojke i socioekonomiskt utanförskap utsatt för strukturell diskriminering, boende i dåtidens småländska miljonprogram. Detta om sonen till en välmående självägande bonde med tjänstefolk!

Och Pippi, hur har Miri klarat av att missa att hennes pappa är såväl båtburen rånare som ”negerkung”?

Av ovanstående drar vi slutsatsen att han faktiskt inte läst de verk han kommenterar, varken de han vill förbjuda eller de han vill lyfta fram.

Fram tonar bilden av en charlatan, en skön kille som är nere med kidsen, ett födgeni i den nervösa postmodernismen som lärt sig säga de rätta kodorden och därför ständigt får uppdrag av kulturansvariga som vill visa sig progressiva men har lika liten susning som Miri själv vad det handlar om. De som anställer honom för våra skattepengar vågar inte heller fråga, av rädsla att utmålas som bakåtsträvare som inget begriper. Inget nytt iochförsig, Kejsarens nya kläder kom 1837 och fenomenet var ren gammalt då.

Men Miri gör väl populär musik och sån’t iallafall, han har ju fått två miljoner visningar på sin Youtubevideo och 100000 likes på sin Facebooksida? Ja och nej, massor med, eh, ”visningar” och ”likes”, men han har inte fått dem.

Statligt ägande är ett problem oberoende av regeringens färg

Den pågående debatten om det statliga ägandet av företag gör att jag drar mig till minnes ett citat av P J O’Rourke:

The Democrats are the party that says government will make you smarter, taller, richer, and remove the crabgrass on your lawn. The Republicans are the party that says government doesn’t work and then they get elected and prove it.

Det självspelande strippklubbspianot i Småland

I december la Jönköpings kommun drygt tre miljoner kronor av skattebetalarnas pengar på att köpa en strippklubb i kommundelen Barnarp. Två glada kommunalråd meddelade att nu skulle huset rivas – det skulle nog gå att hitta någon användning för tomten – och att det var värt priset för kommuninvånarna att bli av med det störande momentet. Om det var en bra affär för kommunen kan ifrågasättas, det var däremot en riktigt bra affär för fastighetsägaren. En affärsidé stod klar. Steg ett: öppna en laglig men för omgivningen stötande verksamhet på en fastighet du äger. Steg två: bli utköpt av kommunen och tjäna mer än vad verksamheten någonsin kom i närheten av.

Låter som ett vinnande koncept, det tycker strippklubbsarrangören också. Två månader efter att hans strippklubb köptes ut av Jönköpings kommun har han startat en ny strippklubb. I Jönköping.

Sverigefinländarnas dag 24 februari

Det är inte bara Finland som är svenskt, Sverige är finskt också. Det finns 712000 personer med finländsk bakgrund i Sverige. Det innebär att var trettonde invånare i Sverige har finländsk bakgrund. På söndag 24 februari firas Sverigefinländarnas dag för tredje gången. Nytt för i år är att Svenska akademin beslutat att dagen från och med i år finns i svenska almanackan som officiell märkesdag för sverigefinländare. Att det är just 24 februari beror på att det är folkdiktssamlaren Carl Axel Gottlunds födelsedag. I Stockholm firas dagen på Finlandsinstitutet kl 13-16. Dagen firas också i Göteborg, Västerås, Eskilstuna med flera platser.

Fira hemma genom att att lyssna på Monty Pythons hyllning till Finland som turistland:

Och glöm inte att se på Finland är svenskt på YLE innan avsnitten försvinner.

intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om 

Med dålig matematik får man räkna med bråk

På SvD Brännpunkt propagerar en professor i den exotiska kombinationen ”bioteknik, kultur, samhälle” för att det där med matematik inte är så viktigt. Stellan Welins argument är att det finns ju färddatorer så det finns ingen anledning till att man själv skall kunna räkna ut hur långt en full tank räcker.

Det är en åsikt, men är det okej att mängder av människor inte kan göra en rimlighetsbedömning av påståenden som faller på sin egen orimlighet? Det är inte bara Sverigedemokrater som har svårt att räkna.

Welin får omgående svar av två matematikprofessorer vid Chalmers och en ledamot i Svenska Nationalkommittén för matematik vid Kungl. Vetenskapsakademien: Därför är matematiken så viktig – för alla

Måste alla “utsättas” för matematik? Svaret är entydigt ja, och till detta finns flera tunga skäl. Visst kan de som inte ska utbilda sig i matematiktunga yrken klara sig ganska bra med de fyra räknesätten – givet att man behärskar dem väl. Men ska man kunna delta i och förstå samhällsutvecklingen eller planera och ta ansvar för sin privatekonomi behöver man kunna skilja på stort och smått. Goda baskunskaper i matematik hos befolkningen är fundamentalt för ett demokratiskt samhälle.

Alldeles riktigt, men sedan spårar författarna ur i skråtänkande:

Att som idag så stor del av matematikundervisningen i svenska skolor bedrivs av obehöriga lärare

Problemet är inte att så många är ”obehöriga”, problemet är att de inte är bra lärare.

som har bristande utbildning i ämnet är ohållbart.

Det som är ohållbart är att behöriga lärare har bristande utbildning i ämnet. Så länge man kan bli utexaminerad matematiklärare för gymnasiet med egna matematikkunskaper i nivå med läroplanens krav på en femteklassare är legitimationstvång inte lösningen.

Därför är införandet av lärarlegitimationerna välkommet, vilket innebär att endast lärare med full ämnesbehörighet får sätta betyg. Det krävs dock gigantiska fortbildningsinsatser för att göra alla arbetande matematiklärare behöriga.

Lärarlegitimationen är en dålig idé som framgångsrikt lobbats in av skråorganisationerna. Krav på examen från lärarutbildningen är meningslöst så länge lärarutbildningen ser ut som den gör – det är i dagsläget bara en sökande per plats och det går att bli antagen med ett resultat på 0,2 på högskoleprovet…  Det enda legitimationstvånget kommer att få till effekt är att de många kunniga och kompetenta lärare som saknar formell behörighet kommer att diskrimineras på arbetsmarknaden. Att lärare skall ha en utbildning som garanterar god kompetens (och de som redan är kompetenta skall kunna få papper på det) är ett bra mål. Men saker måste göras i rätt ordning. Högskolan måste fungera innan man kan kräva att lärare måste ha gått där. Det absolut minsta man borde kunna kräva av en utbildning är att de som slutför den inte kan mindre än när de började, de senaste åren har lärarutbildningen inte ens klarat av det målet.

Lärarnas ämneskompetens är en sak. Ett annat sätt att se till att eleverna lär sig mer skulle ju annars vara att ha en sådan arbetsro i klassrummen så att inte åttaåringar måste ta med sig egna hörselkåpor till lektionen(!) för att klassuppsättningen(!!) har tagit slut(!!!) Och nej, det handlar inte bara om ”problemskolor” och det beror inte, förutom på marginalen, på klasstorlekarna. Det såg inte ut så för ett par decennier sedan, det är något annat som har hänt.

En sak som förklarar både det bristande intresset för att söka lärarutbildningar och den bristande ordningen i klassrummen är lärarnas sänkta status. Det är en effekt av ett politiskt vänsterprojekt som började redan på 60-talet som en kamp mot auktoriteterna, bland annat lärarna, som ansågs förslava folket. I ett jämlikt samhälle fick det inte finnas några auktoriteter. Men i kampen mot det gamla privilegisamhället slängdes hela generationer av barn ut med badvattnet. Försvinner respekten för lärare och kamrater är det inte frihet som infinner sig, det är Flugornas herre som knackar på. Och de som förlorar mest på att det inte är ordning i klassrummet är inte den övre medelklassens och överklassens barn, barn som kommer från studievana hem och som har de rätta nycklarna med sig hemifrån. De barn som offras i klassrumsanarkin saknar inte bara nycklar, de har inte ens fått lära sig vilka dörrar som finns.

Hur höjs då lärarnas status? Det är en fråga med många svar och det beror inte bara på pengar, det finns ingen självklar koppling mellan lön och status. I Finland är lärarna inte speciellt välbetalda men möts ändå med en helt annan respekt, i skolan och i samhället. Det har länge varit en dogm i den svenska debatten att auktoritet, och framför allt auktoritet i kraft av kunskap, är något fult.  Ifrågasättande och kritiskt tänkande är bra saker, om man vet vad och varför man ifrågasätter. Men i debatten uppmuntras inte kunskap, tvärtom, det är konfrontation för dess egen skull. De som deltar mest i debatten är inte de som kan saker bäst utan de som slänger ur sig de klatschigaste formuleringarna och glatt uttalar sig om vad som helst. Lex Greider-Chomsky. Spalterna i dagstidningarna fylls av tyckare som ”engagerar”, de är billiga i drift och drar klick och läsarreaktioner. Dålig kunskap är inget hinder, tvärtom, bättre bildning och större självinsikt skulle ju hindra skribenterna från att svinga så vilt och träffa så snett. Tyvärr finns inget som tyder på någon omedelbar ljusning på den sidan.

intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,