Archive for 8 juli, 2010

Rödgröna RUTmissbrukare

8 juli, 2010

DN Debatt idag torgför den rödgröna oppositionen åter sitt påstående att deras politik skulle ekonomiskt gynna nio av tio svenskar.

Eftersom vi i regeringsställning sätter upp ett jämlikt samhälle som ledstjärna har vi låtit Riksdagens utredningstjänst analysera fördelningseffekterna av våra egna förslag. Resultatet är att 9 av 10 inkomstgrupper tjänar på en rödgrön politik.

Detta påstående fanns med redan i de rödgrönas förslag till budget. Och Andreas Bergh visade redan för tre veckor sedan att det var grovt manipulerat.
Stapeldiagram
Finn 9,4 miljarder fel

Oppositionen försöker låna legitimitet av Riksdagens utredningstjänst. Men RUT räknar efter de förutsättningar de ges i uppdraget, och förutsättningarna har de fått av S, V och MP.

Så här skriver Bergh

1. Stapeldiagrammet är antingen felaktigt eller underbalanserat: Det går inte ihop att 90 procent vinner (i snitt 1800 per person och år), medan 10 procent förlorar 3600 kr. Av underliggande RUT-pm framgår att det saknas 9,4 miljarder. [RUT promemoria, Dnr 2010:0752, sid. 5]

2. Oppositionen [har] lagt stora delar av finansieringen som skattehöjningar 2012 som inte finns med i diagrammet. Detta förklarar de 9,4 miljarderna ovan.

3. Staplarna jämför 2011 med 2010, inte opposition och regering. Det innehåller således bland annat av sittande riksdag redan beslutade skattesänkningar och höjt flerbarnstillägg.

4. Analysen beaktar inte förslagen om höjd alkohol- och tobaksskatt.

[…]

Det är inte seriöst att ge utredningstjänsten instruktioner att inkludera höjda bidrag och sänkta skatter 2011, men inte beakta höjda skatter 2012.

Läs hela Andreas Berghs och Henrik Jordahls rapport om den rödgröna politiken. Niclas Berggren skriver om den och citerar. Regeringens fördelningspolitiska analys återfinns här.

Läs också Johan Hedin om att oppositionen inte räknar med att de höjda miljöskatterna skall få någon miljöeffekt alls(!) De rödgröna räknar med konstanta skatteintäkter och förutsätter att utsläppen och konsumtionen kommer att vara helt opåverkad av priset…

intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,


%d bloggare gillar detta: