Att lägga livet tillrätta

Mitt allra första politiska inlägg på den här sidan handlade om den ”liberala” överhetens vilja att leka dockskåp med Sveriges barnfamiljer. Då var det DN:s ledarsida, nu är det organisationen med det vilseledande namnet Liberala kvinnor som är i farten. Det handlar om folkpartiets kvinnoförbund som inför höstens landsmöte kräver att föräldraledigheten skall tvångsdelas. En del till mamman, en del till pappan och en del som de båda gemensamt får bestämma över.
Nedanstående har jag klippt från ett av mina andra inlägg i frågan:

Det handlar inte om några “gemensamma” pengar där staten skall bestämma vilka familjer som är “värdiga” mottagare , det handlar om pengar som familjerna skulle ha haft själva om inte staten hade tagit dem från början.

En överväldigande majoritet av Sveriges familjer vill själva avgöra hur de skall dela ledigheten. Som myndiga människor skall de också få göra det. Inte som själlösa kuggar i en stor samhällsmaskin administrerad av de som “vet bäst” utan som tänkande och kännande individer.

Det har råkat sig så att min fru och jag har har delat ledigheten “jämlikt”, på ett sätt som gör byråkraterna glada. Men, vilket kommer som en överraskning för de sociala ingenjörer som ser sig själva som enda måttstock för hur folk bör leva, att det passar för oss betyder inte att vi anser att någon annan skall tvingas att göra som vi. Ja, tvingas är rätt ord, eftersom högskattestaten noga har sett till att familjer inte har något annat val, om de inte är extremt förmögna.

Att hävda att föräldraförsäkringen “individualiseras” genom översittarnas tvångsdelning är nyspråk. Försäkringen är redan individualiserad för den individ det handlar om – Barnet – Det är dess behov, uttolkat av dess föräldrar, som skall komma först, inte behovet hos religiös-teknokratiska millimeterrättvisefanatiker.

Av alla tyrannier är den mest förtryckande den som utövas för undersåtarnas bästa. Det kan vara bättre att leva under rövarbaroner än under allsmäktiga moralister.
Rövarbaronens grymhet kan ibland slumra och hans snikenhet kan efter en viss punkt vara mättad. Med de som plågar oss för vår egen skull, kommer att plåga oss utan gränser, för de gör det med gott samvete.
C S Lewis

Även Peter skriver om detta.

intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om 

Stödgrupp för min Riksdagskandidatur på Facebook

Sedan tidigare har jag gjort offentligt att jag kandiderar till Riksdagen 2010. Nu är valrörelsen för EP-valet avklarad och det börjar bli dags att på allvar börja arbetet inför provvalet i partiet i oktober. Idag har jag startat en facebookgrupp för den som vill stödja min kandidatur:

===================
Jag kandiderar till Riksdagen för Moderaterna i Stockholms stad.

Allianssegern 2006 ledde till att vi fick en välbehövlig reformregering, men det kan bli ännu bättre.

Gör rätt saker på rätt sätt:
Politiken i Sverige har i decennier styrts av att det är viktigare att det känns rätt och låter rätt än att det blir rätt, detta har lett till felaktiga låsningar på en mängd områden. Bistånd, skola, sjukskrivningshantering, morallagar och miljöpolitik är bara några exempel på när missriktad välvilja motverkat sina syften.

Staten skall vara begränsad men stark:
De saker som endast staten kan ha hand om, till exempel försvar, rättsväsende och grundläggande social trygghet, skall den sköta bra. Idag har staten åtagit sig myriader av uppgifter utanför sitt kärnområde, medan den nedprioriterar försvaret och delar ut rättskipningen till att skötas av privatpoliser med eget vinstintresse.

Myndiga vuxna skall behandlas som myndiga vuxna:
Jag säger nej till förmynderi, statlig kvotering och tvångsdelning av föräldraförsäkringen. Nej till sexköpslagen och genusinstitutionernas inkvisitionsrätt på högskolor och universitet. Sexköpslagen bör avskaffas av liberala skäl: den inskränker vuxna människors bestämmanderätt över sina egna kroppar. Den bör också avskaffas av konservativa skäl: den löser inte de problem den påstår sig lösa.

Integritetsskyddet är en av vår tids viktigaste frågor:
”Vet ni om att USA idag har möjlighet – och det kommer alltså andra länder att ha i morgon – att med hjälp av datorer bevaka all telefoni, all telegraf- och datakommunikationstrafik över Atlanten. Datorerna är programmerade så att de fortlöpande kan leta igenom det ofantliga informationsmaterialet och söka fram vissa slags samtal och vissa slags informationer, som redan registrerats med datans ofelbara effektivitet.

Visst kan sådan verksamhet vara legitim. Man kan spåra utländsk underrättelseverksamhet, förhindra sabotage eller komma åt narkotikalangare eller andra som försöker kasta grus i ett allt känsligare samhällsmaskineri. Men den kan också missbrukas. Och läggs kontroll till kontroll, registrering till registrering, blir vi själva så småningom slavar under kontrollsystem, fångar i ett genomreglerat samhälle, där den enskildes möjligheter att hävda sig gentemot den allt starkare överheten blir allt mindre. ”

Gösta Bohman, Tal vid Moderata ungdomsförbundets stämma, Rättvik, 22 november 1975.

När Gösta Bohman höll sitt tal fanns inte dagens möjligheter till elektronisk kommunikation, möjligheterna till övervakning och kartläggning har därefter ökat exponentiellt och riskerna med övervakningen har ökat snabbare än fördelarna. Idag finns skydd i lagen för vanliga brev och för telefonsamtal, men den tekniska utvecklingen innebär att dessa tidigare dominerande kommunikationsformer i den privata sfären nu bara är två i mängden. Även vanliga samtal personer emellan omfattas sedan tidigare av ett visst lagligt skydd mot avlyssning.

Det är av största vikt att detta skydd nu inte urholkas utan att integritetsskyddet i stället utökas till alla privata sammanhang och alla tekniska plattformar. Goda intentioner gör att det inte finns något stopp för hur långt övervakningen kan gå. Teknikutvecklingen har gjort det mycket enkelt att samla och sammanställa personliga uppgifter i en omfattning som för några år sedan hade krävt enorma resurser i personal och pengar, i den mån det överhuvudtaget var möjligt.

Det är nu viktigare än någonsin att man frågar sig varför man gör något och vilka effekter det får. Att man kan göra det är inget skäl för att man skall göra det.

När så stora mängder uppgifter om enskilda samlas finns en stor risk för missbruk både inifrån och utifrån systemet. Bara att informationen finns samlad utgör en risk i sig, både personer och maskiner kan läcka information. Det är också lätt hänt att informationen används till annat än den var avsedd för, ett exempel är PKU-registret.

På senare tid har staten också börjat ge möjlighet åt privata aktörer att samla in information och jaga misstänkta på ett sätt som inte ens polisen har rätt till idag. Det är fel väg, rättskipningen skall skötas av staten och ingen annan. Vi får aldrig glömma att staten skall vara till för att värna medborgarna, inte tvärtom.
===================

intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om ,

Stolt men inte nöjd

Efter en veckas semester, vilket innebar att jag gick upp två timmar tidigare än vanligt på morgnarna för att arbeta i valet, så började valdagen med sömnunderskott. Jag delade ut valsedlar, var på ett dubbelt födelsedagsfirande, delade ut valsedlar och sedan var det dags för valvaka på Münchenbryggeriet. Efter en riktigt rolig fest konstaterade jag att tunnelbanan slutat gå, åkte nattbuss, sov tre och en halv timme, jobbade och var på gruppmöte i Stadsbyggnadsnämnden. Idag har det bara varit ordinarie jobb på schemat, rena semestern…

Valvakan var fylld med kända och okända moderater, föreningsordförande, borgarråd och kommunalråd, medlemmar, valledare, europakandidater, muffare, före detta partiledare och nuvarande partiledare. Det var ett dipp i stämningen då rösträkningen börjat och prognosen sa att vi tappat ett mandat och sossarna vunit ett, men vartefter de stora distrikten räknades så rättade det till sig och vi kom över vårt förra valresultat, medan sossarna stod still.

Slutresultatet blev att Alliansen slog vänsterblocket i både mandat och procent. I Stockholms stad och län blev vi största parti. I Stockholms stad kom Socialdemokraterna fyra(!), slagna av Folkpartiet och Miljöpartiet. Visst skulle man velat ha bättre siffror, men tappet till Folkpartiet beror på Marit-effekten och deras tydligare Europapolitik och tappet till Piratpartiet på vår behandling av FRA-lagen och Ipred. Om partiledningen nu lär sig något av det inträffade har vi goda chanser att ta tillbaka de rösterna 2010.

Jag är stolt över den fantastiska kampanjinsats som gjorts av Brommamoderaterna, av Moderaterna i Stockholms stad och i Stockholms län (det har säkert gjorts mycket bra ute i landet också, men det kan jag inte uttala mig personligen om). Utan det hästjobb som våra medlemmar, förtroendevalda och anställda gjort hade det sett mycket värre ut.

Jag är inte nöjd med de verktyg vi fick att arbeta med. Inte nog med att vi hade den tunga ryggsäcken av partiledningens misslyckade integritetspolitik att släpa på, partiledningen hade fått för sig att det gick att vinna ett EP-val på diffust prat om svensk förträfflighet och vikten av sunda statsfinanser. P J Anders Linder och Hanne Kjöller har helt rätt i sina respektive ledarstick i dag. Det var inte en tillfällighet att Gunnar Hökmark fick kraftigare ovationer än Fredrik Reinfeldt på valvakan.

Ge oss en bra integritetspolitik, sluta flirta med kvoteringsälskarna och fega inte ur i principdebatten med sossarna, det är fackmedlemmarnas sida vi skall stå på, inte fackföreningarnas. Då kommer det att kunna gå hur bra som helst i valet 2010.

Lite siffror: Stockholms stad: (M) 23,4%, (FP) 17,5%, (MP) 16,7%, (S) 15,1%

mitt eget valdistrikt Bromma 21, Bällsta, så gick vi framåt:

M 33,2 (+5,6)
C 2,5% (+1)
FP 17,3% (+5,6)
KD 2,5% (-4,6)

S 10,2% (-10,7)
V 1,4% (-5,2)
MP 14,8% (+11,7)

JL 4,6% (-12,8)
SD 1,1% (-3)
PP 9,2% (+9,2)
FI 2,8% (+2,8)

Glädjande är också att valdeltagandet här gick upp från 39,1 till 52,9%

Återstår att se hur det går med personrösterna, i skrivande stund leder Gunnar Hökmark före Anna Maria Corazza Bildt och Christofer Fjellner, övriga har under fem procent kryss vilket om det håller i sig innebär att Anna Ibrisagic kommer in som fyra.

intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om ,,,