Motion till förbundsstämman 3 av 3: Samlat skydd för den personliga integriteten

Och här är den tredje och sista av mina motioner till förbundsstämman för Moderaterna i Stockholms stad i maj.

Motion om ett samlat skydd för den personliga integriteten

”Vet ni om att USA idag har möjlighet – och det kommer alltså andra länder att ha i morgon – att med hjälp av datorer bevaka all telefoni, all telegraf- och datakommunikationstrafik över Atlanten. Datorerna är programmerade så att de fortlöpande kan leta igenom det ofantliga informationsmaterialet och söka fram vissa slags samtal och vissa slags informationer, som redan registrerats med datans ofelbara effektivitet.

Visst kan sådan verksamhet vara legitim. Man kan spåra utländsk underrättelseverksamhet, förhindra sabotage eller komma åt narkotikalangare eller andra som försöker kasta grus i ett allt känsligare samhällsmaskineri. Men den kan också missbrukas. Och läggs kontroll till kontroll, registrering till registrering, blir vi själva så småningom slavar under kontrollsystem, fångar i ett genomreglerat samhälle, där den enskildes möjligheter att hävda sig gentemot den allt starkare överheten blir allt mindre.”

Gösta Bohman (Tal vid Moderata ungdomsförbundets stämma, Rättvik, 22 november 1975)

SOU 2008:3 överlämnade i januari 2008 sitt slutbetänkande ”Skyddet för den personliga integriteten” till regeringen. Det är ett mycket gediget arbete som tyvärr visar på stora brister i hur frågan om enskilda personers integritet behandlas i lagstiftningsarbetet. Utredningen föreslår flera åtgärder för att stärka integritetsskyddet. All övervakning och kartläggning skall dock inte förbjudas, tvångsmedel skall finnas kvar för att kunna skydda stat och medborgare. Vad utredningen kräver är att det vid varje tillfälle skall göras en proportionalitetsbedömning av nya lagars positiva och negativa effekter. Dessutom skall sådana nya lagar kunna grundlagsprövas. (Vanligt polisarbete, till exempel spaning på fältet eller skuggning berörs överhuvud taget inte av denna bestämmelse eftersom det rör platser som inte kan betraktas som “privata”.)

När Gösta Bohman höll sitt tal fanns inte dagens möjligheter till elektronisk kommunikation, möjligheterna till övervakning och kartläggning har därefter ökat exponentiellt och riskerna har ökat snabbare än fördelarna. Sedan tidigare finns skydd för vanliga brev och för telefonsamtal, den tekniska utvecklingen innebär att dessa tidigare dominerande kommunikationsformer i den privata sfären nu bara är två i mängden. Även vanliga samtal omfattas sedan tidigare av ett visst lagligt skydd mot avlyssning, det är viktigt att detta skydd nu inte urholkas. Det är av största vikt att integritetsskyddet också utökas till alla privata sammanhang och alla tekniska plattformar.

Goda intentioner gör att det inte finns något stopp för hur långt övervakningen kan gå. Teknikutvecklingen har gjort det mycket enkelt att samla och sammanställa personliga uppgifter i en omfattning som för några år sedan hade krävt enorma resurser i personal och pengar, i den mån det överhuvudtaget var möjligt. Det är nu viktigare än någonsin att man frågar sig varför man gör något och vilka effekter det får. Att man kan göra det är inget skäl för att man skall göra det. När så stora mängder uppgifter om enskilda samlas finns en stor risk för missbruk både inifrån och utifrån systemet. Bara att informationen finns samlad utgör en risk, både personer och maskiner kan läcka information. Det är lätt hänt att informationen används till annat än den var avsedd för. Se till exempel PKU-registret.

Integritetsskyddskommittén konstaterar (sidan 189) att lagstiftaren (av tidsbrist, resursbrist eller ointresse) inte lägger tillräcklig vikt vid integritetsskyddsaspekter. En lagstiftning måste vara baserad på genomtänkta behovsanalyser, intresseavvägningar och konsekvensbeskrivningar. Integritetsskyddskommittén kom fram till följande förslag till förändringar:

att Regeringsformen kompletteras med ett nytt stadgande av innebörd att varje medborgare är skyddad gentemot det allmänna mot intrång som sker i hemlighet eller utan samtycke och som i betydande mån innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden.

att I brottsbalken införs en bestämmelse om olovlig fotografering, som i princip gör det förbjudet att utan lov fotografera eller filma personer som befinner sig på platser dit allmänheten inte har insyn.

att Regeringen bör årligen lämna information till riksdagen om utvecklingen på integritetsskyddsområdet, Datainspektionens roll bör breddas och utvecklas och en nämnd eller ett råd med uppgift att vaka över integritetsskyddet på hela samhällsområdet bör inrättas om utvecklingen ger anledning härtill.

Jag föreslår
att stämman beslutar att förbundet skall verka för:

att de ovan angivna förändringar, för att stärka skyddet för den personliga integriteten, som föreslås i SOU 2008:3 skall genomföras.

att såsom redan görs med avseende på t ex genus- och miljöperspektiv införa en obligatorisk prövning av nya lagars effekter på den personliga integriteten.

intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om ,

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: