Archive for 2 oktober, 2008

Utestängning ok så länge Juvas hamnar innanför…

2 oktober, 2008

Det finns i vår kultur och lagstiftning fyra legala kriterier som ett äktenskap måste uppfylla:
Kön: kvinna och man.
Antal: två.
Ålder: endast “giftasvuxna” personer får ingå äktenskap.
Släkt: man får inte gifta sig med nära familjemedlemmar.

I debatten föreslås endast en ändring av ett av kriterierna. Motiveringen är att ta bort ”diskrimineringen” av homosexuella parrelationer för att deras kärlek inte skall ses som ”mindre värd”. Men varför skall man i så fall fortsätta att diskriminera andra? Är polyamorösas kärlek ”mindre värd”? Är ungdomars kärlek ”mindre värd”? Är halvsyskons kärlek ”mindre värd”?
Varför en könsneutral äktenskapsbalk men inte en antals-, ålders- eller släktskapsneutral?

Så länge man inte ens vågar ta tag i de frågorna (åldersgränsen kan tyckas vara den lättaste att motivera, likväl är det den enda av gränserna som man faktiskt kan få dispens för…) handlar allt tal om att ”avskaffa diskriminering” om rent hyckleri. Det enda man gör är att flytta gränsstolparna, men många relationer kommer fortfarande att hamna utanför.

Det är möjligt att homolobbyn och dess hejaklacksledare är helt nöjda med det. Det är tillochmed mycket sannolikt. Det finns visserligen de inom hbt-rörelsen som krävt konsekvens och därmed äktenskapsrättigheter för de andra tre grupper som idag inte har dem. Men de har framgångsrikt tystats ned i debatten för att inte äventyra stödet från allmänheten för en snabbt genomtrumfad speciallösning för just homosexuella par.

Att lagstiftningen ännu inte är klar beror inte på att regeringen låter fyra procent från kd styra. Det beror på att regeringen ser att frågan inte är så enkel som den vid första anblicken kan verka.

Jag tycker att det föreslagna namnbytet i lagstiftningen är en bra bit på väg mot en lagstiftning som tar upp fler samlevnadsformer än dagens lag. RFSL:s Sören Juvas säger sig dock vara upprörd över namnbytet och kallar det ”särbehandling”, ett märkligt ordval med tanke på att sam- och olikkönade parrelationer i framtiden skall kallas samma sak i lagen. För övrigt så hette, som Sophia påpekar, den nuvarande äktenskapsbalken ända fram till 1988 just… giftermålsbalken.

intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om ,


%d bloggare gillar detta: