Archive for 3 maj, 2011

Slussen, nittitrittonde gången gillt!

3 maj, 2011

Sådär, nu får jag äntligen kommentera vårt nya förslag till Slussen, jag fick se förslaget första gången för sex veckor sedan, men har liksom alla andra haft yppandeförbud fram till att hela förslaget blev offentligt igår. (Miljöpartiet tolkade det uppenbarligen inte lika strikt som jag.)

Det har tagits emot jämförelsevis väl av media, den minsta entusiasmen visas som vanligt ifrån en artikel i Svenska Dagbladet där arkitekturkritikern Eva Eriksson skriver att brådskan inte får fälla avgörandet.

Brådska? Det första förslaget för den nu aktuella ombyggnaden vann en tävling för två decennier sedan. På en annan plats i tidningen hörs förhoppningsfulla besvärjelser om att Slussen kan bli en ny Almstrid. Liberala Jesper tror inte alls att så blir fallet, det är bara en liten minoritet som vill bevara det som det är.

Slussenmodell sedd från norr

Det nya förslaget, bild: Yimby

DN rapporterar att det råder bred enighet om huvuddragen i planen. Oppositionen vill även få in bostäder i husen som byggs framför KF:s glasfasad. Det skulle vi också, om det gick. Läget är dock alldeles för bullerstört. Det är nämligen mycket högre krav på dämpning av båtbuller än trafikbuller vilket skulle innebära att bostäder på platsen blockerar möjligheten att använda kajen som, ja, kaj. I valet mellan en litet bostadstillskott på just detta läge och en fungerande båtkollektivtrafik väljer vi det senare.

Miljöpartiet är i SvD i stort positiva till det nya förslaget, men visar en helt annan sida i Stockholms Fria Tidning.

Själv tycker jag att det nya förslaget är en riktigt bra sammanvägning av en mängd ibland motstående intressen. När vi fick möjlighet att flytta in bussterminalen i Katarinaberget så löstes flera problem, bussterminalen fick en direkt koppling i samma plan till tunnelbanan och när marken frigjordes blev det möjligt att skapa en terrasserad park ner mot Saltsjön.

En kvarvarande kritik är mot ”den åttafiliga motorvägen i stadskärnan”, märkligt nog ofta framförd av precis samma människor som är nöjda med att ha en tolvfilig motorvägskorsning i stadskärnan. Man ställer sig frågan, har de någonsin besökt nuvarande Slussen, den som de tycker är så fantastisk? Då den byggdes var det den enda vägöverfarten över Mälaren öster om Eskilstuna. Trafikapparaten är groteskt överdimensionerad för dagens biltrafik. Slussen har idag tolv(!) körfält som alltså kommer att minskas ned till åtta, varav två är kollektivtrafikfält för framtida spårvägsanvändning.

Magnus och Anders på Yimby ger det nya förslaget betyget väldigt bra. De har också ett antal bilder.

Bo Madestrand tycker i DN att majoriteten lyssnat för mycket på gnällspikarna. Vill ni kommentera finns det massor av ställen, DN har en artikel bara för att få in kommentarer. Mark välkomnar förslaget och tycker det är bra att en del byggnader försvann, liksom hans partikollega Lotta. Göran tycker däremot att det gott kunde varit fler och vill hellre ha ett husmyller som det som fanns under århundradena innan 30-talets sluss raderade ut det. Min partikamrat Elias gillar förslaget. SR Minnen har idag uppdaterats med några klipp från Slussens historia. SvD har ett bildspel. Stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius chattade med läsarna på DN.

Förlaget är utställt för allmänheten  från och med i dag tills 19 juni på Peter Myndes backe 3, det finns också en utställning på webben.

[Uppdatering: Miljöpartiet har nu sagt nja, ja och nej på ett par dagar, vad skall vi tro på? MP:s gruppledare Emilia Hagberg motiverar sitt motstånd mot den föreslagna bron med att ingen föreslår mer plats för bilar på Stureplan. Argumentet kunde haft någon bäring om någon faktiskt hade föreslagit mer plats för bilar på Slussen, vilket ingen gör. Vi föreslår en minskning från 12 till 8 filer (varav 2 kollektivfiler) och en halvering av bilarnas trafikyta.]

[Uppdatering 2: Såväl Ulla Hamilton som Erik Slottner ger repliker till Miljöpartiet på DN Debatt]

intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,


%d bloggare gillar detta: