Archive for 3 juli, 2012

Hen kan inte våldtas

3 juli, 2012

I en mycket märklig dom friar Örebro tingsrätt en 61-årig man för våldtäktsförsök eftersom hans offer, som han trodde var kvinna, var en man som hormonellt men inte fysiskt bytt kön. Eftersom offret alltså inte hade en vagina så gick brottet enligt rätten inte att genomföra? På juridiska kallas det att brottet är otjänligt. I mina öron låter det mycket märkligt, det finns ju andra ställen än en vagina att våldta såväl män som kvinnor på. Och att övergreppet var av uppsåtligt sexuell natur stod ju fullt klart, så varför blev det inte ens sexuellt ofredande? Domen kommer med största sannolikhet att överklagas till Hovrätten så sista ordet är knappast sagt i målet.

Att transsexuella är utsatta för förtryck och diskriminering är ett faktum. Det handlar om mycket mer än lagstifning om krav på sterilisering vid könsbyte. Sverige har kommit hyggligt långt när det gäller sexuell tolerans, men den utvidgas bara genom att gränsstolparna flyttas, inte genom att de tas bort. Utanför gränsstolparna finns fortfarande till exempel polyamorösa, sexarbetare och transsexuella. Inte ens inom hbtq-rörelsen finns någon tolerans att tala om. Statusordningen är klar, finast är homosexualitet, därefter kommer bisexualitet, och redan den ses på med ifrågasättande och ogillande -varför kan de inte bestämma sig? Längst ner kommer de som inte alls går att stoppa in i ett tydligt fack.

Det finns alltså fortfarande ett mycket stort attitydproblem i samhället mot transsexuella. I skolan, i vården, i arbetslivet, i nöjeslivet, i rättsväsendet. I Örebro dömdes inte för ett våldtäktsförsök, i ett annat fall vägrade polisen att ens ta emot polisanmälan för en fullbordad våldtäkt.

Johan Hilton bloggar på Expressen och Torbjörn Jerlerup på Frihetssmedjan.

[uppdatering: Hans Engnell bloggar också]

intressant?


%d bloggare gillar detta: