Med båda fötterna i klaveret: Om föräldraledighet och KulturSlussen

När man satt foten i klaveret skall man stå still tills omgivningen inte tittar på en längre, sedan skall man försiktigt lirka sig loss så att det inte hörs alltför mycket. Gårdagen bjöd på två praktexempel på debattörer som missat denna enkla maxim:

I Svenska Dagbladet havererade samma två miljöpartister som förra veckan havererat i Aftonbladet.

Vi har därmed fått lära oss att enligt Miljöpartiet skall män skall ta ut mer föräldraledighet för då får de ligga mer med sina kvinnor, kvinnor skall däremot ta ut mindre föräldraledighet för då får de mindre stryk av sina män. Joråsåatte…

…och så var det den där petitessen med korrelation och kausalitet, att två företeelser förekommer samtidigt är inte ett bevis på att det ena beror på det andra.

Gustav Almestad agerar surgubbe i sammanhanget. På Expressen Debatt skriver förresten Peter Santesson om hur förmynderiförespråkare tänker:

Kvotering är klart populärare i den grupp som tror att andra än de själva lever i ojämställda förhållanden. Där ligger kvoteringsstödet på 26 procent. Bland de som före­språkar kvotering tror nästan en tredjedel att ojämställda parrelationer är det typiska i Sverige. Det kan kontrasteras mot svarande som tror att även andra lever jämställt – det vill säga just så som majoriteten faktiskt beskriver sina egna relationer. Här stöder endast 11 procent en kvoterad föräldraförsäkring.
Paternalismens och förmynderiets psykologi bottnar i att tillskriva sig själv ett större förstånd än sin omgivning.

Att gå den opinionen till mötes är att utforma en politik åt lappskrivare och gardintittare, som på tveksam grund sätter sig till doms över andra och önskar regleringar som de visserligen inte behöver för egen del, men som grannen skulle må bra av. Människor som nöjer sig med att tala i egen sak vill sällan avveckla sin egen val­frihet.

För den andra insatsen stod Benny Anderssson, han nöjde sig inte att sätta ena foten i klaveret, han satte med berått mod även ned andra foten där. I DN visar han att han ingenting lärt och ingenting förstått, han hotar Sten Nordin och anklagar projektledaren för Nya Slussen, Andreas Burghauser, för att ljuga.

På sin blogg Stockholm 2.01 begår Herbert Tingesten ett formligt lustmord på förlaget ”Kulturslussen”, det som Benny satt sitt goda namn i pant på: Att sminka en padda: KulturSlussens nya kläder.

KulturSlussen, modellbild från Södermalmssidan

KulturSlussen, tydligare än så här är inte förslaget med vad som är körbana, cykelbana, kollektivkörfält och trottoar. Dock ser man att den öppna utsikten effektivt avskärmas av glastaken till öster och väster samt de rundade taken på bodarna vid kajen. En stor avlång rondell tvingar all trafik, även cykel, att åka fram och tillbaka över vattnet för att nå ett mål på samma sida den startade på. Bild: Herbert Tingesten

[Initiativtagaren Mats] Edblom är en erfaren arkitekt och vet att det är ett kardinalfel att bygga modeller där man inte ens kan avgöra var gatorna går, så det är lite svårt att tro att det bara skett av misstag. Hans tidigare modell led heller inte av det problemet […]

Vad gäller trafiklösningen i det övre planet så ser det ut som om Edblom inte tagit till sig av kritiken mot den gigantiska fyrkantiga cirkulationsplatsen han vill ersätta Slussenkringlan med. Eftersom det är omöjligt att avgöra var gatorna går är det inte lika uppenbart som i den tidigare modellen, men all trafik mellan Katarinavägen och Hornsgatan (inklusive cykeltrafiken) ska troligtvis även nu tvingas köra över bron till Gamla stan och sedan tillbaka igen över den andra bron. Samma med trafiken mellan Munkbron och Skeppsbron, fast åt andra hållet. Cirkulationsplatsen, som med fördel kunnat läggas helt på Södermalmssidan och därmed göras betydligt mindre, förefaller vara helt motiverad av ambitionen att bevara tvåbroarslösningen till varje pris. Någon funktionell trafiklösning är det inte. […]

Utsikten skyms inte bara av bron utan även av en rad ”paviljonger” som ska ligga längs kajen. Det är svårt att förstå varför de försetts med de rundade taken, vars enda funktion tycks vara just att skymma utsikten från Stadsgårdspromenaden.

Även saluhallens välvda glastak […] tycks designat just för att skymma sikten — det sticker upp just så mycket att vyn mot Saltsjön från Ryssgården blockeras helt.

Och vyn mot Mälaren? Jo, den har Edblom också tänkt på och blockerat med ett stort hus ovanpå t-banan […]

Både [medlemmen i projektgruppen] Bohlin och Edblom har tidigare skrivit ett protestyttrande mot planförslaget just med motiveringen att bron är för bred med sina åtta filer, och det är förstås värt att notera att deras bro är närmare tre gånger så bred som planförslagets på bredaste stället och dubbelt så bred på det smalaste. […]

Det är nya problem som har uppstått i och med Edbloms ambition att göra förslaget mer säljande, och det är betecknande att han väljer att göra modellen så otydlig som möjligt och att inte släppa några plankartor till allmänheten. De flesta av problemen som den tidigare versionen hade har heller inte åtgärdats. Så är t ex avtappningskanalerna bara hälften så breda som beslutat, vilket innebär att risken för en katastrofal översvämning i Mälaren inte elimineras. Vill man gå från Gamla stan till Södermalmstorg utan att gå i trappor måste man fortfarande passera två starkt trafikerade gator. Den märkliga rondellen med sina långa omvägar, sina många rödljus och sin döda mitt finns kvar.
Och fortfarande har, märkligt nog, KulturSlussen precis vartenda fel Edblom och hans kändiskohorter tycker sig se i det liggande planförslaget, fast i än högre grad: Flera gånger så bred 8-filig bro, skymda utsikter åt alla håll som ”blockerar vyer och geologiska motiv”, tre (i stället för två) klaffbroar där man ”måste stå och vänta i femton minuter”, trappor mellan kajplanet och torgplanet där ”föräldrar med barnvagnar, rörelsehindrade eller äldre måste ta sig upp för lika många trappsteg som i ett fyravåningshus i is och snö”, en lika stor eller större ”kommersiell galleria” (fast kallad ”generös saluhall”) som ”skulle kunna användas till människors behov av service och särskild handel.” Osv.

De citerade delarna är bara en liten del av inlägget, som dessutom innehåller massor med bilder och plankartor (fast inte för det senaste förslag till KulturSlussen, konstruktören har inte offentliggjort några plankartor men vill ändå ha stöd för sitt förslag…) Läs! Läs!

Uppenbart är att namnet ”KulturSlussen” varit tillräckligt för att kultureliten skulle tappa koncepterna, innehållet var för dem oväsentligt. Magnus Orest har slutligen lackat ur och ber Benny att, seriöst, hälla käften. Yimby fortsätter sin serie om Slussenmyter: ”En galleria lika stor som NK”.

[uppdatering: SvD rapporterar från Benny Andersson-ägda biografen Rival hur kulturfolket håller möte mot Nya Slussen]

intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

8 tankar på “Med båda fötterna i klaveret: Om föräldraledighet och KulturSlussen

 1. ”…och så var det den där petitessen med korrelation och kausalitet, att två företeelser förekommer samtidigt är inte ett bevis på att det ena beror på det andra.”

  Öööööh? Men det är väl rätt uppenbart. När man turas om med föräldraansvaret OCH försörjningsansvaret ökar förståelsen för varandras situation, svårigheter och frustrationer. Kvinnorna gnatar mindre på mannen för dom förstår hur trött man kan vara som familjeförsörjare och hur svårt det är att tjäna ihop till dom drömmar som veckotidningarna uppmälar. Männen förstår hur tröttande det kan vara att hålla på med barn, tjat och trots samt hur frustrerande det kan vara att vara så låst vid hemmet. Därför minskar hustrumisshandeln om man delar på sysslorna.

 2. Jag skulle vara ytterst försiktig med att referera till den anonyme skribenten ”Herbert, Tingesten”. Han vägrar konsekvent att berätta vem han är och vad han står för. Om han är lierad med någon av intressenterna bakom Slussförslaget eller med något politiskt parti måste hans skriverier bedömas i det ljuset. Om inte så är det ju märkligt att han inte vill släppa sin anonymitet.

  På Yimbys egen sida uppträder signaturen H,T och YIMBYs ordförande Anders Gardebring tillsammans. När samma artiklar publiceras i dagspressen står dock endast Gardebring bakom. Märkligt. Men kanske förståeligt.

  Orest har också en del egendomliga åsikter. Enligt honom bör äldre personer, arkitekter och sådana som är intresserade av historia eller av att bevara utsikten inte yttra sig eftersom de inte är ”målgrupper” för Fosterförslaget.

  Sedan använder många Fosterproponenter en ohederlig argumentation. Man låtsas att de som är emot det liggande förslaget vill att Slussen inte skall renoveras eller byggas om utan få fortsätta att förfalla och låta folk få armeringsjärn i skallen. Så är det ju inte alls. I själva verket finns det en massiv opinion mot Fosterförslaget som egentligen anammas bara av en liten grupp tjänstemän och politiker.

 3. Hej Bengt O! Signaturen Herbert Tingesten argumenterar alltid med källhänvisningar, det är lätt att kontrollera hans påståenden. Om du har något att invända i sak är du välkommen att göra det.

  Visst kan man, som Socialdemokraterna i Stockholm efter valet fann för gott att göra, förespråka att man fortsätter med underhållsarbeten på den söndervittrande Slussen ytterligare flera år. Men faktum kvarstår, Slussen är en överdimensionerad trafikmaskin, byggd för en helt annan tid med andra trafikströmmar: http://www.yimby.se/2011/11/slussenmyter-del-9-den-ge_1144.html
  Konstruktionen är inte längre funktionell. Slussenfrågan har nu utretts under två decennier. Det kommer att bli en lång ombyggnadstid med störningar för trafiken oavsett när man sätter igång, vi i Alliansen ser hellre att man tar den tiden nu än senare.

 4. Pingback: Fred-på-Jorden-och-alla-barn-får-glass-Slussen « No size fits all

 5. Bengt O Karlsson dyker regelbundet upp bland kommentarerna på YIMBY.se. Alltid är det samma visa. Dels tycker han att han har ”rätt” att få veta vem ”Herbert” egentligen är (vilket är fel, eftersom det räcker med att vi själva vet det, och YIMBY är ett tvärpolitiskt nätverk som inte arbetar för någon specifik part inom vare sig näringsliv eller politik), och dels försöker han alltid göra gällande att jag i princip vill deportera alla äldre människor, kulturarbetare och arkitekter till Gulag. Men utan att ge något konkret exempel.

  I det senare fallet misstänker jag att problemet är att Karlsson läser det vi skriver som Fan läser bibeln, vilket styrks av att han tycks tro att Anders är ordförande för nätverket, någonting som han aldrig har varit under den tid YIMBY faktiskt har haft en ordförande.

  Däremot är det ju som du skriver, Per. ”Herbert” ser alltid till att basera sina argument på fakta med källhänvisningar och referenser. Då blir det givetvis svårt att angripa ”Herberts” argument, och då försöker Karlsson istället ta till misskreditering i brist på annat.

 6. @ Magnus Orest: ”Utan att ge något konkret exempel”. Varsågod:

  http://www.yimby.se/2010/06/slussenproblematiken_931.html

  Här avfärdas både ”äldre” människor (”Är det rimligt att inkludera dem i målgruppen för en lösning som står klar om kanske 20 år?” och de som är verksamma inom arkitektur, kultur och massmedia vilka naturligtvis är ” en försvinnande liten minoritet. Du fortsätter med att t.o.m. namnge personer som inte inte ingår i ”den framtida målgruppen”. Skall man lyssna till dem? ”nej, nej och åter nej” är ditt svar. Ditt utfall mot Benny Andersson bekräftar din människosyn. Om du hade nöjt dig med att kritisera honom och påvisa eventuella felaktigheter hade jag inte haft något att invända men ditt explicita budskap är: Håll käften!

  Naturligtvis har jag ingen ”rätt” att få veta vem H,T är men hans envisa anonymitet sänker YIMBYs trovärdighet väsentligt. Det må vara att nätverket (i vilket jag f.ö. är medlem) är obundet men detta gäller inte nödvändigtvis för de enskilda medlemmarna. När YIMBY i sin serie om ”myter” så till den grad förlitar sig på H,T menar jag att det är väsentligt att få veta vem han är och vad han representerar.

 7. Bengt O, av erfarenhet vet jag att fakta och sakargument har försvinnande liten betydelse för dig och att du föredrar att älta gamla upplevda oförrätter in absurdum. Det bäddar inte för något intressant eller givande meningsutbyte. När du väl fått klart för dig att du missförstått Slussenprojektet så till den milda grad att du trodde det skulle byggas en motorväg fram till Slottet och att vattnet skulle flöda fritt utan någon damm och liknande stolligheter så började din argumentation inskränka sig till att försöka misstänkliggöra dina meningsmotståndare på olika märkliga sätt. Det är inte ett dugg bättre än den åldersrasism du på felaktiga grunder beskyller Magnus Orest för.

  Jag vet f ö inte mer om dig personligen heller än vad du skriver för namn under dina kommentarer, men det har jag inga problem med. Trovärdigheten sitter inte i namnet (utom för extremt auktoritetstroende personer) utan i argumenten och hur väl de stämmer överens med fakta.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s