Archive for 31 mars, 2012

Från mörkret stiga vi mot ljuset

31 mars, 2012

Jag ogillar i allmänhet symbolpolitik eftersom den brukar vara inriktad på att de medverkande skall känna sig goda och duktiga, inte sällan är det så att själva symbolhandlingen får motsatt effekt från vad de säger sig vilja uppnå. Earth Hour är inget undantag. Det handlar inte bara om det symboliska i att släcka ner, att föredra mörkret framför ljuset, det handlar om att Earth Hour riktar sig direkt mot användandet av elektricitet, en teknologi som mer än någon annan bidragit till mänsklighetens utveckling. Det blir inte ens någon praktisk nytta av aktionen, i stället för elljus uppmuntras användandet av paraffinljus och facklor. Två ljuskällor som må vara trevliga och mysiga, men som skadar miljön genom koldioxidutsläpp, hälsofarliga stoftpartiklar och utsläpp av cancerogena ämnen. Som symbolhandling är det rent ut korkat.

Som Lydiah Wålsten sammanfattar det:

1,3 miljarder saknar el. 1,5 miljoner dör varje år av vedförbränning. 800 000 är barn under 5 år. Och du vill att jag symboliskt ska släcka?

Lydiah skriver också på Newsmill. Men inget är så dumt att inte Frankrike kan hitta på ett sätt att göra det dummare, det diskuteras just nu i franska Energidepartementet ett förslag om att förbjuda varuhus, butiker och kontor att ha tänt mellan kl 01 och 06, förbudet skall även gälla reklamskyltar. Säg hej till otrygghet, inbrott och skadegörelse…

Ola Nordebo på Västerbottens-Kuriren tror inte på kärnkraft  som framtidsteknik men däremot storskalig vindkraft. Där är vi oeniga, jag tror tvärtom att teknikutvecklad kärnkraft är en framtidslösning. Men det grundläggande är vi eniga om: Framtidens utmaningar löses genom teknikutveckling, liksom teknikutvecklingen redan inneburit enorma framsteg för människors levnadsvillkor, hälsa och frihet:

Symboliken först: Elektriciteten hör historiskt sett till mänsklighetens stora, frigörande landvinningar i kampen mot svåra levnadsvillkor och maktlöshet. Den har främjat ljus, värme, möjligheter att resa över gamla gränser, att ta del av omvärlden och därmed mångfald, öppenhet, debatt och tolerans. Tillgången till elektricitet är en välstånds- och maktfråga.

Och mörkret som hot och kval är konkret erfarenhet. Än i dag är obelysta stadsmiljöer ett hinder för människors – framför allt kvinnors – möjligheter att röra sig och delta i nöjes-, fritids- och kulturliv. Att mörklägga som symbolhandling, är nästan alltid fel.

Symboliken i Earth Hour att miljöengagemang handlar om mörker och försakelse riskerar därför att göra mer skada än nytta, och väcka helt fel associationer. […]

Lidandet, förtrycket och skövlandet är fortfarande fasansfullt utbrett men det som mer än annat förbättrat situationen är internationellt utbyte, handel och ekonomisk utveckling. Att bekämpa extrem fattigdom och främja demokrati är också en av de viktigaste insatser som kan göras för miljön.

Satellitbild på natten över koreanska halvön

Nordkorea kommer att vinna, i år igen

Den enda vettiga Earth Hour-manifestationen jag sett är Svensk Energis beslut att skänka 100 solcellsdrivna lampor till skolbarn i Kenya:

GIVEWATTS arbetar på flera håll i Afrika med solcellsdrivna lampor. Så här långt har det visat sig ha tydliga och mätbara resultat i form av t ex:
Höjda betyg på grund av att eleverna får bättre möjligheter att studera.
Sparade pengar för familjerna, som idag betalar dyrt för att köpa fotogen som bränsle till lampor. Ibland går så mycket som 40 procent av den disponibla inkomsten till fotogen.
Renare luft inomhus, eftersom varje lampa eliminerar de 200 kg koldioxid som en fotogenlampa släpper ut under ett år.

Nå, Givewatts har än så länge väldigt liten verksamhet och deras uppfattning att det stora nedsmutsningsproblemet i inomhusluften skulle vara koldioxid är tämligen oinformerad. Men de börjar i alla fall i rätt ände, vi skall sträva efter ren och billig tillgång till ljus, inte efter mörker.

I SvD kan vi se att den enda partiledare som har cojones nog att stå emot spektaklet är Göran Hägglund. Norrbottens-Kuriren tycker inte det är upplyst att släcka lampan. Viktor Barth-Kron ser gärna mer belysning i det offentliga Stockholm, dock inte amerikanska filmbolagsekorrar.

[uppdatering: Sofia bloggar om avlat, business och misantropi, Göran undrar vem som ber dig släcka ljuset]

intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,


%d bloggare gillar detta: