Nykterhets mot folkgrupp

Efter helgens kapsejsande från Federley et al så var det skönt att i går se att det faktiskt finns liberala centerpartister kvar. På Brännpunkt fastslog miljö- och skärgårdslandstingsrådet i Stockholms läns landsting, Gustav Andersson, och seglaren och förbundsstyrelseledamoten i Centerstudenter, Karl Malmqvist, att den nya sjöfyllerilagen är en skam för alliansen. Gustav skrev också ett längre och mer grundligt inlägg på sin blogg förra veckan:

1. Lagskärpningen är onödig:

Den nya lagen behövs inte för att öka sjösäkerheten och har dålig träffsäkerhet på de faktiska olyckorna. Olyckor till sjöss har minskat kontinuerligt sedan tjugo år. De flesta sjöolyckor drabbar ensamma kraftigt alkoholpåverkade personer i små båtar som inte omfattas av lagen. I de fåtaliga fall av trafikolyckor med stora eller snabba båtar är föraren nästan alltid kraftigt berusad och skulle kunna stoppas även med den tidigare promillegränsen på 1,0 promille eller med hänvisning till vårdslöshet i trafik. I grunden handlar det om att förhållandena i vägtrafik och i sjötrafik inte – som lagstiftaren säger – är lika utan faktiskt mycket olika när det gäller hastigheter och utrymme, vilket ger betydligt lägre olycksrisker för båttrafiken.

2. Den nya lagen är rättsosäker. 
Den nya lagen innebär att alla personer på båten som kan anses ha för sjösäkerheten viktiga funktioner kan straffas för sjöfylleri. Exakt vilka är oklart. […]

3. Människors frihet i ett aktivt sjöliv har ett värde.

Främst för dem själva men också för samhället. Ett semestrande till sjöss innebär rekreation och skärgården och skärgårdslivet är ett viktigt kulturarv. Alltmer krångel inom denna sektor minskar spontanitet och ökar stress. […]

4. Det finns en gräns för hur många onödiga regler skärgårdssamhällena (och annan glesbygd) kan bära. 
Skärgårdsbor har större krångel i sin vardag än andra redan av naturliga orsaker som att man bor glest, har svag samhällsservice, besvärliga transporter och ofta driver egna små företag, egna reningsverk och servicefunktioner. En omotiverad inskränkning i möjligheten för en själv eller för besökande vänner att transportera sig själv till och från sociala tillställningar innebär ökad ensamhet. […]

Är våra spontana fördomar och kvällstidningsbilder av fulla överklassungdomar, eller våra ytterst subjektiva uppfattningar om andras båtvett, verkligen en rimlig grund för att kräva regler mot skötsamma människor som visserligen tvingar fram ett ändrat beteende, men utan att dessa beteendeändringar faktiskt bidrar till högre sjösäkerhet.

Och är det verkligen så orimligt att människor kan få dricka ett par glas vin till maten och segla hem båten efteråt om det faktiskt inte har någon påvisbar effekt för sjösäkerheten? Ska vi förbjuda det bara för att vi har makten att göra det? Jag tycker inte det. Därför är den nya sjöfyllerilagen – vid sidan av dess negativa effekter på semesterlycka, folkhälsa och livskraft i skärgården – en viktig principfråga.

I princip inga av de senaste decenniets fall av döda eller svårt skadade som följd av sjöolyckor hade förhindrats med den nya lagen. De som ramlade i sjön gjorde det från så små båtar att de inte omfattades av den nya lagen, de som körde ihjäl sig själva eller andra låg långt över även den gamla 1.0‰-gränsen. Att köra vårdslöst på sjön på fyllan var redan olagligt.

Ändå var det av påstådda säkerhetsskäl som denna lag infördes.

En morgonsur soldat skrev inför lagens införande att den nya 0,2-promillegränsen på sjön var en kraftfull lösning på ett problem som inte finns.

Såvida det inte idag är ett gigantiskt problem med människor som åker runt på sjön med 0,4 promille och orsakar stora skador och dödsfall har man skapat en lag som är till för kontrollmaktens bekvämlighet och inte för att tillvarata allmänhetens intressen. Och det tycker jag någonstans är grundläggande och kapitalt fel.

Att köra på dyngfyllan och utsätta andra för fara är nämligen redan förbjudet.

Peter Hjörne undrade för ett år sedan i en krönika i G-P vilket problem som löstes med den nya lagen:

Ser vi oss omkring i vårt närmaste grannskap så finner vi följande regler: I Danmark är promillegränsen 0,5 promille för yrkessjöfarten och fritidsbåtar med behörighetskrav. I Finland är promillegränsen 1,0 och i Norge 0,8 promille för fartyg under 15 meters längd och 0,2 promille över 15 meter. Vi har alltså gått mycket längre än våra nordiska grannar och vi vet egentligen inte varför.

Och vid samma tid skrev professor emeritus i sjörätt, Hugo Tiberg, i På Kryss om en lagstiftning utan begriplig struktur och vettigt ändamål, som begränsar båtlivets frihet utan påvisat behov.

PLC-Johan har full förståelse för att beslut kan fattas på bristande underlag men tycker att det nu är läge att inse att lagändringen var ett misstag och rätta till det. Landstingsfolkpartisten Anders Ekegren drämmer däremot i med storsläggan för att försvara den nya lagen, en promillegräns som inte är löjligt låg är enligt honom nämligen ett hot miljön.

Även moderaten Lotta Olsson tycker att lagen är bra, hon får dock mothugg  i kommentarsfältet. Det framgår visserligen inte om hon själv vet något om sjölivet, men hon är i all fall riksdagsledamot för Örebro (och hennes påstående att det inte är någon skillnad på att köra båt och att köra bil pekar ju i en viss riktning). Jag antar att hon i den positionen tar det säkra för det osäkra och aldrig dricker en droppe alkohol. Någonsin. Hon kan ju teoretiskt bli tvungen att när som helst ta ansvar för riket och då väger hennes behov av att få ta ett glas rimligen lätt. För jag

har svårt att se att det skulle vara en självklar frihetsfråga att både få dricka alkohol och samtidigt [sitta i riksdagen]. Att [närsomhelst teoretiskt kunna kallas in för att styra landet] kräver både uppmärksamhet och omdöme, vilket försämras vid alkoholintag.

Ipse Cogita menar att jämföra båtliv med billiv är intelligensbefriat och dylika lagar kan endast tas fram av rabiata nykteriststrävare. Norah4You tycker däremot inte att båtar och alkohol hör ihop. Bloggen allt om 0,2 promille på sjön tycker inte om lagen, alls. Den har samlat debattartiklar och även skrivit och frågat riksdagspolitiker vad de grundade sitt stöd till lagen på, gensvaret har varit måttligt.

Den nya sjöfyllerilagen är dessutom bara ytterligare en del i strävandena att reglera sjölivet på exakt samma sätt som väglivet,  fast det inte alls behövs.  I pipelinen ligger förslag om förarbevis och fritidsbåtsregister. Det är hög tid för borgerliga riksdagspolitiker att rida spärr mot moralismen, klåfingrigheten och de sociala ingenjörernas omättliga regleringshunger. Det är svårt att stoppa en dum lag från att instiftas, men det är ännu svårare att få bort den när den väl finns där.

[uppdatering, på Brännpunkt replikerar tre folkpartistiska förmyndare inte helt oväntat att värna liv och säkerhet till sjöss väger tyngst. Man undrar då varför de väljer att göra det genom en lag som skjuter så totalt bredvid målet]

[uppdatering: debatten fortsätter, på DN Debatt tar Mattias Svensson och Maria Abrahamsson upp nya sjöfyllerilagen som exempel på moraliserande förbud]

intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

9 svar to “Nykterhets mot folkgrupp”

 1. ulf Says:

  Den svenska alkohollagstiftningen till sjöss är en nykterhets extremistisk vidrighet som saknar sin motsvarighet i alla andra länder i Europa. Ansvarig för detta är förstås INTE vissa underhuggar politiker. Statsministern för alliansregeringen är den ytterst ansvarige för denna juridiska katastrof och avkrävs en förklaring!

 2. Ola Ljungberg Says:

  Min stora uppskattning för det sakliga synsättet och beskrivning på detta vansinne till lag.
  Hälsningar Ola Ljungberg, http://www.alltom02promillepasjon.se

 3. ulf Says:

  Sjöfylleriseglarna måste stoppas, de förgiftar sina kroppar med alkohol, kroppen är guds heliga tempel och skall skyddas mot sådan synd.
  Tack Fredrik Reinfeldt och alliansen för att Ni stoppat synden till sjöss.
  Gud är helig sprit är synd!

 4. Helgonförklara alliansregeringen Says:

  Helgonförklara alliansregeringen.
  Alkoholen har nu stoppats i båtlivet. Vår regering har lyssnat på Guds heliga ord och statsministern Fredrik Reinfeldt och hans team har givit ”Guds verktyg” Kustbevakningen och Sjöpolisen möjlighet att spåra upp syndarna bland båtfolket son dricker alkohol. Man kan nu kontrollera alla och spåra upp sjöfylleristerna redan innan dessa orsakat svåra skador. Nästa krav blir att installera alkohollås i alla fritidsbåtar, med GPS och automatisk rapportering till nykterhetsnämnderna. Den kristliga omtanken om våra medborgare gör att kampen mot synden och alkoholen måste gå vidare.
  Det är syndigt att dricka alkohol. Gud säger att det är fel. Men den som har fastnat i missbruk och beroende är fast i synden. Jesus är en befriare och en räddare.
  Fritidsubåtsfolket måste nyktra till på allvar och inte synda mer!

 5. De små stegens absolutism « Says:

  […] En grundsten i nykterhetsrörelsens agenda är att ständigt utvidga antalet alkoholfria zoner i samhället.*  Inte bara där det faktiskt finns vetenskapliga belägg för att alkoholbruk riskerar att skada andra människor (till exempel vid graviditet eller rattonykterhet) utan också sådana där inga skadliga samband går att vetenskapligt påvisa. Till exempel handlar om det om att skuldbelägga alla som inte är helnykterister medan de ammar(!) eller över huvud taget har barn under 18 år boende hemma(!!) Ibland lyckas de riktigt bra, då fular de inte bara ut ett i deras ögon oönskat beteende moraliskt, de lyckas få det förbjudet i lag:  Sjöonykterhetslagen. […]

 6. Löjeväckande lag « No size fits all Says:

  […] varav många kända kulturprofiler, en debattartikel på Brännpunkt där de kritiserade den nya sjöfyllerilagen. Inlägget möttes av en storm av självrättfärdiga och halvtänkta repliker som lustiggjorde sig […]

 7. Promillepuritanerna | No size fits all Says:

  […] sänka den tillåtna alkoholgränsen på sjön till 0,2‰ var en korkad åtgärd jag kritiserat flera gånger. Som bloggen Morgonsur konstaterade i […]

 8. Prussiluskepolitik | No size fits all Says:

  […] En grundsten i nykterhetsrörelsens agenda är att ständigt utvidga antalet alkoholfria zoner i samhället. Inte bara där det faktiskt finns vetenskapliga belägg för att alkoholbruk riskerar att skada andra människor (till exempel vid gradviditet eller rattonykterhet) utan också sådana där inga skadliga samband går att vetenskapligt påvisa. Till exempel handlar om det om att skuldbelägga alla som inte är helnykterister medan de ammar(!) eller över huvud taget har barn under 18 år boende hemma(!!) Ibland lyckas de riktigt bra, då fular de inte bara ut ett i deras ögon oönskat beteende moraliskt, de lyckas få det förbjudet i lag:  Sjöonykterhetslagen. […]

 9. Absolutistisk makt korrumperar | No size fits all Says:

  […] En grundsten i nykterhetsrörelsens agenda är att ständigt utvidga antalet alkoholfria zoner i samhället. Inte bara där det faktiskt finns vetenskapliga belägg för att alkoholbruk riskerar att skada andra människor (till exempel vid graviditet eller rattonykterhet) utan också sådana där inga skadliga samband går att vetenskapligt påvisa. Till exempel handlar om det om att skuldbelägga alla som inte är helnykterister medan de ammar(!) eller över huvud taget har barn under 18 år boende hemma(!!) Ibland lyckas de riktigt bra, då fular de inte bara ut ett i deras ögon oönskat beteende moraliskt, de lyckas få det förbjudet i lag:  Sjöonykterhetslagen. […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: