De små stegens absolutism

En grundsten i nykterhetsrörelsens agenda är att ständigt utvidga antalet alkoholfria zoner i samhället.*  Inte bara där det faktiskt finns vetenskapliga belägg för att alkoholbruk riskerar att skada andra människor (till exempel vid graviditet eller rattonykterhet) utan också sådana där inga skadliga samband går att vetenskapligt påvisa. Till exempel handlar om det om att skuldbelägga alla som inte är helnykterister medan de ammar(!) eller över huvud taget har barn under 18 år boende hemma(!!) Ibland lyckas de riktigt bra, då fular de inte bara ut ett i deras ögon oönskat beteende moraliskt, de lyckas få det förbjudet i lag:  Sjöonykterhetslagen.

Tack och lov så är det inte alla som accepterar detta, debatten om lagen fortsätter idag när Andersson och Malmqvist i en slutreplik svarar lagens försvarare Rydberg, Westerholm och Linander på Brännpunkt: Sjöfyllerilagen handlar inte om säkerhet:

Det är beklämmande att trion Rydberg, Westerholm och Linander använder antalet alkoholpåverkade människor som kontrollerats av sjöpolisen som enda måttstock för huruvida lagen är legitim eller inte. Det bekräftar vår ursprungliga tes: Det är inte i huvudsak för att förbättra säkerheten och välbefinnandet för de som besöker skärgården som lagen införts. Istället är den en del av nykterismlobbyns kamp mot vanligt folks livsval och dryckesvanor. […]

Alliansens politik bör i grunden vara restriktiv till nya regler om det inte tydligt kan visa att reglerna har en nytta som är större än de hinder och olägenheter den nya regeln medför för de berörda. […]

[P]udelns kärna är denna: Kan den ökade regelbördan som Westerholm och Linander nu ålagt de som vistas i skärgården motiveras med att den har några faktiska positiva effekter?

Nej, sjösäkerheten är deras huvudsakliga argument och det håller inte vid en närmare granskning. Sjöfylleri var förbjudet redan med den gamla lagen, problemet var att den sällan tillämpades. Istället för att börja bekämpa de riktiga sjöbusarna stiftades en ny lag som slår blint mot alla som har över 0,2 promille i blodet.

Detta har minskat båtfolkets frihet, förstör för näringsidkare i skärgården och tagit resurser från annan brottsbekämpning. Och detta utan att några säkerhetsvinster redovisats. Det gör lagen till ett typexempel på en moralistisk skrivbordsprodukt som snarast borde förvisas till papperskorgen

En av lagförsvararna, Johan Linander (C), ser som ett bärande argument för lagen att Centerpartiets stämma beslutade att den borde införas(!)

Cirkulera. Här finns inget att diskutera, motivera eller kritisera, en sann partigängare ifrågasätter aldrig status quo. Linanders något märkliga motto på bloggen framstår i sammanhanget som konsekvent: ”Korta mer eller mindre genomtänkta tankar efterfrågar likasinnade kommentarer.”

intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om ,

* Och omvänt, motsätta sig varje utvidgning, hur liten den än är. Det är därför de är så rabiata motståndare till gårdsförsäljningsreformen.

14 svar to “De små stegens absolutism”

 1. Johan Linander Says:

  Så du tycker att ett partis företrädare i riksdagen inte ska följa det egna partiets högsta beslutande församling (stämman i Centerpartiets fall, kongressen i t.ex. Socialdemokraternas fall)?

  En märklig syn på demokrati. Varför skulle vi då ha stämma där våra medlemmar genom sina ombud fastställer partiets politik?

  Sedan finns det givetvis många argument för att vår stämma tog ett så klokt beslut.

  Och jag tillhör inte nykterhetsrörelsen för att jag inte tycker att framförandet av fordon och alkohol hör ihop.

  Mvh Johan Linander

 2. Per Hagwall Says:

  Du framförde det som ett av dina huvudargument för att lagstiftningen var rätt. Att Centerpartiets stämma röstat för något betyder ju inte alls att det är rätt (De flesta svenska partiers stämmor röstade ”demokratiskt” för förskräckliga övergrepp på individer i folkhygienens namn på 30-talet).

  Ditt argument ”inte tycker att framförandet av fordon och alkohol hör ihop” är av typen ”jag tycker därför att jag tycker”. Du bortser från att det faktiskt inte finns några vetenskapliga belägg för att någon sådan risk existerar i fritidssjöfarten. Det enda du gjort är att trött kopiera vägtrafikens regler till sjötrafiken (med tillägget att även passagerarna i en bil inte får dricka någonting heller om de inte vill riskera att bli lagbrytare, ett faktum tar över huvud taget inte bryr dig om att diskutera.)

  Har man som du makt att lagstifta och därmed att _förbjuda_ vissa handlingar så krävs faktiskt bättre argument än att ”jag tycker så” eller ens ”stämman har beslutat”.

 3. Johan Linander Says:

  Till exempel, som jag nämner, att människor då och då dör eller dödas av snabba båtar med onyktra förare. Eller menar du att berusningsgraden är obetydlig för hur säkert en förare framför båten?

 4. Per Hagwall Says:

  Att dricka så mycket att man inte har kontroll över sin båt var förbjudet redan förut, det vet du naturligtvis.

  Förbud handlar alltid om att avväga nyttan förbudet gör med den inskränkning av människors liv det innebär. Den nya sjöfyllerilagen har en knappt mätbar effekt på skador och dödsfall men väldiga negativa effekter på friluftsliv och lokala näringar.

  Ett förslag som däremot i ett slag skulle kunna minska dödsfallen på sjön med minst tre fjärdedelar vore obligatorisk flytväst för alla som vistas inom fem meter från öppet vatten (det skulle iofs också innebära att långt färre seglade eller simmade utan i stället satt framför tv:n med motsvarande effekter på folkhälsan) men det går inte att genomföra för där kan man inte motivera de negativa effekterna med att moralisera över spriten…

 5. Guds vill det Says:

  Att stoppa alkoholbruk i fritidsbåtar är en god gärning. Inför nollpromillegräns i all trafik till sjöss. Att stoppa alkohol är en kristlighet handling till skydd för vårt mest heliga, våra kroppar skapade av Gud, Sonen och Den Heliga Anden. Vi tackar vår Statsminister Fredrik Reinfeldt och hans team för detta.

 6. Ola Ljungberg Says:

  Linander.
  Du var veckans politiker nr 9 på http://www.alltom02promillepasjon.se. Där fick du ett antal svarar du anser dig vara för mer att besvara. Nu ställer du frågor till andra som Hagwall, skulle du vilja få dem besvarad med ignorant tystnad?

  Här är frågorna Linander.

  • Var finns de sakliga beläggen för att motivera denna lag?

  • Anser du att lagens tillämpning är ett ansvarsfullt sätt att använda
  rättsväsendets knappa resurser på?

  •Hur många olyckor har ni räknat med att denna lag ska minska och på vilka underlag då,
  och till vilka kostnader/resurser?

  •Hur kom ni fram till att en segelbåt exempelvis på en vindstilla fjärd utgör
  samma fara som bilar som möter varandra med ett par meters mellanrum i ca 100km/tim?.

  • Den statistik som nyligen presenterats av bl.a Sv.Livräddningssällskapet och TRPT-Styrelsen ger ovedersägliga fakta att denna ”pilsner”-lag ökar inte ett dugg sjösäkerheten.
  Din kommentar?

  • På kammarens prtkl CU13 står att läsa: ”ledamöterna anför att sjöfylleriet är ett stort problem”.
  Enligt GD Staffan Widlert på TRPT-styrelsen så säger han att ni har inga underlag för att kunna påstå det.
  Han säger även att det finns ingenting alls som säger heller att båtar 10meter/15knop utgör en särskild risk.
  •Hur kom ni fram till att alkohol i oerhört små mängder räddar mer liv än exvis flytvästar, och just båtar 10meter/15knop ?
  • Enligt sajten http://www.alltom02promillepasjon.se finnsstatistiska belägg som visar att lagen adresserar ett problem i storleksordningen 0,000x%. Stämmer det med dina siffror Linander?

 7. Ola Ljungberg Says:

  ”Och jag tillhör inte nykterhetsrörelsen för att jag inte tycker att framförandet av fordon och alkohol hör ihop.”

  Mvh Johan Linander

  men du anser att slänga en massa resurser i sjön på ett statistiskt konstaterat icke-problem är OK? med mera som denna lags vansinne för med sig?
  Den riktiga brottsligheten då? Polisen åker inte ens på alla skjutningar, men 3.200kontroller på sjön på ett ”problem” som inte ens är statistiskt mätbart anser du är helt OK att använda samhällets resurser till?

  Hur ska exvis ö-bor som ska till kalas göra? De är inte Jesus, kan inte gå på vattnet f.k. Vindkantring?
  All kritik Johan, den är inte nådig. har den ingen betydelse för dig, och Johan, var har du dina sakliga belägg annat än att denna lag endast leder till ny-kriminilasering (och pengar i sjön) ?! Mvh Ola Ljungberg

 8. Ola Ljungberg Says:

  Jag tycker att alla flintskalliga borde förbjudas, för jag tycker och jag tycker..
  men kan inte förklara varför. Fint. Inte undra på att politikerföraktet har samma förlopp som den riktiga kriminilateten, okontrollerbar.
  Johan. Du drar ett barnsligt löjets skimmer över de politikerna som har rätten att kallas sig för liberala. Säg emot med sakliga argument, var har du dina sakliga belägg att lagen är bra? Kom igen! Anta en ord-duell, eller törs du aldrig svara på sakliga frågor för att du bara kan tycka om saker och ting?

 9. Löjeväckande lag « No size fits all Says:

  […] praktisk skillnad för dem, de tycker ju inte att guldkant förutsätter vindrickande av någon, någonsin). Lagen förbjuder inte bara den som framför båten, utan också passagerare som fullgör […]

 10. Ola Ljungberg Says:

  Johan Linander har ingen båt tvingade en buande publik att få honom att svara på Djurgårdsmässan. Det är så tråkigt att politiker som Linander inte kan komma med ett enda sakligt argument, därtill direkt felaktiga påståenden. Transportsstyrelsen har nyligen kommit ut med statistik att ”Linanders lag” inte fångar in någon alls. Svenska Båtunionen/advokat Bengt Gärde:
  ”Det är intressant att när en saklig diskussion om lagens behov och tillämpning efterfrågas så framträder förbudsivrare som många gånger är emot allt och direkt felaktiga uppgifter framförs.”
  Linander, en vuxen diskussion byggd på sakliga grunder, kan du inte ge den ett försök? Modigt av dig på mässan, en eloge, men var är din sakliga grunder Johan? Skulle du inte själv tycka att en sådan här detaljstyrande lag bör vara byggd på belägg/fakta istf för moraliska pekpinnar?

 11. Sanningen är aktivismens första offer « No size fits all Says:

  […] fungerar så väl att den illegala – med allt vad den innebär – inte får fotfäste? Nej, målet är ett annat: Att stoppa all alkoholförtäring. Mattias Svensson igen, om en annan […]

 12. Promillepuritanerna | No size fits all Says:

  […] den tillåtna alkoholgränsen på sjön till 0,2‰ var en korkad åtgärd jag kritiserat flera gånger. Som bloggen Morgonsur konstaterade i […]

 13. Prussiluskepolitik | No size fits all Says:

  […] För två år sedan skrev jag om de små stegens absolutism: […]

 14. Glad upphävningsdag! | No size fits all Says:

  […] fått ett mindre neurotiskt förhållande till alkohol. Absolutisterna vinner fortfarande ibland delsegrar, men i stort har historien visat att de har fel. Den totala alkoholkonsumtionen har gått upp, men […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: