Archive for maj, 2011

Snille och medborgarskap

17 maj, 2011

Efter Birgitta Trotzigs död står nu (ytterligare) en stol tom i Svenska Akademien, den skall besättas med en ny ny akademiledamot som tillträder formellt i december.

Björn Wiman i DN föreslår i DN att det blir till exempel en jurist:

Gustav III:s tanke med Svenska Akademien – hämtad från upplysningens Frankrike – var ju att dess sammansättning skulle präglas av mångfald. Skönlitterära författare skulle samsas med andra yrkesmän. Snillet skulle samordnas med smaken.

Den ordningen tycks alltmer ha upphört. Och Akademiens ensidiga inval på senare år är definitivt mer ett utslag av vår tids hårt drivna sektionaliseringsiver än ett bevis på att all annan intellektuell verksamhet utanför den avancerade konstprosans område har upphört.

Johan Lundberg är inne på samma mångfaldsresonemang. På Axess blogg förespråkar han en ledamot med en, från den nuvarande akademiens, avvikande syn på estetiken. Till exempel en kulturkonservativ.

Själv skulle jag helst se att Akademien denna gång tog chansen att öka mångfalden genom att utvidga det geografiska upptagningsområdet. Jämför med Akademiens förebild: Franska Akademien. De tar in franskspråkiga från hela Världen. För fem år sedan tog de till exempel in sin första kvinnliga författare från Maghreb-området. Franska Akademien, som skall värna och utveckla det franska språket bryr sig inte om medborgarskap, och varför skulle de det? Det är språket som är det viktiga. Tyvärr gäller detta inte för Svenska Akademien, sedan 1811 har ingen Finlandssvensk eller annan icke svensk medborgare fått vara med.

När Finland förlorades till Ryssland var det inte alls självklart att det också skulle avskäras från Akademien, det var dåvarande kronprinsen Karl Johan som på grund av sin starka motvilja mot Gustaf Mauritz Armfeldt drev igenom att man inte kunde sitta i Akademien utan att vara svensk medborgare. Och därvid har det blivit, trots att man med fog kan anta att någon sådan begränsning aldrig föresvävade Gustaf III när han 1786 instiftade Svenska Akademien efter fransk förebild. Man kan vara tämligen säker på att Gustaf III inte kunde förutse att den östra rikshalvan skulle gå förlorad till Ryssland, och det var ju inte heller Sverige som Akademien handlar om, utan det svenska språket.

I den rikssvenska kulturdebatten är detta en icke-fråga, att propagera för att bredda intagningsområdet med att antal mycket kompetenta kandidater och därmed minska möjligheten för sig själv och sina kollegor att komma in i Akademiens stugvärme skulle vara att begå socialt självmord. Vi lär inte få se ett initiativ till förändring från det hållet, men det finns en lösning:

Än idag är regenten Svenska Akademiens högste beskyddare.  Kungen har om andra saker sagt att han inte vill gå emot ett beslut som en av hans förfäder fattat. Men det behöver han ju strängt taget inte göra heller, han behöver bara tolka en annan av sina förfäders klara vilja, en som rimligtvis har mera att säga till om i ärendet – Akademiens skapare Gustaf III. Han instiftade Svenska Akademien efter fransk förebild och Franska Akademien tar in franskspråkiga från hela världen, oavsett medborgarskap.

För den som finner resonemanget intressant finns också en facebookgrupp om saken.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Ådalenmyten åter igen

15 maj, 2011

I går var det åttio år sedan de (ö)kända skotten föll i Ådalen. Lars Anders Johansson på Gotland går igenom mytbildningen:

Att Socialdemokraterna under mer än ett halvt sekel använt Ådalshändelserna i sin propaganda mot borgerligheten är emellertid ohederligt, både gentemot det borgerliga samhälle där de utspelade sig och mot de arbetare som stupade i demonstrationen. Arbetsnedläggelsen vid Graningeverken skedde nämligen på kommunisternas initiativ och fördömdes av såväl SAP som LO.

Efter incidenten fördömdes också demonstranternas agerande, och det inte obetydliga inslaget av övervåld mot strejkbrytarna, av Per-Albin Hanson. Kommande socialdemokratiska regeringar övervägde heller aldrig att benåda de kommunistiska våldsverkare som dömts till mångårigt straffarbete för misshandel.

Men minnet är kort. Historien om militären som öppnade eld och dödade strejkande arbetare var för bra för att inte till slut plockas upp av de socialdemokratiska historieskrivarna. Den blev en del i den fiktiva berättelse om kampen mellan arbete och kapital som möjliggjorde för socialdemokraterna att under sitt mångåriga regeringsinnehav fortsätta framställa sig som oppositionella och demonstrera mot sig själva på första maj.

Ådalenhändelserna var alltså, minst lika mycket som de var ett uttryck för en kamp arbetare mot arbetsgivare, uttryck för en kamp mellan olika delar av arbetarrörelsen, de som ville bruka våld och de som inte ville. Vartefter den reformistiska socialdemokratins maktinnehav cementerades så tilläts den revolutionsromantiska falangen att skriva om historien. Och när maktapparaten med monopolanspråk mötte revolutionsromantiken fick det märkliga effekter. Till exempel vid 75-årsminnet, då Socialdemokraterna och LO utestängde alla andra vänsterorganisationer från högtidlighållandet av årsdagen. Detta trots att de flesta döda inte var socialdemokrater. Av de som dödades var tre kommunister, en var syndikalist och en socialdemokrat.

Jag kommenterade på bloggen för fem år sedan:

“Brottet var hunger” brukar det heta.
Jo tjena. Det blir inte sannare för att det upprepats i 75 år. Demonstranterna var inte fredliga, de blev inte mördade och CG Ekman stod inte bakom dödsskjutningarna – som återigen påstås i en insändare i LO-tidningen som valsat runt på sossebloggarna den senaste tiden.
Att de dog berodde på ett felaktigt beslut av ett befäl i en alltmer upptrissad våldsspiral.
Att militär kommenderats ut på demonstrationsvägen berodde på att de strejkande dagen innan grovt misshandlat andra arbetare, som inte strejkade. Ett stort demonstrationståg var på väg mot de arbetandes förläggning, hade de nått fram kunde det ha blivit ett blodbad.
Felet Mesterton gjorde var att han inte insåg att det inte fungerade att skjuta varningsskott i marken framför demonstrationståget. Skotten rikoschetterade och träffade demonstranterna. Feltänkt, ja, en tragedi för de inblandade, ja, mord, nej.
Ådalen gjorde att Socialdemokratin insåg vad våldsagitationen ledde till och de slog hårt ned på våldsförespråkarna i vänstern. För retoriskt bruk och behållandet av den inre friden så var det dock passande att vartefter tiden gick framställa de döda som offer för oprovocerat våld från (den borgerliga) överheten.

Per T Ohlsson skriver i Sydsvenskan:

På sensommaren kände sig Per Albin så säker att han åkte till Västernorrland. Där sade han bland annat:

”Vilja vi inte gå våldets väg, då skola vi inte heller låta de oansvariga elementen ta ledningen i arbetarklassens kamp. Jag måste säga att i Ådalen var flatheten stor mot kommunisterna.”

Bakom detta fanns, vid sidan av Per Albins demokratiska övertygelse, en strategisk beräkning: borgerlighetens möjligheter att mobilisera måste begränsas och inget mobiliserar borgerligheten mer än en socialdemokrati som slarvar med rågången vänsterut. Det gäller än idag. Det var inte Mona Sahlin som knäckte Socialdemokraterna i valet 2010, det var samarbetet med Lars Ohly.

Martin och Zac kommenterar också. Liksom Fredrik.

intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Är SL-kortet för dyrt?

12 maj, 2011

Priset på SL-kortet höjs från september med en hundralapp, det kommer då att kosta 790 kronor. Men i jämförelse med resten av Sverige är det fortfarande lite pengar för mycket trafik.

SL-kortet har stigit i pris snabbare än inflationen, är det rimligt? Ja, riktlinjen är att SL-kortet kostar 50 procent av den verkliga kostnaden, resten betalas av skattemedel. Mer utbyggd trafik kostar mer, ju större och mer utspridd stad, desto dyrare. Innan tunnelbanan byggdes gick kollektivtrafiken i Stockholm med vinst(!) Just nu byggs Citybanan, till en totalkostnad på över 16 miljarder. Dessutom byggs spårväg till Solna, flera järnvägar rustas upp till dubbelspår, nya bussar köps in och flera spårvägar är på väg att byggas. Det är inte gratis.

Då höjningen presenterades gjorde finanslandstingsrådet Rosdahl en mindre lyckad liknelse om chipspåsar, vilket han nu bett om ursäkt för. (För att riktigt få fram poängen om dålig faktakoll illustrerade DN med en bild på fel landstingsråd, Christer G Wennerholm i stället för Torbjörn Rosdahl.)

Christer G Wennerholm, tunnelbanespärr, chipspåsar

Trafiklandstingsrådet på bild

Planka.nu klagar över höjningen, en märklig inställning från personer som inte tänker betala oavsett hur dyrt eller billigt det är. Att snyltarna utan kritiska frågor får bre ut sig i tidningarna är också märkligt, för trots allt deras prat om ”solidaritet” är det just vad de är. Mig veterligen har inte någon av planka.nu:s medlemmar gjort de extra inbetalningar av landstingsskatt som skulle finansiera en nolltaxa. När de börjar göra det kan man börja fundera på att inte kalla dem snyltare.

Sedan är det en annan sak att deras vision om avgiftsfri kollektivtrafik inte håller, det är redan så mycket dyrare att ta bilen än kollektivtrafiken så minskningen av bilismen skulle bli marginell. De grupper som däremot skulle öka sin användning av kollektivtrafiken är de som redan använder kollektivtrafiken, går eller cyklar. Den stora effekten av att ösa skattepengar på en nolltaxa skulle alltså bli ännu större trängsel i kollektivtrafiken och en befolkning som motionerar mindre. Jag öser hellre skattepengarna på en utbyggnad av spår och på inköp av nya tåg och bussar. Det är bekväma, rena och punktliga transporter som konkurrerar med bilen, inte priset på månadskortet.

Tobias tycker att stockholmare är bortskämda och jämför med den dyrare och sämre kollektivtrafiken i Storbritannien där han bor. Thomas påpekar att Socialdemokraterna när de sist satt vid makten höjde både skatten och sl-priserna.

intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Massmedia, om sanningen skall fram

10 maj, 2011

Våra grävande media har den senaste veckan avslöjat att det finns kristna personer i Frälsningsarmén och att rika personer köper dyrare hus än vad fattiga gör. Vi har också fått lära oss att det finns något som kallas animerade gif:ar och att det finns telefoner som man kan ta med sig ut på åkern utan att bry sig om sladd!

Captain Obvious

Jag räknar med att vi i morgon kommer att slå upp tidningen till avslöjandet att flintasteken vi grillar kommer från ett dött djur.

intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Tomma tunnor sparkar in öppna dörrar

9 maj, 2011

Svensk journalistik firar nya triumfer. I helgen avslöjade Kalla Fakta att det finns kristna som läser Bibeln. Dvs öppet praktiserande homosexuella får inte bli frälsningssoldater (däremot är de välkomna både som supportrar på andra sätt eller som hjälpsökande).

Men detsamma gäller upplysningsvis även heterosexuella singlar och sambor, all sex utanför ett äktenskap mellan en man och en kvinna medför att man inte kan vara frälsningssoldat. (ovanstående är ok i Svenska Kyrkan, men de sätter också sin gräns, det måste vara två i relationen, polyamorösa är inte välkomna där)

De där senare detaljerna ansåg Kalla Fakta dock inte intressant att bygga ett indignationsnummer på. I övrigt var programmet en soppa av halvkvädna nerkletningsförsök och guilt-by-association, det visade sig att Frälsningsarmén i utlandet på ett ställe var med i samma paraplyorganisation som en kyrka som ville att homosexualitet skulle vara olagligt. Ok, jag kan upplysa om att Sverige är med i många organisationer där det finns med länder som gör värre saker med homosexuella, och andra som inte ”passar in”, än att sätta dem i fängelse.

TV4 försöker mjölka uppmärksamhet i sitt eget nyhetsprogram. Men det är knappt någon som hänger på, mer än absolut pliktskyldigast,  i den orkestrerade indignationen. Kanalen har, trots flitigt modererande, inte stöd ens i sin egen kommentarsspalt.

Frälsningsarmén vägrar dock vara TV4:s offer utan svarar:

Kalla Faktas så kallade avslöjande är egentligen inget avslöjande. ”Avslöjandet” har en redaktion ägnat drygt fyra månader och flera resor i Sverige och i utlandet, ett besök i London och ett i Malawi (!!) – allt för att hitta belägg för att Frälsningsarmén är en samling homofoba stollar.

De hade kunna bespara TV4 avsevärda kostnader genom att helt enkelt ställa frågan: ”Får man bli frälsningssoldat om man lever i en homosexuell relation?” Vi hade då svarat ”Nej, eftersom vi gör en tolkning av Bibeln, som definierar att sex ska ske inom äktenskapet och är en sak mellan en man och en kvinna. Men att alla är välkomna att få hjälp, delta i andakter eller vara församlingsmedlem – oavsett vem man är och vad man har för livsstil”.

Men vi fick aldrig frågan! Vi fick massor av andra frågor – som alla har besvarats. Inget av detta finns med i programmet.

Det visar sig också att Kalle Anka Kalla Fakta-reportrarna wallraffat som hjälpsökande i behov av själavård. Vad blir nästa steg, wallraffa som präster och filma de som biktar sig?

Sveriges Radio vill inte vara sämre och drämmer idag till med konstaterandet att man måste ha mycket pengar för att köpa dyra hus. Rapportförfattaren Bo Malmberg citeras i DN där han presenteras som kulturgeograf, att han händelsevis också är gift med Lena Sommestad framgår däremot inte:

– Man ser i Stockholm att de rika har en stark tendens att klumpa ihop sig, de vill gärna bo med andra rika, säger kulturgeografen Bo Malmberg på Stockholms universitet till Sveriges Radio.

Det har inte slagit kulturgeografen att de vill bo i attraktiva, centralt belägna områden med närhet till såväl natur som service och kultur? Och att det faktum att många, rika såväl som fattiga, vill göra det driver upp priserna i just de områdena?  Hade de rika bara velat bo med andra rika hade det ju varit oerhört mycket billigare att köpa några byar i Västerbotten och då kunde de ju bott flera mil bort från fattiga människor.

Johan Hedin lackar ur på Sveriges Radios dikeskörning. Johan Ingerö skriver om hur hyresrättsområden använts som social avstjälpningsplats av politiker vilket gjort att alla som har haft råd har flyttat. Mikael Jonsson påpekar att tättbebyggda områden med goda levnadsförhållanden är eftertraktade och därmed betingar högre pris, vilket kulturgeografen i SR:s reportage rimligen borde veta.

[Uppdatering: Sanna Rayman skriver i SvD att man naturligtvis kan ha synpunkter på olika religiösa samfunds medlemskrav, men att vara frälsningssoldat är inte vilket jobb som helst:

Ingen ska påstå att det alltid är lätt att reda ut de här frågorna – det ska gud(arna) veta att det inte är. Personligen har jag dock svårt att se skandalvärdet i Frälsningsarméns syn på homosexualitet och äktenskap med mera.

Blir de sämre på att dela ut mat till hemlösa då eller hur går egentligen resonemanget?

Johan Ingerö följer upp bostadssegregationsdebatten i ett inlägg och Sanna Rayman kommenterar också det ämnet]

intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Madeleines Lag

8 maj, 2011

Det borde finnas en ”men tänk på baaarnen”-motsvarighet till Godwins Lag

Det är bara att konstatera att ordningen är återställd, Madeleine Leijonhufvuds tidigare anfall av klarhet var bara en parentes. I dag spelar hon återigen ut barnkortet i sin kamp för att montera ner rättsstaten. För att lösa problemet med att fulla femtonåringar har sex de ibland ångrar efteråt vill hon på SvD Brännpunkt avskaffa den västerländska rättsstatens själva fundament – oskuldspresumtionen.

Men nej, professor Leijonhufvud, problemet är inte att samhället accepterar att fulla femtonåringar har sex. Problemet är att det accepterar att femtonåringar är fulla.

Så varför tar hon inte upp det problemet? Svaret är enkelt: fru Leijonhufvud och hennes kamrater i Ecpat vill inte att femtonåringar har sex, överhuvudtaget, inte ens när de är nyktra, och definitivt inte med någon som är äldre än de själva. Mellan raderna syns det även i dagens artikel:

Många under 18 år men fyllda 15 – barn enligt FN:s barnkonvention men oskyddade här i Sverige.

Mikael Ståldal skriver att det riskerar bli väldigt svårt att över huvud taget få någon fälld för detta nya brott med bibehållen rättssäkerhet. Zac ser också att ordningen är återställd: Tillbaka i Galenköping. Hanna Warg aka Gothbarbie tycker fortfarande att Leijonhufvud är galen. Norah tycker, som vanligt tämligen obekymrad om eventuella problem med rättssäkerheten, att ju fler lagar som kan sätta dit män, desto bättre. Björn Velander tycker däremot att det är som att amputera foten för att man har ont i den:

Är moralen idag så låg att det är helt okej att låta 15-åringarna bli halvfulla och personer som kan vara deras far utnyttja det? Är det verkligen så att vi måste lagstifta om det så att vi förstår att det är fel?

Juristen skriver att Madeleine Leijonhufvud ljuger igen:

Vad sedan gäller påståendet att det skulle vara fritt fram att utnyttjat halvberusade 15 åringar så talar professor Leijonhufvud mot bättre vetande. Leijonhufvud var tidigare professor i straffrätt och bör i den egenskap mycket väl känna till rättsfallet NJA 1988 s. 40, vari Högsta domstolen uttalar:

”I frågan om det skett under sådana förhållanden som grundar ansvar för våldtäkt är att beakta, att lagstiftningen om sexualbrott bygger på att önskemål av en kvinna om att inte ha samlag ovillkorligen skall respekteras i varje situation (NJA II 1984 s 145). Det krävs inte ett fysiskt motstånd om kvinnan på annat sätt gör klart att hon motsätter sig mannens önskan eller avsikt.”

Samlag utan samtycke är sålunda straffbart även om inget våld har förekommit, vilket följer av praxis sedan i vart fall 27 år.

Hon fortsätter:

Noterbart är också att erfarenheterna från de länder som tillämpar ett samtyckesrekvisit – dock utan att ha kastat om bevisbördan – är nämligen att ett samtyckesrekvisit medför ett än större fokus på det förmodade offret. Jag finner skäl att påminna om vad som skrevs i Proposition 2004/05:45:

”Kommittén redogör för engelsk rätt, som innehåller en bestämmelse om våldtäkt som baseras på bristande samtycke. Kommittén konstateraratt statistiken vad gäller polisanmälningar och åtal som avser misstanke om våldtäkt inte är bättre än i Sverige. Enligt kommittén ger det engelska exemplet också stöd för farhågor om de följder en reglering baserad endast på bristande samtycke kan få, nämligen den att offret hamnar i centrum för brottsutredningen.”

Om Leijonhufvud nu tycker det är kränkande med advokater som tar sig friheten att ifrågasätt åklagarens och målsägandens anklagelser så kommer detta alltså att accentueras än mer om ett samtyckesrekvisit införs. Hur skall den tilltalade annars kunna visa att det förelåg ett erforderligt samtycke? Kan Leijonhufuvud och andra feminister förklara detta på ett begripligt sätt? Eller är det kanske så att dessa feminister önskar summariska rättegångar likt de som brukade äga rum i Stalins Sovjet och andra totalitära stater?

[Uppdatering: Pelle Billing tycker Leijonhufvud skriver tendentiöst och vinklat.]

intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Mamman och de 101 prussiluskorna

5 maj, 2011

Det har länge varit självklart att gravida kvinnor helt skall avstå från alkoholkonsumtion för att inte utsätta fostret för risker. Detta gällde tills nyligen också ammande kvinnor, men efter att det blivit alltmer uppenbart att det saknades vetenskapliga skäl för totalnykterhet hos ammande kvinnor så ändrade Livmedelsverket för tre år sedan sina rekommendationer:

Alkohol har inga positiva effekter för amningen. Enligt nuvarande forskning innebär det dock inga medicinska risker för barnet om du dricker måttliga mängder alkohol när du ammar, det vill säga 1-2 glas vin eller motsvarande 1-2 gånger i veckan. Den mängd alkohol som barnet kan få i sig med bröstmjölken är mycket liten.

Det hindrade inte att många, barnmorskor och andra, ansåg sig ha rätt att mästra mammor som följde dessa rekommendationer.

Idag rapporterade media hur en ammande mamma på Rival i Stockholm av bartendern blivit nekad att köpa ett andra glas vin eftersom de ”inte serverade ammande mammor”. Etablissemangets ledning vill inte närmare kommentera saken men säger att de inte har någon sådan policy. (Att de alls inte inte är främmande för moralism märker man dock på att de marknadsför sitt hotell som ”porrfritt”)

Mängden alkohol i bröstmjölken är densamma som i blodet, det innebär att om mamman är så full att hon inte kan stå på benen innehåller bröstmjölken bara en tiondel så mycket alkohol som en lättöl. Halten alkohol i bröstmjölken är en icke-fråga. Självklart bör alla, alltid, dricka med måtta. Självklart skall en förälder, mamma eller pappa, med ansvar för sitt barn inte supa sig full, men oavsett vad diverse självutnämnda moralövervakare tror så blir man inte full av de mängder som Livsmedelsverket i sina rekommendationer godkänner.

Saken debatterades på Studio Ett i eftermiddags. Från Ungdomens Nykterhetsförbund medverkade Linda Engström som bloggar om det här. Hennes argument hade vunnit på om hon inte så tydligt varit emot all alkoholförtäring, överallt, och nu såg en chans att moralisera bort rätten för småbarnsföräldrar, speciellt mammor, att dricka någon alkohol alls innan deras barn flyttat hemifrån. Carl-Jan Grankvist seglade å sin sida bort i fantasier om en bar full med ammande kvinnor som det skulle vara trevligt att titta på. De enda som försökte genomföra en principiell debatt var programledarna.

Jenny har tittat igenom Familjelivs forumtråd i ämnet, så jag slapp göra det.

”Man sätter sig inte i en jävla bar med en unge vid bröstet och dricker två glas vin. Det gör man helt enkelt inte. Då har man stora problem med att acceptera sin mammaroll.”

”Inser man inte varför man inte kan ha med sig en bebis på krogen och dricka vin så har man enligt mig problem med att inse det omsorgsbehov en bebis har.”

”Va…fan tänker hon med??? Ute och super när hon har ett litet barn med sig… Stackars barn säger jag bara.”

(Tog mig friheten att rätta lite stavfel. Förstår att det kan vara svårt att skriva korrekt när man befinner sig i chocktillstånd.)

”Krogen” i det här fallet handlar om en bistro/bar en måndagskväll och skribenterna i fråga verkar ha glömt hur mycket två glas vin är på krogen; det är inte direkt glasen man fläskar på med hemma, om man säger så. Och även om det skulle vara det kan man ju undra vad för slags störning man har om man räknar det som att supa. Exakt vilket omsorgsbehov en bebis har som inte kan tillgodoses trots två glas vin framgår inte, och inte heller vad den mytomspunna mammarollen innebär (förmodligen som någon föreslog; att man liksom ska vara lite präktig, helig och baka kanelbullar och aldrig dricka något starkare än blandsaft.)

Tyvärr är Jenny i minoritet, det råder moralistgalore i kommentarsfälten på DN och SR, och på Aftonbladets omröstning är ställningen just nu 70% som tycker det är rätt att vägra servera ammande mammor vin.

[Uppdatering, Aftonbladets politiska chefredaktör Karin Pettersson tycker folk skall sluta bluffa om amning:

mammor är vuxna människor. De ska inte ges felaktig information för ”sitt eget bästa”. De ska inte ljugas inför, inte daltas med och inte nekas att köpa vin på krogen. De ska få bästa möjliga hjälp, stöd och råd baserad på forskning – inte löst tyckande. Liksom alla andra vuxna.

Pezster gillar inte nymoralismen i Sverige, Chefspappan Micke drar däremot slutsatsen att den ammande kvinnan som nekades är alkoholist. Carl-Jan intevjuas i Aftonbladet, där intervjuas också en toxikolog, slutligen visar Åsa Erlandsson att man inte behöver några som helst kvalifikationer för att bli publicerad i tidningen.]

intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Fastighetsskötaren var först

4 maj, 2011

CNN/ABC-stjärnan Christiane Amanpour berättade i Real Time With Bill Maher 3 oktober 2008 att hon hört från underrättelsehåll att ”Bin Laden bor i en bekväm villa i Pakistan, inte i en grotta”.

Men hon var inte först. The Janitor visste var Osama fanns redan 1 februari 2007.

intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Slussen, nittitrittonde gången gillt!

3 maj, 2011

Sådär, nu får jag äntligen kommentera vårt nya förslag till Slussen, jag fick se förslaget första gången för sex veckor sedan, men har liksom alla andra haft yppandeförbud fram till att hela förslaget blev offentligt igår. (Miljöpartiet tolkade det uppenbarligen inte lika strikt som jag.)

Det har tagits emot jämförelsevis väl av media, den minsta entusiasmen visas som vanligt ifrån en artikel i Svenska Dagbladet där arkitekturkritikern Eva Eriksson skriver att brådskan inte får fälla avgörandet.

Brådska? Det första förslaget för den nu aktuella ombyggnaden vann en tävling för två decennier sedan. På en annan plats i tidningen hörs förhoppningsfulla besvärjelser om att Slussen kan bli en ny Almstrid. Liberala Jesper tror inte alls att så blir fallet, det är bara en liten minoritet som vill bevara det som det är.

Slussenmodell sedd från norr

Det nya förslaget, bild: Yimby

DN rapporterar att det råder bred enighet om huvuddragen i planen. Oppositionen vill även få in bostäder i husen som byggs framför KF:s glasfasad. Det skulle vi också, om det gick. Läget är dock alldeles för bullerstört. Det är nämligen mycket högre krav på dämpning av båtbuller än trafikbuller vilket skulle innebära att bostäder på platsen blockerar möjligheten att använda kajen som, ja, kaj. I valet mellan en litet bostadstillskott på just detta läge och en fungerande båtkollektivtrafik väljer vi det senare.

Miljöpartiet är i SvD i stort positiva till det nya förslaget, men visar en helt annan sida i Stockholms Fria Tidning.

Själv tycker jag att det nya förslaget är en riktigt bra sammanvägning av en mängd ibland motstående intressen. När vi fick möjlighet att flytta in bussterminalen i Katarinaberget så löstes flera problem, bussterminalen fick en direkt koppling i samma plan till tunnelbanan och när marken frigjordes blev det möjligt att skapa en terrasserad park ner mot Saltsjön.

En kvarvarande kritik är mot ”den åttafiliga motorvägen i stadskärnan”, märkligt nog ofta framförd av precis samma människor som är nöjda med att ha en tolvfilig motorvägskorsning i stadskärnan. Man ställer sig frågan, har de någonsin besökt nuvarande Slussen, den som de tycker är så fantastisk? Då den byggdes var det den enda vägöverfarten över Mälaren öster om Eskilstuna. Trafikapparaten är groteskt överdimensionerad för dagens biltrafik. Slussen har idag tolv(!) körfält som alltså kommer att minskas ned till åtta, varav två är kollektivtrafikfält för framtida spårvägsanvändning.

Magnus och Anders på Yimby ger det nya förslaget betyget väldigt bra. De har också ett antal bilder.

Bo Madestrand tycker i DN att majoriteten lyssnat för mycket på gnällspikarna. Vill ni kommentera finns det massor av ställen, DN har en artikel bara för att få in kommentarer. Mark välkomnar förslaget och tycker det är bra att en del byggnader försvann, liksom hans partikollega Lotta. Göran tycker däremot att det gott kunde varit fler och vill hellre ha ett husmyller som det som fanns under århundradena innan 30-talets sluss raderade ut det. Min partikamrat Elias gillar förslaget. SR Minnen har idag uppdaterats med några klipp från Slussens historia. SvD har ett bildspel. Stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius chattade med läsarna på DN.

Förlaget är utställt för allmänheten  från och med i dag tills 19 juni på Peter Myndes backe 3, det finns också en utställning på webben.

[Uppdatering: Miljöpartiet har nu sagt nja, ja och nej på ett par dagar, vad skall vi tro på? MP:s gruppledare Emilia Hagberg motiverar sitt motstånd mot den föreslagna bron med att ingen föreslår mer plats för bilar på Stureplan. Argumentet kunde haft någon bäring om någon faktiskt hade föreslagit mer plats för bilar på Slussen, vilket ingen gör. Vi föreslår en minskning från 12 till 8 filer (varav 2 kollektivfiler) och en halvering av bilarnas trafikyta.]

[Uppdatering 2: Såväl Ulla Hamilton som Erik Slottner ger repliker till Miljöpartiet på DN Debatt]

intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Jakten på de gäckande klimatflyktingarna

2 maj, 2011

Ni kanske minns hur FN varnade för hur den av mänsklig verksamhet orsakade växthuseffekten skulle leda till att 50 miljoner människor skulle tvingas bli klimatflyktingar 2010? Om inte, så är FN bara glada för det, det är nämligen ingenting de vill stå för nu.

Gavin Atkins på Asian Correspondent frågade sig för några veckor sedan hur det gick för dessa flyktingar och gick sedan igenom alla de områden som 2005 av FN utpekades som katastrofområden. Genomgående var att på de platser som genomfört folkräkningar hade befolkningen ökat, det fanns inget spår av de förutspådda flyktingströmmarna.

Efter att Atkins ställt frågan (och givit svaret) så försvann såväl sida som karta spårlöst och utan kommentar från FN:s webplats.

Men den försvann inte helt. Anthony Watts konstaterar:

Oh Boy, myndighetsidioti i sin prydno. Inte bara är det urprungliga påståendet fel, försöken att trolla bort det är skrattretande inkompetenta. Uppenbarligen har de inte hört talas om Google cache. I stället för att helt enkelt säga ”vi hade fel” så har de bidragit till att ytterligare öka misstron mot FN.

Den borttagna sidan fanns alltså kvar i Google cache, dock inte kartan som var borttagen från servern. Men de som tagit bort kartan tänkte inte på att sidan länkade till en högupplöst variant av kartan, den filen fanns kvar och är nu kopierad på säkert ställe.

Sidan med denna karta ville FN alltså i sex år att vi skulle se, ända fram till för några veckor sedan, då skulle vi inte se att den någonsin hade funnits där.

Världskarta med färgmarkeringar

Blåmarkerat är låglänt område hotat av översvämningar, däribland öar som kommer vara helt borta 2010, gult är områden som hotas av ökenutbredning och torka, rosa är orkanhotade områden, grönt är områden som hotas av issmältning och upptinad permafrost.

De 50 miljoner klimatflyktingarnas ankomst är numera senarelagd med tio år. American Association for the Advancement of Science förutspådde i februari att de kommer att dyka upp lagom långt in i framtiden, denna gång år 2020

Det är inte första gången det blir ett ordentligt glapp när klimattteorin möter verkligheten.

Lars Bern skriver om saken på Newsmill och tar också upp en annan fråga där det länge rått ”konsensus i forskarvärlden”, frågan om fettets farlighet.

I klimatets namn har västvärldens politiker startat en miljardrullning utan motstycke för att minska utsläppen av koldioxid, en misshushållning som nu hotar den ekonomiska stabiliteten. Nu flockas bevisen för hur fel alarmisterna haft på snart sagt varje punkt. Det stormar inte mer, vintrarna har blivit snörikare, öknarna krymper istället för att växa, havsnivåhöjningen har avtagit, det svämmar inte över mer, korallreven är oförändrade, uppvärmningen har avstannat, det finns fler isbjörnar än på länge, det blev ingen massvält och det blev inga klimatflyktingar som FN förutsagt. Ja, listan på falsklarm kan göras hur lång som helst.

intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,


%d bloggare gillar detta: