Ceci n’est pas une DN-Debattartikel

För en vecka sedan skickade jag tillsammans med fyra frihetliga, politiskt engagerade, bloggare från olika partier in en artikel om Skarheds utredning till DN Debatt. I går fick vi veta att den inte kommer in. Jaja, så är det. Vi lägger ut den på våra bloggar i stället. Läs om utredningen, det är inte så ofta som Confirmation bias är inskrivet i utredningsdirektiven:

=====

Sexköpslagen är en ren morallag. Vi spelar – om än i knattedivisionen – därför i samma liga som länder som stenar otrogna kvinnor och hänger män som praktiserat homosexualitet. I ett avseende går denna lag längre än någon morallagstiftning från 1800-talet. Vare sig att sälja eller att köpa sexuella tjänster har tidigare varit kriminaliserat i Sverige. När sexlagen kom var den även unik i världen. Detta historiska och geografiska pionjärarbete väcker många frågor:  Vilken effekt har lagen fått? Vilka konsekvenser?

I den utvärdering av sexköpslagen som nyss offentliggjordes får man inte svar på några frågor. Istället är utredningen en av årets största politiska skandaler. Där hittar man såväl vetenskapligt fusk och faktafel som ideologisk enögdhet. Trots att  Europarådet och FN upprepade gånger har uppmanat Sverige att utföra en ”heltäckande och oberoende utvärdering” av lagen var slutsatserna givna redan i utredningsdirektiven. Lagen får inte ifrågasättas och utredaren ska ”överväga behov och lämpligheten av en skärpning av straffskalan”. Om det hade funnits ett genuint intresse för att utreda lagen skulle man ha valt en oberoende utredare och man skulle inte ha talat om vad utredningen ska mynna ut i innan den startade. Istället tillsatte man Anna Skarhed som ensamutredare, en entusiastisk och okritisk förespråkare för lagen. Allt detta på beställning av Beatrice Ask, som om inte annat gjorde sitt ställningstagande klart i mars i år, när hon föreslog en förnedrande särbehandling av sexköpare.

På det följer att allt som kunde leda till andra slutsatser har avfärdats i denna bakbundna utvärdering. Forskare och debattörer som har uttryckt kritik mot sexköpslagen såsom Laura Agustín, Susanne Dodillet och Petra Östergren nonchaleras. Ett annat exempel är den nonchalans med vilken man avfärdar gatuprostituerades försämrades situation.  Förändringen i kundunderlaget medför nämligen att det har blivit svårare att välja bort de potentiellt farliga kunderna – de som kanske är ute efter att slå och skada – eftersom de säkra kunderna nu istället köper sexuella tjänster via Internet. Detta menar Skarhed inte är en riktig förklaring, och påstår istället att den försämrade situationen skulle bero på att det finns mer heroin på marknaden.

I en intervju på CNN förklarar Beatrice Ask att det viktigaste i utredningen är jämförelsen med våra grannländer och de slutsatser man kan dra av den.  Men de siffror man stöjder sig mot i jämförelsen med  Danmark är grovt förfalskade. Organisationen Reden, en statligt finansierad hjälporganisation har inkluderat hemlösa, knarkare och andra hjälpsökande i statistiken. Dessutom har man dubbelregisterat besökare och lagt ihop flera års statistik som årlig.  Dessa oegentligheter har varit kända ända sedan i fjol. Den här statistiken som enligt Ask är så central  borde alltså aldrig ha tagits upp i utredningen.

Inte heller övrig statistik kan ses som tillförlitlig. Utredningen har exempelvis inte gjort en egen undersökning kring antalet sexarbetare i Sverige, utan förlitat sig på tidigare gjorda undersökningar. Snart sagt varje avsnitt innehåller en reservation i formen av ett påpekande om att det är svårt att få fram exakta siffror – ändå dras tvärsäkra slutsatser baserade på just dessa.

I utredningen hävdas också, trots ovan angivna om gatuprostituerades situation, att lagen inte påverkat sexsäljares situation negativt – men också att om så är fallet, så är det en bra konsekvens av lagen. Skarhed menar också att det är logiskt att de “offer för prostitution” som “tagit sig ur den” gillar lagen, medan de aktiva sexsäljarna inte tycker om den.  Därmed diskvalificerar hon aktiva sexarbetares åsikter och erfarenheter. Skarhed var också tydlig med att vi i Sverige inte jobbar med skademinimering Sexköpslagens ändamål är att utrota sexhandeln utan hänsyn till vilka skador det kan medföra och utan hänsyn till att det är sex säljarna som betalar priset för den strategin.

Utvärderingen är även full av diskriminerande och ideologiska ställningstaganden. ”Det är skamligt och oacceptabelt att män kan ha tillfälliga sexuella relationer med kvinnor mot betalning” står det i den engelska sammanfattningen.  Man beskriver också sexhandel som ”en form av manligt våld mot kvinnor” och som ett ”extremt uttryck för ojämlikhet”.  Trots att manliga sexsäljare är en stor och växande grupp bortser man från dem i utredningen. De passar givetvis inte in i den här uppdelningen i kvinnliga offer och manliga förövare.

Ett av sexköpslagens främsta mål är att öka jämställdheten. Det anger man också i utredningen. Men när man väljer att göra den ena parten i en ömsesidig transaktion till förövare och den andra till offer beroende på kön är det könsdiskriminering. När man fråntar kvinnan omdöme, rationalitet, ansvar för sina handlingar och rätten kropp och till sin sexualitet är det könsdiskriminering.

Vi måste också våga fråga oss vad som händer med brottsbenägenheten och respekten för lag och rätt när skillnaden mellan samtyckessex mot betalning respektive våldtäkt, människorov och utnyttjande av minderåriga krymper. Är det verkligen rimligt att polisen ska sätta mer resurser på att spana på i övrigt laglydiga medborgare som köper sex av myndiga och införstådda säljare?

Vid presskonferensen säger Anna Skarhed att den kvarts miljard som satsats på att bekämpa prostitutionen ”inte precis har kastats i sjön”. Det är förstås trösterikt att höra, men har pengarna ens kastats i rätt riktning?  Vi vet att våldtäktsanmälningarna skjuter i höjden och att traffickingen ökar. Ändå är det på sexköp man vill fördubbla påföljden, ändå är det sexköp utredaren vill att polisen skall prioritera högre.

Det enda den här utredningen bevisar är att även före detta justitieråd kan göra politiska beställningsjobb och att vår justitieminister är kapabel att göra sådana beställningar.

”Straffskalan för sexköp behöver skärpas för den hör hemma i en världsbild och en verklighet som inte stämmer överens med den som idag gäller” sade Anna Skarhed när hon presenterade utvärderingen. Vårt samhälle har förändrats av sexköpslagen, men på vilket sätt? Försöket att lagstifta bort prostitutionen har bevisligen inte lyckats, jämställdheten har inte ökat och traffickingen har inte minskat. Istället är de tydligaste effekterna av sexköpslagen att vi har fått ett mer fördömande och moralistiskt samhälle med angiveri, dubbelmoral och riggade utvärderingar som naturliga och förväntade inslag.

Är det verkligen en sådan världsbild och verklighet vi vill ha i Sverige?

Per Hagwall,  riksdagskandidat, Moderaterna i Stockholms stad

Erik Laakso,  socialdemokratisk debattör

Carl Johan Rehbinder,  riksdagskandidat, Piratpartiet

Helena von Schantz,  riksdagskandidat, Folkpartiet i Östergötlands län

Hanna Wagenius,  riksdagskandidat, Centerpartiet i Jämtlands län

=====

Eftersom jag inte skrivit så mycket om ämnet i väntan på en eventuell publicering så kommenteras en del av det som skrivits den senaste veckan inte förrän nu:

På SvD Brännpunkt skrev Laura Agustín och Louise Persson i torsdags om forskningsfusk och en riggad utredning, det bemöttes senare av Niklas Jakobsson och Andreas Kotsadam som menade att deras forskning gav klara indikationer om att sexköpslagen haft effekter på mängden prostitution och trafficking. Hos Blogge diskuterades den artikeln och den som den var svar på och det utvecklades ett civiliserat samtal där båda parter var uppriktigt beredda att lyssna på vad den andre hade att säga. Se där ett vackert samspel mellan gammal- och nymedia.

Riksdagsledamöterna Camilla Lindberg (FP) och Marianne Berg (V) skrev på Expressen Debatt – Skrota sexköpslagen för kvinnornas skull.

Helena von Schantz, en av mina medförfattare, har skrivit flera inlägg. Bara att välja bland ett tack till Svante Nycander för hans angrepp på den ohederliga forskningen inom den svenska universitets- och utredningsvärlden och det inskränkta svenska kulturklimatet. En fundering kring Anna Skarheds seriositet:

att någon som Anna Skarhed kan bli Justitiekansler ser jag som ett mycket starkt argument mot kvotering. Det räcker inte med kvinnliga chefer. Det måste vara kompetenta, kvalificerade och hederliga sådana. Annars får det hellre vara.

Och två kärnfulla sammanfattningar av Skarheds utredning och Jakobsson/Kotsadams icke-replik i SvD. Förresten, välj inte, ta alla.

För första gången i den svenska lilla ankdammen där homogenitet och kompromiss är legio, och som utgör vår politiska scen, känner Louise optimism på riktigt. Den delar hon med Erik Svansbo.

intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

7 tankar på “Ceci n’est pas une DN-Debattartikel

  1. Pingback: Sexköpslagen – en morallag med en omoralisk utvärdering « TantraBlog

  2. Pingback: Politiska inlägg från Twingly 2010-07-23

  3. Pingback: Sexköpslagen är en orimlig morallag

  4. Pingback: Enligt Min Humla » Är sexköpslagen murbräckan som knäcker blockgränserna?

  5. Pingback: EU-projekt för att bekämpa människohandel med fakta, inte myter | No size fits all

  6. Pingback: The Swedish Sex Purchase Act: Claimed success and documented effects – English Collective of Prostitutes

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s