Små små ord av frihet

Det är inte alltid det går åt rätt håll, men jag noterar två ljusglimtar för större frihet och mindre förmynderi:

Statens utredare rekommenderar att det blir tillåtet med gårdsförsäljning av vin.

Snart kan det bli möjligt för den som besöker en svensk vingård att köpa med sig några flaskor hem, precis som man kan i många andra europeiska länder. En kommande utredning slår fast att det går att kombinera gårdsförsäljning med att Systembolaget ska behålla sin monopolställning. Om förslaget går igenom skulle det innebära starten på en ny epok i svensk alkoholpolitik.

Den svenska jordbruksnäringen har länge slagits för att vinproducerande bönder, precis som i övriga Europa, ska tillåtas sälja sitt eget vin på gården. Men den stora tvistefrågan är om detta är förenligt med det svenska alkoholmonopolet.

Jordbruksminister Eskil Erlandsson (C) säger ja och tror att gårdsförsäljning kan bidra till en levande landsbygd. Han har förespråkat en finsk modell där gårdarna som säljer alkohol blir en slags filialer till Systembolaget. Hans ministerkollega Maria Larsson (KD), som tillsatt utredningen har tidigare varit mycket tveksam till gårdsförsäljning.

Alkohollagsutredningen som kom förra året konstaterade att det inte skulle vara möjligt att inom ramen för gällande EU-rätt och detaljhandelsmonopol ge svenska producenter möjlighet att sälja direkt till konsumenter. Med andra ord skulle det äventyra Systembolagets ställning. Men flera tunga remissinstanser som Konkurrensverket, Kommerskollegium och Jordbruksverket, höll inte med.

För att gå till botten med frågan tillsatte socialdepartementet i april i år en ny utredning som leds av EU-rättsexperten Lotty Nordling.

Från och med nästa höst blir det helt fritt gymnasieval i Stockholms län, det spelar ingen roll var man bor, det enda som spelar roll för intagningen är betygen. Efter en provperiodfaller nu de sista bastionerna: natur- och samhällsprogrammen i Stockholms stad. En arbetsseger för gamla och nya MUF- och MSU:are.

intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Samhällets dubbla standarder i vårdnadstvister

Mamma försvinner med sina barn. Ingen åtgärd från polisen, anmälan avskrivs efter en vecka.

Pappa försvinner med sina barn, krigsrubriker i kvällspressen och internationell efterlysning efter en dag.

Det är samma barn och samma år det handlar om. Skillnaden är att det i ena fallet handlar om en etniskt svensk kvinna, i det andra om en man av utländsk härkomst… Ipse Cogita tycker att här ligger en gravad hund, Ann-Mari tycker att mammor och pappor skall kämpa för sina barn, men på rätt sida lagen, och konstaterar att mediabevakningen beror på förövaren, inte på handlingen. Expressen ger pappans version och gör också en egen granskning:

Ett dokument som låg till grund för tingsrättens beslut [att under tiden fram till det att en ordentlig rättegång kan hållas tillfälligt ge ensam vårdnad till mamman] är en riskbedömning som Annas advokat, Ia Sveger, lämnat in till rätten. Enligt den är risken mycket stor för att Osama ska ta med barnen utomlands.
Ia Sveger skriver i en inlaga till rätten att riskbedömningen är gjord av en ”erfaren socionom”.

Expressens granskning visar att det inte stämmer.
– Nej, jag utbildar mig nu inom sociologi, berättar Helen Engström som skrivit dokumentet.
Hon är föreståndare för ett kvinnohus och är engagerad i internationella bortföranden av barn. Men någon socionomexamen har hon inte.

I det dokument som lämnats in till rätten har hon bland annat skrivit: ”Riskbedömningen är granskad av Professor i kriminologi och riskbedömningsexpert Henrik Belfrage som delar min bedömning”.
Expressen har pratat med professorn och frågat om han granskat bedömningen.
– Nej, jag har läst igenom den. Det är ju så att jag har inte kunnat se grundmaterialet

På Newsmill finns två nya intressanta artiklar; Kristina Holmström skriver: vi kvinnor måste se diskrimineringen av papporna. Den moderata riksdagsmannen Anti Avsan vill ha ett bättre regelverk för vårdnadstvister, som inte premierar föräldrar som vill försvåra barnens umgänge med den andra föräldern.

Ett övertydligt exempel på hur olika kvinnor och män behandlas i vårdnadstvister fick vi i förrgår då en sjuårig flicka fritogs på en campingplats i norra Hälsingland efter att ha varit bortförd i två år(!) Den Nationella insatsstyrkan(!!) var inkallad eftersom det bedömdes att kvinnorna kunde utgöra ett hot mot flickan när de märkte att de var upptäckta.

Kvinnorna är flickans mor och mormor som hållit flickan gömd från hennes far, som tilldömts ensam vårdnad. Det står dock inget om ”kidnappning” i artiklarna, mammans namn skrivs inte ut och artiklarna tar inte tillnärmelsevis så stor plats som rapporteringen om de två barn som försvann från Junibacken förra veckan.

intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Vad var det vi sa?

I Sydsvenskan kan man idag läsa att det råder svensk chock efter abortkritiskt beslut i Europarådet. Jahaja… Som jag sa för fem år sedan när jag kommenterade den centerpartistiska EU-parlamentarikern Lena Eks förslag att EU:s domstol bör lägga sig i de nationella lagarna mot aborter, detta med motiveringen att ”var och en har rätt till fysisk och mental integritet”.

Jag tror det vore ett stort misstag. Lika lite som svenskar vill att EU dikterar våra abortlagar vill polacker, portugiser och malteser det. Det är inte alldeles självklart att ett sådant prejudikat skulle utfalla såsom Lena Ek vill. Medan det i Sverige tolkas att det är kvinnans integritet som skall räknas så kan man i de andra länderna åberopa exakt samma paragraf för att skydda fostret/det ofödda barnet, frågan är ju var man drar gränsen för vad ”var och en” är.

Det blev inget av med lagstiftningen den gången. Men tanken på att driva frågan på Europanivå fanns kvar och 2008 lade Carina Hägg (S) en motion i Europarådet för att ”underlätta för kvinnor i länder med stort abortmotstånd att få vård.” Resultatet blev det motsatta, det blev en resolution om rätten för vårdpersonal att vägra utföra ingreppen.

”Ingen person, sjukhus eller institution ska kunna tvingas, hållas ansvarig eller diskrimineras på något sätt för att man vägrar utföra, underlätta, assistera eller utföra abort” eller ”någon handling som kan orsaka döden för ett mänskligt foster eller embryo”, lyder ett par formuleringar. Resolutionen klubbades med 56 röster mot 51.
– De slaktade det ursprungliga förslaget, sammanfattar Tina Acketoft (FP), medlem i Sveriges delegation i Europarådets parlamentariska församling. […]

Beslutet speglar den allmänna viljan i Europa, enligt Tina Acketoft.
– Det är inte abortkritikerna som är aparta – det är vi. Vi har hela den katolska kyrkan att slåss emot.

Just det, det var väl inte så smart att lyfta frågan till Europanivå då, var det?

Resolutionen är inte bindande, men tjänar som en rekommendation till Europarådets 47 medlemsländer. Den kan också vägas in i beslut som fattas av Europadomstolen.

EU-minister, tillika förste propagandist för att dessa frågor bör hanteras på Europanivå, Birgitta Ohlsson, beklagar utfallet i omröstningen. Men att hon ens nu skulle inse att detta inte bör hanteras på Europanivå är nog för mycket att hoppas på.

Facade Posse och Hax ser båda faran med överstatlighet och klåfingriga svenska politiker.

[Uppdatering: Johan Ingerö skriver på Neo att Carina Hägg ingenting lärt sig av vad som hänt och i kommentarsfältet påminner en läsare om hur hon i andra sammanhang bedrivit kontraproduktiv symbolpolitik.]

intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Svart humor, förlåt, afrosvensk…

På sin blogg berättar komikern Marika Carlsson om hur pjäsen om henne själv där hon spelar sig själv har anmälts för hets mot folkgrupp. Detta av en kvinna, från Afrosvenskarnas Riksförbund, som inte sett pjäsen och inte heller tänker göra det. På sin facebookgrupp Café Pan-Afrika följer ASR upp med denna karakteristik av Marika Carlsson, adopterad som tvååring från Etiopien och 2006 utsedd till Sveriges bästa kvinnliga komiker:

Marika Carlsson kan vara förvirrad, självhatande eller bara ett exempel på en svart människa som är så fullständigt och brutalt ryckt från sina rötter att hon för en billig penning och en klapp på huvudet säljer ut sig till vita människors behov av att få vara rasister i organiserade former. Men det är mindre intressant än att vita människor i form av FTW-productions organiserat ett rasistiskt spektakel för andra vita människor i Sverige år 2010.

Teateraffisch med svart kvinna i Sverigedräkt
En Tingvallastads uppväxt heter det

En vit medelklassakademiker med allmänna (och förvisso klädsamma) vänstersympatier” tycker dock att denna svarta adopterade komiker med sin föreställning gör en utmärkt insats mot vardagsrasismen. Men vad vet han, han är ju vit och man… Det är inte Marika, men hon är svart, och kvinna, och därmed enligt Afrosvenskarnas Riksförbund fullständigt inkababel att tänka själv.

Afrosvenskarnas Riksförbund, alltså, kända för sin centrala roll i Centrum Mot Rasism (de med den rasistiska glassen)
bild på svart glass

Afrosvenskarnas riksförbund, ASR, har haft en ledande roll i inriktningen av [Centrum Mot Rasism]. ASR:s riksorganisation har en medlemsplats i CMR samtidigt som föreningen har registrerat sina lokalavdelningar i Stockholm och Göteborg som enskilda medlemmar.
På så sätt höjer de CMR:s medlemsantal och skaffar sig mer makt på årsmötet, eftersom varje förening har en röst. Iransk-svenska solidaritetsföreningen gör likadant genom att ha tre lokalavdelningar som separata medlemmar.
Afrosvenskarnas riksförbund får bidrag av Integrationsverket. År 2001 uppgav förbundet att de hade 1 402 medlemmar. För det fick de drygt 300 000 kronor. Större delen av medlemmarna, 1 226 stycken, uppgavs finnas i Stockholmsavdelningen.

Men enligt en intern rapport, som SvD tagit del av, hade Stockholmsavdelningen bara 47 betalande medlemmar. Samma år kom endast 18 personer på Stockholmsavdelningens möte, enligt rapporten, som skrevs av en medarbetare i förbundet.

Tack och lov ser inte alla invandrarorganisationer som sitt främsta syfte att framställa sina landsmän som antingen förtryckta eller idioter. Adopterade Etiopiers och Eritreaners Förening rekommenderar pjäsen, den spelas på Kafé Klaver vid Skanstull fram till 18 november.

intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Obehaglig ostreklam och stekta gröna vårlökar

Ett oavsiktligt tema i tiden i mediabruset verkar vara amerikanska filmer. Via Hans uppmärksammas jag på annonskampanjen för företaget Ockelbo Ost som han i sin tur sett hos Petter.
Tecknade bilder på barn som äter ost
Banjon ej med i bild

Lite för mycket Den sista färden för att osten skall kännas riktigt lockande…

I fredags publicerade DN Bostad ett hemma-hos reportage som blev en omedelbar klassiker på grund av reporterns parodiska beundran inför lägenheten och innehavarna. Connoiseur kunde inte åstadkommit ett mer pretto hyllningsreportage och DN-artikeln renderade omedelbart ett antal mer eller mindre smakliga parodier (Men det är svårt för dem att slå originalet, hur parodierar man Monty Python?). I Dagens Media kommenterar redaktören Bo Westmar och säger att de ”visste att det skulle reta läsarna”.

Texten inleds med en scen från vindsvåningens hjärta – kökets teppanyakihäll, där Eric Tour vant vänder ”de spröda råvarorna … Vårlök, groddar och mizunasalladens dekorativa blad lierar sig med äggnudlar och räkor. Heta droppar från flaskor och burkar med besynnerligt innehåll får fullborda verket”.

I liknande ordalag fortsätter texten berätta om parets intresse för inredning, vin och asiatisk mat. Något som har retat gallfeber på både Dn.ses läsare såväl som bloggare och folk i sociala medier.

Nej, Bo och DM, några har i och för sig blivit arga, men majoriteten har blivit mycket roade (och aningen oroade). Lite för mycket American Psycho i skildrandet av perfektionismen och materialismen. Om inte annat så får reportern ont  magen om hon äter av den stekta vårlöken, salladslök hade nog varit godare…

Små gula blommor
På tallriken? (Bild: Wikipedia)

Fler höjdpunkter från artikeln. Läs!

Enligt den sydafrikanske gårdsherre som sålde honom flaskan ska den passa utmärkt till stark asiatisk mat.

Den gigantiska köksfläkten suger effektivt upp aromerna de sex meterna upp till taknocken, för att sedan sprida väldoften över takåsarna.

I samband med terrassbygget upptäcktes ett outnyttjat schakt. Trots att en stor ångbastu redan fanns i det nedre badrummet, valde paret att inrätta en ”underjordisk” bastu med tre generösa lavar och helkaklad dusch. Precis som inomhus finns här inbyggda högtalare kopplade till en central ljudanläggning.

Ytterligare en bonus blev bygglovet för ännu en terrass, belägen på en del av en utrymningsplattform i höjd med loftet. Här är det mest Eric som håller till för att tillreda egenfångat i fiskröken.

Sina många resor till trots lyser souvenirerna med sin frånvaro [sic!]. En utvald samling har fått sin plats på murstocken intill köket. Här tronar en vacker urna från Österlen och det bevingade lejonet Pixiu, som enligt kinesisk mytologi är drakens nionde son. Enligt feng shui ska den lilla figuren bringa rikedom och skydda mot ondska.

Till Dagens Media säger Bo Westmar att han strök en del formuleringar innan publicering, det skulle vara intressant att veta vilka det var.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

101010, ingen anledning till panik

Den årliga minnesdagen för Douglas Adams är 25 maj, två veckor efter hans dödsdag, då hans fans bär omkring en handduk hela dagen för att minnas honom. Men det kan nog synas en del handdukar runtom i Världen även idag: De som kan sin Liftarens Guide till Galaxen vet att 42 är svaret på den yttersta frågan om Livet,  universum och allting. Och dagens datum, 101010, är inte bara prydligt utan också det binära skrivsättet för det tal som i vårt vanliga decimala skrivsätt skrivs… 42.

Towel Day i Innsbruck
Bild: Wikipedia

intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Släpp minkarne loss, så de dör

I måndags tyckte några ”djurrättsaktivister” att det var en bra idé att ”befria” sådär 17000 minkar.

Omkring 6 000 minkar, cirka en tredjedel, av de minkar som släpptes ut natten till måndagen från en minkfarm i Skillingaryd hade vid lunchtid på tisdagen kunnat fångas in igen, uppger SVT:s Jönköpingsnytt.

Men det betyder också att omkring 12.000 minkar fortfarande irrar omkring i skogarna – och på vägarna där de blir ett lätt byte för bilarna. Jordbrukare i närheten börja få problem med minkarna, som river upp deras ensilagebalar.

De skönandar som genomfört detta har alltså släppt ut minkarna till plågsam död genom inbördes slagsmål, trafikskador eller svält, de minkar som överlever är mycket aggressiva och ger sig på jordbruket och det naturliga djurlivet. Så här ser det ut. För att citera Hans Engnell: Pappskallar! På s-info skriver Ola Möller att aktivisterna hade uppnått större effekt om de hållit sig inom lagens råmärken.

intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Skall Mona Sahlin arrangera valskola nu?

Dagens talmansval skulle enligt Socialdemokratins fiffiga strateger bli en chans att smeta anklagelser om SD-samarbete på Alliansen. Socialdemokraternas givna talmanskandidat, hedersmannen Björn von Sydow, hade dock avstått från att ställa upp eftersom det enda sättet han kunde vinna på var med SD:s aktiva stöd. Efter att ha rotat i riksdagsgruppen ett tag så hittade partiledningen dock en pålitlig linslus: Kent Härstedt. Han och partiet var dock inte mer intresserade än att han bara ställde upp som talmanskandidat, inte som kandidat till posten som förste vice talman. (Där ställde Socialdemokraternas seriösa kandidat Susanne Eberstein upp.)

En annan som inte ställde upp var Thomas Bodström, han var borta utan beviljad ledighet och kunde därför inte ersättas av en annan socialdemokrat. En vänsterpartist tog sådan tid på sig i kaffedrickandet/på toaletten (uppgifterna skiftar) att hon trots tre kallelser missade omröstningen. Dessutom visade det sig att minst en rödgrön riksdagsledamot röstade på Per Westerberg, vilket gjorde stödet från SD betydelselöst: Per Westerberg skulle blivit vald även om alla SD:s ledamöter röstat på Kent Härstedt…

Man undrar om Mona Sahlin skall arrangera valskola för den rödgröna riksdagsgruppen nu?

Mary vill ha kloka och insiktsfulla politiker, inte smarta, listiga och fiffiga. Blekingesossen Martin Moberg lyckas med konststycket att ha fel i båda sina faktapåståenden men ändå hävda att slutsatsen kvarstår. Ulf Bjereld tycker att retoriken blivit enahanda och kommer att bli tröttsam:

Uttrycken att respektive block ”ger SD inflytande”, ”är beroende av SD” samt ”samarbetar med SD” har upprepats som mantran i debatten. Men uttrycken är så vaga att de mer bidrar till att fördunkla än att skapa klarhet i debatten. Om SD röstar med de rödgröna innebär det inte att de rödgröna ”ger SD inflytande”. Om SD röstar med Alliansen innebär det inte att Alliansen ”ger SD inflytande”. I stället är det så att SD genom valresultatet vunnit ett inflytande i varje enskild fråga där de båda blocken är oense. Det hjälper inte heller om de båda blocken kommer överens i en sakfråga för att den vägen beröva SD vågmästarställningen – en sådan överenskommelse innebär ju också att SD utövat ett inflytande över hur frågan hanteras.

Däremot är det en helt annan sak om Alliansen eller de rödgröna innan de formulerar sina förslag sneglar på SD:s intställning i frågan. Eller om Alliansen och de rödgröna rentav skulle föra formella eller informella samtal med SD om politiken – men det är än så länge ett osannolikt scenario.

intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Naket i Nossebro

För ett par veckor sedan rapporterade media om ännu ett fall av moralpanik, denna gång drabbades idrottsläraren och förstanamnet på folkpartilistan Martin Alfborger i Skaraborgskommunen Essunga (Mest känd för centralorten Nossebro, där Ginza finns):

Den 8 juni hade han simundervisning med elever mellan 11 och 13 år och efter lektionen bastade han i männens omklädningsrum när en elev kom och berättade att det låg värdesaker kvar i en hink.

Alfborger tog då hinken, öppnade dörren ut till simhallen och ropade till de elever som var där att de skulle gå upp ur bassängerna och inte glömma värdesakerna. Han tog inte på sig några kläder eller handduk.

För detta polisanmäldes han av mamman till en av eleverna… Hur vore det om svenska föräldrar slutade polisanmäla så fort de ser något naket eller ett snuskigt ord i närheten av sina barn? Om de hanterade sina hang-ups utan att föra dem över på nästa generation? Merit Wager tycker att något är ruttet i kungariket Sveriget. Kloka Lisa Magnusson skriver i Aftonbladet:

För på vilket sätt kränks mellanstadiebarn till sin sexualitet av en lärare vars kön dolts bakom en hink istället för ett par badbyxor? Visst, en del av pubbeungarna tyckte säkert att det var pinsamt med en idrottslärare i bara mässingen, men pubbeungar tycker att allt är pinsamt, och vi hjälper dem inte genom att få panik och ringa polisen.

Att säga att det läraren gjorde inte var okej överhuvudtaget utan hemskt och kränkande och oförlåtligt, det är att lära barnen något. Det är att lära dem att nakenhet är fult och dåligt. Det är att lära dem ett så anspänt förhållande till sexualitet att de bör känna sig skändade när någon halvnäck och andtruten kastar sig ut ur bastun för att ge dem ett brådskande budskap. Det är att därigenom också lära dem att skämmas för sina egna kroppar. Om någon kan sägas kränka barnen sexuellt så är det väl den eller de som lär dem detta. […]

Om jag finge bestämma så skulle jag ordinera de där eleverna mer tid i simhallen ihop med halv- och helnakna vuxna. Och den eller de som anmälde idrottsläraren rekommenderar jag att å det snaraste ta och kamma till sig och sin trassliga sexualitet. Bortom barnens åsyn, tack.

Alfborger tog time-out i början av september, då saken blev allmänt känd, men välkomnades omgående tillbaka i partiet. Detta uppskattades dock inte av alla, hans partikamrat Leiv Avlskarl avsade sig då alla politiska uppdrag i protest mot att Alfborger fick komma tillbaka. Detta beslut välkomnades i sin tur av den lila liberalen Per Pettersson:

Ett bra beslut. Om man tror att ungdomar får men för livet av att veta att även deras lärare kan vara utan kläder ibland, bör man nog lämna ett liberalt parti.

I veckan meddelades också att det inte blir något åtal. Det finns hopp för det offentliga Sverige. [uppdatering: artikel i Expressen: Nakenskräck ersätter den svenska synden.

intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,