Lögn, förbannad lögn och kändisupprop

I går bordlades som väntat beslutet om Nya Slussen i kommunfullmäktige, det kommer upp till beslut igen 12 december och då kommer beslut att tas – minoritetsåterremiss eller minoritetsbordläggning får bara användas en gång. I går presenterade staden också sin attitydundersökning, gjord bland 989 personer – närboende, cyklister, kollektivtrafikresenärer och bilister. Två tredjedelar var positiva till Nya Slussen.

Modell av Nya Slussen sedd från norr

Nya Slussen, bild: Yimby

I tidningsspalterna fortsätter den svenska kultureliten sitt quixotiska svingande mot väderkvarnar, mer tragiskt än ärofullt dock. Vartenda ett av deras inlägg jag läst är behäftat med mängder av grova sakfel. Rena osanningar. En del härrör från inaktuella planer, annat har aldrig varit sant. Det går lätt att kontrollera i dokument och plankartor hur trafiklösningen i Nya Slussen kommer att se ut, okunnighet är ingen ursäkt.

Men det hindrar dem inte. I Expressen sprider en rad kulturpersonligheter de vanliga myterna, ”sämre framkomlighet för rörelsehindrade”, ”gallerian höjer torgnivån”, ”vid slussningar kommer man inte över”.

Det finns massor av avvägningar att diskutera när en ny förbindelse mellan norr och söder skall byggas, men en sådan debatt handlar i stort om värderingsfrågor, om tycke och smak. Vill vi ha siktlinjer eller stadsväv? Vill vi ha vattenspegel eller ett accentuerat näs?

Det borde gå att diskutera, men de kritiker till förslaget om Nya Slussen som hörs i debatten tror sig inte kunna vinna en sådan debatt. Jag kan inte se någon annan förklaring till att de ständigt återupprepar påståenden om förslaget till Nya Slussen som de fått påvisat är falska. En debatt med sådana personer har inte speciellt bra förutsättningar att bli fruktbar.

I DN skriver Marianne Lindberg De Geer att hon har satt sig in i förslaget till Nya Slussen och därför anser det uselt:

Jag blir så trött när jag tänker på hur krönikören Benke Ohlsson [DN] om tjugo år ångerfullt skriver om hur fel han hade på 2011-talet. När han erinrar sig en På Stan-krönika där han kräktes över dem som ville ha en återremittering av förslaget om Slussen. När han står på plats tjugo år äldre med sin cykel och sina dåliga knän och väntar på båtslussningen i 15 minuter och ser upp mot trapporna, höga som fyravåningshus och fulla av snö. Trappor som han sedan får bära upp cykeln i till sitt älskade Söder. Om han inte föredrar att ta den med sig in i den underjordiska gallerian tillsammans med alla andra cyklister och fotgängare. Och där leta upp en hiss (om den går alternativt om han får plats)? Svårt att tro va? Ja jag förstår det, men så är det planerat.

Nej fru Lindberg De Geer, så är det inte planerat. Man behöver inte vänta på båtslussningarna eftersom vid slussningen den ena bron alltid är öppen (Det är liksom hela poängen med en sluss. Öppnar man båda portarna samtidigt blir det inte en sluss längre, då blir det ett vattenfall…)

Om man av valfritt skäl inte vill passera vid vattennivån, så kan man använda någon av trottoarerna eller cykelfälten på huvudbron, motsvarande som man gör idag alltså. Eller så kan man ta den nya  gång- och cykelbro som förbinder Götgatan med Gamla stan vid Munkbron och fortsätter till Tegelbacken.

Det alternativ som finns idag kommer alltså att finnas kvar (fast med mindre branta lutningar) dessutom tillkommer två ytterligare möjligheter.

Jag kan tillägga att Lindberg De Geers farhågor för att trapporna på Södermalmssidan vid slussning skulle vara fulla av snö i och för sig inte är helt grundlösa. Men med tanke på att slussning bara pågår under sommarhalvåret är risken inte överdrivet stor.

Malin Siwe drar paralleller mellan det stora stationsbygget i Stuttgart och Nya Slussen. Både här och där velade socialdemokratin och ville helst inte tycka något alls, i Tyskland straffades de i valet. Och väljarna, den tysta majoritet som inte skrev på upprop i tidningar, sade också ja till projektet i en folkomröstning:

flertalet tyskar, som svenskar, föredrar förändring. Även om de inte gör något väsen av sig. Och de föredrar politiker som har en bestämd uppfattning och argumenterar för den framför dem som evigt ska avvakta.
Varken Stuttgart21 eller förevarande Slussenritning är ideala. Men den perfekta lösning som godtas av alla finns inte. Ens i Utopia.

Mark Isitt skrev i går i DN om debatten som förstörde Slussen:

Slussendebatten har kantrat. Den har blivit ensidig och snedvriden. Få oliktänkare lyckas göra sig hörda över alla bongotrummor och besvärjelser, få vågar uttala sig när hela kultureliten står beredd att slå tillbaka.

I veckan var det nationalsymbolen Benny Andersson som skrev ett långt och öppet och argt brev [i DN] till finansborgarrådet Sten Nordin (m): ”Det är svårt att hitta en enda människa som inte tycker att Stockholm är en fantastiskt vacker stad. Då duger det inte med Foster and Partners och Bergs katastrofala idé om hur Slussen ska utformas.”

Säger Benny. Och då lyssnar naturligtvis de opinionskänsliga politikerna. Nu senast var det Socialdemokraterna som u-svängde, i slutet av augusti sade man plötsligt nej till nya Slussen, kallade den för undermålig. Gång efter annan har kommunledningen tvingats återkomma till Sir Foster – jag menar Lord Foster – för att be honom blidka de högljudda kritikerna. Kunde han ta bort ytterligare några hus, månne? Måste torgen vara så definierade? Och skulle inte herr mästerarkitekten kunna tänka sig att bli lite mer … svensk? Please?

Vilket han uppenbarligen accepterat. Tyvärr. För det förslag som [kommunfullmäktige] ska ta ställning till redan i morgon måndag uppvisar mycket lite av ursprungsritningarnas brittiska enkelhet och esprit. De dansande gångbroarna är borta, det mesta av bebyggelsen likaså. Och vore det inte för någon park här och något glashus där skulle ritningen kunna misstas för det förslag som gav Nyréns segern i tävlingen 2004. Trots att Nyréns förslag var just det som Foster och de övriga stjärnarkitekterna ombads förädla, smycka och förvandla från ren trafiklösning till attraktiv arkitektur.

Göran Fröjdh är inne på samma linje, han tycker att Foster & Bergs urprungsförslag var mycket bättre och gillar inget av alternativen som diskuteras: en kopia av nuvarande Slussen, KulturSlussen eller Nya Slussen. Viktor är inte imponerad av kulturparnassens motstånd. Daniel Åberg är däremot orolig för att politikerna viker ner sig inför kändisarnas anstormning, det är dock inte jag. Helen Törnqvist ser fram emot att få trycka ja 12 december. Per Ankersjö bemöter myter och lögner om Nya Slussen på Brännpunkt och tror att oppositionen förlorar på sin feghet och opportunism.

Intresserade medborgare rekommenderas Yimbys serie om Slussenmyter, det är inte löst tyckande baserat på ett upprop som marknadsförts med ordet ”kultur” i namnet, det är metodiska genomgångar av tillgängliga dokument med källhänvisningar. Till exempel myten om att nuvarande Slussen är en genial trafikmaskin och allt kommer att fungera sämre:

Det blir inte sämre framkomlighet för vare sig gångtrafikanter, cyklister eller handikappade. Det blir bättre, de får tre vägar över vattnet, i stället för dagens enda. På Södermalmssidan kommer att finnas hissar, rulltrappor och ramper. Om man inte planerar spränga bort hela Katarinaberget blir det inte lättare att komma fram än så.

Och den som vill kan också läsa hur det av kultureliten framhållna idealet KulturSlussen kommer att (inte) fungera. Observera källhänvisningarna, notoriskt frånvarande i nämnda elits insatser i debatten.

[uppdatering: Maria Schottenius skriver en bombastisk hyllning till sin egen tidnings enorma inflytande på samhällsdebatten och passar på att bygga en panegyri över borgarrådet (S) Tomas Rudin. Benke Ohlsson svarar i samma tidning MLDG (Note to self: Försöka vinna en offentlig beef med Benke? Glöm det.) På Brännpunkt skriver att antal folkpartister slutreplik i polemik med Per Ankersjö, de felaktigheter som de beslagits med låtsas de inte om]

intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om ,

15 tankar på “Lögn, förbannad lögn och kändisupprop

 1. Det enda man kan bli lite trött på är att man inte lägger ner t-banan under vattnet. Vilket antagligen ändå måste genomföras på längre sikt.

  • Det utreddes faktiskt redan när tunnelbanan byggdes. Men det skulle, förutom en station mindre, innebära att tunnelbanan måste gå i maxlutning ända från Medborgarplatsen. Det skulle i sin tur innebära att av säkerhetsskäl (bromsarna kan sluta fungera) nästa tåg inte kunde lämna Medborgarplatsen innan föregående tåg avgått från Gamla stan. Tiden mellan tågen skulle tvingas bli längre än de 90 sekunder som hela tunnelbanesystemet är konstruerat för.
   https://hagwall.wordpress.com/2011/09/03/siktlinjer-och-havsnivaer-daligt-argument-for-nedgravning/

  • Sune
   Angående nedgrävning av tunnelbana så kommer det att kosta 7-12 miljarder utöver själva kostnaden för Slussen. Lika mycket som tunnelbana ut till Nacka.

   För dessa 7-12 miljarder får man alltså inte mer, utan mindre kapacitet. Två stationer ersätts av en.

   Under byggtiden måste man stänga av t-banan i minst 12 månader. För att täcka upp det behovet behövs en buss var femte sekund över centralbron. Tänk dig vad som händer då det blir trängsel i trafiken. Då är det totalstopp.

   Vid Medborgarplatsen ska det anlända en rätt full buss var 10:e sekund för att sedan tömmas. Det ska avgå en rätt full buss var tionde sekund. Var någonstans ska dessa bussar ta vägen? Det finns knappast plats för det och det lär utbryta kaos med tanke på hur busskösitationen kommer se ut. Samma sak blir det vid Mariatorget, för att inte tala om vid centralen.

   Det är ingen naturlag att allt av tunnelbanenätet på sikt ska hamna i tunnlar. I fallet med Slussen är det dessutom mycket opraktiskt. För att säkra t-banan mot översvämningar är det bara att höja golvet på tråget någon meter över kajnivå. Det är en ganska enkel uppgift.

   Lägger man en station rakt under vattnet med uppgångar i kajplan kommer vattnet obehindrat kunna rinna rakt in i tunnelbanesystemet. Att lägga tunnelbana i detta avsnitt i tunnel gör den alltså mer sårbar.

 2. Bra skrivet av dig, jag är ganska värde- och kulturkonservativ i allmänhet, men att bevara Slussen är rent ut sagt idioti på hög nivå.

 3. Nuvarande slussen har gjort sitt och behöver bytas ut. Jag bor på söder och är hjärtligt trött på gamla slitna slussen. Bygg Nya Slussen och det omgående. Jag blir så trött på nejsägare. Nej tack, bygg Nya Slussen, det bästa förslaget av alla.

 4. Pingback: Sten Nordin - Stockholms finansborgarråd » Arkiv » Nya Slussen – bra för både cyklister och fotgängare

 5. Såklart du vill ha en autobahn brevid Slussen då du lättare (kommer komiskt nog försvåra för er; (http://slussen.nu/images/stories/trafik/110915-Slussen2.pdf) kan ta bilen hem till Bromma.

  Personer som dig gör mig djupt fundersam över människan och dess illdåd.
  Jag förstår inte vad du gör i en stad som Stockholm när du varken bryr dig ett skit om vår kultur eller historia.

  Var det inte Winston Churchill som sa ”Om vi tar pengar ifrån kulturutskottet. Ja vad har vi då att försvara oss mot tysken?”

  • Hur menar du? Slussen var ursprungligen tänkt att fungera precis som en autobahnkorsning. När man senare insåg att man inte kunde tvinga ner folk i gångar bröt man mot de ursprungliga intentionerna och anlade övergångsställen på några ställen.

   På vilket sätt skulle stadens förslag innebära att det blir en ”autobahn”. Kännetecknande för autobahn är avsaknad av trottoarer och övergångsställen. De brukar vara rätt långa.

   Bron kommer ha trottoarer. Bron kommer ha övergångsställen. Avsnittet med 8 körfält kommer vara knappt 100 meter lång (som ett kvarter). På vilket sätt skulle det likna en autobahn? Att det är 8 körfält på en kort sträcka? HC Andersen boulevard har på sina ställen 12 körfält. Kallar du det autobahn? Cahmps Elysées har på många sträckor 8 körfält. Kallar du det autobahn?

   ”Jag förstår inte vad du gör i en stad som Stockholm när du varken bryr dig ett skit om vår kultur eller historia.”

   Om du läser noga så ser du att huvudpoängen är de felaktigheter som kulturslussgänget försökt sprida. Man kan tolka ditt inlägg här som att du angriper dem som påtalar sådana lögner. Så frågan man ställer sig är varför det skulle vara OK att sprida lögner. Om det är något du ogillar med stadens förslag så undrar man varför det inte duger att vara hederlig och presentera vad det är vad man baserar sin ståndpunkt på. Duger inte dessa?

   • Kan tillägga att dagens Slussen har 12(!) körfält. Med Nya Slussen kommer trafikkapaciteten att minska från dagens 100000 fordon/dygn till 30000 fordon/dygn. Så, Rudolf, vilken lösning är det som är bilcentrerad?

 6. Pingback: Slussen Särimner « No size fits all

 7. Pingback: Socialdemokratisk Slussenvånda fortsätter « No size fits all

 8. Pingback: Slussen Plan B granskad – mycket skrik och lite ull « No size fits all

 9. Pingback: Plan B får ett F | No size fits all

 10. Pingback: De gamla myterna om den Nya Slussen | No size fits all

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s