Archive for 29 mars, 2012

Sjöstadens grundare kastas inte ut

29 mars, 2012

Södermalmsnytt hade i sitt senaste nummer rubriken ”Nu vill staden kasta ut Sjöstadens grundare”. Bakgrunden är att namnet på paradtorget i Hammarby Sjöstad, Jan Inghe-Hagströms Torg, medfört sådana problem vid adressangivelser att ett stort antal boende kontaktad kommunen för att få det ändrat.

Som adress ställer namnet tydligen till problem. Alla tror att det handlar om ett dubbelförnamn, Jan-Inge, men i själva verket är mellannamnet första ledet i ett efternamn. Därför hamnar bindestrecket mellan efternamnen. Ingen stor grej kan tyckas. Men detta har gjort att leveranser inte kommer fram, post försvinner och taxibilar kör vilse. […] Adressen är också så lång att den ofta inte ryms i adressfönstret på brev eller i adressfältet när man utför ärenden via nätet.

Nå, namnet har 24 tecken, det finns flera etablerade gatunamn som är längre. Det längsta är Katarina Östra Kyrkogårdsgränd med 30 tecken… Hursomhelst, Namnberedningen tänkte över det namn som de själva föreslagit för bara ett par år sedan och kom fram till att lösningen på problemet var att ta ifrån den avlidne planarkitekten och stadsbyggaren hedersbetygelsen att få namnge torget, han skulle i stället i förkortad version få namnge kajen, där ingen bor. Torgets nya namn föreslogs bli ”Hamntorget”, vilket var det namn som först föreslogs då det skulle namnges första gången.

Sommarbild på torget med kajen till höger och Globen i fonden

Bild: Wikipedia

Vi politiker i Stadsbyggnadsnämnden höll inte med. Hammarby Sjöstad hade inte blivit till utan Jan Inghe-Hagström och vi fastslog enhälligt att han även i fortsättningen ska hedras genom att ha stadsdelens vackraste plats uppkallad efter sig. Problemen det nuvarande långa namnet på torget har fört med sig löses genom en förkortning: Eftersom Jan Inghe-Hagström för många var minst lika känd under en kortare namnform – Jan Inghe – beslöt vi att torget i fortsättningen skall gå under namnet “Jan Inghes Torg”.

intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,


%d bloggare gillar detta: