Lars Dahlberg har onekligen chutzpah

I City 19/3* argumenterar oppositionslandstingsrådet Lars Dahlberg (s) vältaligt för att bygga Förbifart Stockholm snarast möjligt, bra så. Han avslutar dock artikeln med att anklaga regeringen för att sinka bygget. Han har chutzpah, den gode Lars. Det är inte regeringen som sätter käppar i hjulen.

Jag har fullt förtroende för Lars Dahlbergs personliga vilja att bygga Förbifart Stockholm. Men tyvärr är det inte han som bestämmer i (s). Partiet hoppade i december av överenskommelsen om mer än 100 miljarder i satsningar på spår och vägar. Miljöpartiet hade då hotat med att inte stödja en (s)-regering som säger ja till Förbifart Stockholm. Ingen tror något annat än att det var Mona Sahlin som vred om armen på sina kollegor i Stockholm. Mona Sahlin har sedan dess flera gånger fått frågan om hur hon ställer sig till Förbifart Stockholm men har varje gång (precis som i så många andra frågor) undvikit att ge något svar.

Slutsatsen är klar: Det går inte att lita på socialdemokratin i den här frågan. Den som vill se Förbifarten byggd bör 2010 rösta på ett alliansparti i kommun, landsting och riksdag. Den som inte vill det bör rösta på (v) eller (mp). Vad en röst på (s) betyder i denna fråga vet ingen.

*pdf, tidningen bygger om och har inte längre direktlänkar till debattinläggen.
[uppdatering 090910, City har inte längre länkar till någonting]

intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om 

SKOP: Stor majoritet av stockholmarna vill ha kvar Bromma flygplats

I morgon var det meningen att Stockholms stadsfullmäktige skulle fatta beslut om förlängningen av Bromma flygplats avtal till 2038, så blir det troligen inte, eftersom oppositionen kommer att begära minoritetsbordläggning. I det ljuset är det intressant med resultatet av en SKOP-undersökning som Moderaterna i Stockholms stad och län låtit genomföra. Den visar bland annat att: En majoritet av stockholmarna vill ha kvar Bromma flygplats, mest stöd för flygplatsen finns bland de boende i Bromma. Sympatisörer från alla partier, förutom vänstern och miljöpartiet vill ha kvar flygplatsen.

Cirka ett tusen personer svarade på tre frågor, den första var: ”Det pågår diskussioner om framtiden för Bromma flygplats. Anser Du att Bromma flygplats skall vara kvar eller läggas ned?”
På detta svarar 61 procent av invånarna i Stockholms län att Bromma flygplats ska vara kvar. 29 procent svarar att den ska läggas ned och övriga tio procent har ingen åsikt.
Speciellt intressanta är två detaljer; Över hälften av socialdemokraternassympatisörer vill ha kvar Bromma flygplats och stödet för flygplatsen är allra störst i Bromma stadsdel, där vill 66 procent ha kvar den.

Undersökningen ställer också frågor om hur många som tycker att Stockholm behöver en citynära flygplats (60 procent i länet, 64 procent på Kungsholmen och 75 procent i Bromma) och hur många som störs mer eller mindre av flygbuller – från alla källor – inomhus (en av fjorton i länet, en av nio på Kungsholmen och en av tio i Bromma).
Jag är inte det minsta överraskad över att vår politik i detta fall har stöd av en överväldigande majoritet av stockholmarna. Bland mina grannar så är knappt någon mot flygplatsen, vi bor mindre än en kilometer från startbanan och ett par hundra meter från inflygningen.

Det finns många goda skäl att behålla flygplatsen som har funnits här sedan 1936. Sedan Tullinge och nu Barkarby lagts ned så finns ingen annan flygplats för småflyg – till exempel skolflyg och ambulansflyg – i Stockholmsområdet. Att flytta det till Arlanda vore direkt farligt med tanke på hur stora maskiner som trafikerar den flygplatsen.
Det som av flygmotståndarna nedvärderande kallas ”direktörsflyg” är av en ständigt ökande betydelse för utvecklingen av näringsverksamhet i Norden och Baltikum. Allmänflyget kan operera mot tio gånger fler flygfält än vad reguljärflyget kan. Speciellt i Baltikum kan skillnaden i restid från Stockholmsregionen röra sig om en extra resdag i vardera riktningen i jämförelse med reguljärflyg eller båt.

Somliga angriper det faktum att Stockholms stad “bara” tar in fem miljoner i årshyra för Bromma flygplats.
För det första är det fem miljoner mer än vad Stockholm, eller någon annan kommun de senaste fyrtio åren, har rätt till. Enligt Trafikpropositionen som antogs av riksdagen 1967 så är svenska kommuner skyldiga att upplåta mark till trafikflygplatser åt Luftfartsverket utan ersättning. Vill man ändra på det får gå till riksdagen igen. De fem miljoner som staden får är en ren bonus pga goodwill från Luftfartsverket.
För det andra får en stad sina huvudsakliga intäkter från skatter och det ligger inte heller i dess intresse att alltid ta in maximalt med markhyra för varje bit mark. Visst, man skulle kunna bygga bostäder och kontor på de vida områden som idag upptas av Stockholms Hamn, man skulle kunna bebygga parkerna i innerstan och naturmarken i ytterstaden. Men detta skulle uppvägas av ännu större indirekta förluster på andra håll. Att suboptimera intäkterna på varje kvadratmeter som staden äger är som att bygga hyreshus utan trappor, hissar, gårdar eller tillfartsvägar med motiveringen att dessa bitar inte är lönsamma.

Det är också värt att påminna att Bromma flygplats inte bara är en lokal fråga utan en nationell, flygplanen förbinder inte bara Stockholm med landet utan lika mycket landet med Stockholm. I en ny utredning från näringsdepartementet listas Bromma och Arlanda som två av de tio viktigaste flygplatserna för hela Sverige. Liksom vi förväntar oss att övriga landsdelar är med och betalar för infrastruktursatsningar i Stockholm som hela landet har nytta av så kan övriga landet förvänta sig att vi upplåter mark åt infrastruktur som är viktig för hela Sverige.
Klimathotet är inget argument mot Bromma flygplats, flighterna därifrån har mindre utsläpp per passagerarkilometer än de från Arlanda. Emissionerna, liksom bullret, har redan minskat kraftigt och fortsätter att göra det i takt med att den tekniska utvecklingen går framåt.

Stockholmsvänsterns alternativ för Bromma är bara luftpastejer: Inom överskådlig framtid finns ingen ersättningsflygplats eller plats att bygga en sådan. Bromma är redan nu den stadsdel som bygger mest nytt i Stockholm. Vill man bygga ännu mer så kan uppemot tiotusen nya bostäder och sextusen arbetsplatser ytterligare byggas i området med flyget kvar. Det som begränsar byggandet är inte på långa vägar markbrist utan de överfulla trafiklederna i Bromma.
Dessutom vill (s) i länet och i riket ha kvar flygplatsen.
Det är fascinerande att höra hur flygmotståndarna har mage att prata om ”bristande demokrati” för att det tecknas ett trettioårigt avtal om att behålla flyget på Bromma. Själva vill de lägga ned flygplatsen om tre år och bebygga marken med bostäder. Tala om att binda upp framtida majoriteter i Stadshuset!

[uppdatering: DN skriver om undersökningen]
[uppdatering 2: SvD skriver om demonstrationen vid kvällens fullmäktige]
[uppdatering 3: DN skriver om kvällens fullmäktige]

intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om ,