Bagdad Bob var i alla fall underhållande

I går skrev Lars Adaktusson om TV4 och affären Erica Lejonroos.
I dag skriver TV4:s biträdande torped nyhetschef Jonas Gummesson påBrännpunkt. Där försvarar han TV4 från anklagelserna om att sprida illa underbyggt skvaller genom att… sprida mer illa underbyggt skvaller.

Trovärdigheten hos TV4 är redan i botten, man kan tycka att Gummesson då borde vinnlagt sig om att åtminstone stava rätt till ”stiftelsen Wilhelm Govenii minne”. Han misslyckas trots att han har två försök på sig. Passande, på något sätt…

intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om Läs även andra bloggares åsikter om erica lejonroos

Inget relationsvåld får tystas ner

I dag skickade jag ett svar till SVT Opinion, en utveckling av vad jag skrev på bloggen i söndags.

=============
Ireen von Wachenfeldt (f d ROKS-ordförande) skrev 21/2 ett inlägg på SVT Opinion med titeln ”Mäns våld mot kvinnor får aldrig hållas hemligt”. Bakgrunden var att hon tittat på en dansk tv-serie och där sett att det tystades ner att exfinansministern slog sin fru. Därmed var hennes verklighetsbild bekräftad; Mäns våld mot kvinnor finns överallt och det tystas ner. Hon har fel på båda punkterna.

”De flesta kvinnor har erfarenhet av att få sitt livsutrymme begränsat. Om inte genom konkret våld, så genom det ständiga hot om våld och övergrepp som de varje dag känner av och alltid måste tänka på och förhålla sig till.”

skriver Ireen von Wachenfeldt. Inga källor ges till detta påstående, men senare åberopas Eva Lundgrens “normaliseringsprocess”. En tes som innebär att kvinnan gradvis vänjer sig vid våldet – som en del av kvinnans underordning i samhället – och ser det som rätt och riktigt. Av det följer också att det inte finns någon väsensskillnad mellan våldsamma relationer och ”normala” relationer och att våld mot kvinnor förekommer lika mycket i alla miljöer i samhället.

Tesen är dock behäftad med ett mycket allvarligt problem: Den bygger på ett mycket litet antal intervjuer med norska kvinnor (och några av deras män) tillhörande en mycket specifik samhällsgrupp: karismatiska kristna rörelser. Eva Lundgren påstår sig ha empiriska bevis som låter henne dra sina mycket långtgående slutsatser av detta underlag, men hon vägrar låta någon annan ta del av dem (Uppsala Universitets granskning 2005). Av intresse är också att Eva Lundgren inte tar hänsyn till de förklaringsmodeller som lämnats av flera av kvinnorna själva . De visste mycket väl att det var fel av deras män att slå dem men de hade, ett tag, stannat kvar av hänsyn till barnen eller för att det var ”synd” att skilja sig.

Eva Lundgren driver tesen även i sin famösa studie ”Slagen Dam”, där hon tillsammans med de andra författarna påstår sig ha avlivat myten om att det särskilt är vissa män som slår sina kvinnor. Uppsala Universitets granskning har visat att de data som studien bygger på inte stöder den slutsatsen. Tvärtom visar det sig att det framför allt är män med stor alkoholkonsumtion, som är arbetslösa och unga, som skiljer ut sig och är farligare för kvinnor än andra. Helt i linje med de senaste siffrorna från BRÅ, som visar att samma riskfaktorer gäller för kvinnomisshandel som för övriga våldsbrott: Personer med psykiska- och/eller missbruksproblem är överrepresenterade – både som offer och förövare – det gäller också för personer med utländsk bakgrund, för unga, arbetslösa och lågutbildade.

Detta om spridningen av våldet. Vad gäller omfattningen är den, tack och lov, betydligt mindre än de 46% våldsutsatta kvinnor som trumpetades ut av “Slagen Dam”. Vid närmare läsning visade det sig att där ingick inte bara de som någon gång blivit utsatta för allvarliga övergrepp. Dessutom ingick alla kvinnor som någon gång efter sin 15-årsdag blivit utsatta för en oönskad kram, knuff eller förolämpning i en krogkö. (Män blev överhuvudtaget inte tillfrågade i undersökningen). Uppblåsningen av siffrorna är dock inte alls förvånande då undersökningen genomfördes under ledning av en person som uttalat att:
”Män som inte misshandlar kvinnor bryter mot de kulturella lagarna och borde vara föremål för forskarnas intresse.”
(sagt av Eva Lundgren vid ett seminarium om sexualiserat våld i Luleå 1997)

Mäns våld mot kvinnor tystas inte ner, det är tvärtom det enda relationsvåld som ges någon plats i den offentliga debatten. Som exempel kan jag ta den plan “För kvinnofrid – mot våld i nära relationer” som häromveckan antogs i Bromma stadsdelsnämnd där jag är ledamot. Den handlar så gott som uteslutande om mäns våld mot kvinnor. Kvinnors våld mot kvinnor tas upp i ett stycke i det 23-sidiga dokumentet. Mäns våld mot män nämns bara i en titel på en skrift i en fotnot. Kvinnors våld mot män nämns överhuvud taget inte alls.

Inte så märkligt kanske eftersom det handlar om en centralt påbjuden kvinnofridsplan. Men varför skall en kommun ha just en kvinnofridsplan? Vid våld i nära relationer är offret alltid speciellt utsatt, oavsett sitt eget kön eller könet på den som slår. Vad vi borde ha är en plan “För människofrid – mot våld i nära relationer”.

För det är inte så enkelt som att män alltid är förövare och kvinnor alltid offer. För att citera BRÅ: ”Sedan år 1990 mördas i genomsnitt 17 kvinnor per år av en man i en nära relation. […] Mellan tre och fyra män dödas varje år av en kvinna som de har en nära relation till.” Vad gäller icke-dödligt våld är det jämnt fördelat mellan könen. En undersökning från Högskolan i Gävle, (parallellt genomförd i över trettio länder) visar att:
”Dubbelt så många svenska kvinnor som män uppger att de slog först. Kvinnor använder våld mot sin partner i samma omfattning som männen.”

Ireen von Wachenfeldt må ta sin verklighetsuppfattning från danska tv-serier. Andra tar den från verkligheten. Jag anser att ingen typ av relationsvåld skall tystas ner, oavsett om den som slår är man eller kvinna, oavsett om den som blir slagen är kvinna eller man.

Per Hagwall, ordförande Moderaterna i Bromma
=============

När jag ett par timmar senare tittade in på SVT Opinions hemsida så fanns där ett svar till Ireen von Wachenfeldt. Fast det var inte mitt. Det var Dick Wases…
Nå, jag får hoppas att det kommer in i morgon. [uppdatering 080228: nej, jag har fått besked att den inte gör det, bummer… ]

intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om 

TV4 sätter också andra foten i klaveret

fredags berättade Erica Lejonroos för mig att TV4 återigen försökt misstänkliggöra henne, i stället för att erkänna sitt misstag. Hon sa också att Lars Adaktusson åter skulle ta upp fallet, det har han nu gjort;

Trots de allvarliga personliga konsekvenserna, trots uppenbara faktafel som ledde till att TV4 fälldes i Granskningsnämnden, anser ledningen för kanalen att rapporteringen är försvarbar. Inför det tryckfrihetsmål som nu stundar används redaktionella resurser för att gräva fram uppgifter som ska stärka företagets position och påverka den rättsliga prövningen.

I ett e-mejl till ledningen för Kris begär biträdande chefen för TV4:s nyhetsredaktion, Jonas Gummesson, att ”för allas bästa” få tillgång till organisationens styrelseprotokoll.

Gummesson skriver att han ”hjälper TV4:s advokat Bengt Söderström med faktamaterial inför den fortsatta processen” – samt att hans uppdrag handlar om att ta fram relevanta upp?gifter som ”rimligtvis gynnar båda parter vid en förhandling i tingsrätten”.

På vilket sätt Erica Lejonroos skulle gynnas av att Gummesson får tillgång till material om styrelsearbetet i Kris, framgår inte av framställan. Inte heller framgår det med vilken rätt TV4 begär att ledningen för organisationen ska offentliggöra uppgifter som rör personer med ett förflutet i missbruk och kriminalitet.

Kris lyder som enskild organisation inte under någon offentlighetsprincip och har inte någon skyldighet att redovisa överväganden och beslut, mer än för sina egna medlemmar. Detta är självfallet väl känt inom TV4.

Att journalisten och advokatbiträdet Gummesson ändå skickas ut för att fixa fram uppgifter som kan användas mot Erica Lejonroos är anmärkningsvärt. I samband med avslöjandena om TV4-medarbetaren Trond Sefastsson tog kanalens ledning starkt avstånd från sammanblandning av journalistik och juridik.

Om man satt foten i klaveret så skall man vara väldigt försiktig, annars låter det lika illa när man drar ur den igen. TV4 har fällts två gånger i Granskningsnämnden men vägrar fortfarande att medge att de gjort något fel. TV4 har nu satt ner sin andra fot i klaveret när de försöker få ur den första, det låter inte bra, inte bra alls.

intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om 

I ROKS-Ireens svartvita värld

Ireen von Wachenfeldt (f d ROKS-ordförande) skrev för ett par dagar sedan ett inlägg på SVT Opinion: ”Mäns våld mot kvinnor får aldrig hållas hemligt”

Hon hade sett på en dansk tv-serie, och där sett att det tystades ner att finansministern slog sin fru. Därmed var hennes verklighetsbild bekräftad;
1. mäns våld mot kvinnor finns överallt och 2. det tystas ner.
Fel och fel;

1. Det gäller samma sak för kvinnomisshandel som för övriga våldsbrott, personer med psykiska- och/eller missbruksproblem är överrepresenterade både som offer och förövaredetsamma gäller för personer med utländsk bakgrund, arbetslösa och lågutbildade.

”De flesta kvinnor har erfarenhet av att få sitt livsutrymme begränsat. Om inte genom konkret våld, så genom det ständiga hot om våld och övergrepp som de varje dag känner av och alltid måste tänka på och förhålla sig till.”

skriver Ireen von Wachenfeldt vidare. Inga källor ges, men vi kan på goda grunder anta att hon pekar på Eva Lundgrens famösa utredning ”Slagen Dam” som påstods visa att hälften av kvinnorna i Sverige utsattes för våld. När utredningen synades närmare visade det sig att i de 46% som trumpetades ut i media ingick inte bara de som utsatts för allvarliga övergrepp, dessutom ingick alla kvinnor som någon enda gång efter sin 15-årsdag blivit utsatta för en oönskad kram, knuff eller förolämpning i en krogkö. Men så är också undersökningen genomförd av en kvinna som uttalat att:

”Män som inte misshandlar kvinnor bryter mot de kulturella lagarna och borde vara föremål för forskarnas intresse.”

Skärmdump från SVT Opinion

2. Mäns våld mot kvinnor är det enda relationsvåld som inte tystas ner i den offentliga debatten. Kvinnors våld mot kvinnor har med små bokstäver börjat tas upp – t ex i den kvinnofridsplan som i häromveckan antogs i Bromma stadsdelsnämnd där jag är ledamot. Mäns våld mot män får ännu mindre uppmärksamhet i det allmänna samtalet och om kvinnors våld mot män är det fortfarande ekande tyst.

Detta trots att Brottsförebyggande rådet slår fast att :
”Sedan år 1990 mördas i genomsnitt 17 kvinnor per år av en man i en nära relation. […] Mellan tre och fyra män dödas varje år av en kvinna som de har en nära relation till.”

Detta gäller dödligt våld, i övrigt är våldet jämnt fördelat mellan könen, visar enundersökning från Högskolan i Gävle, (parallellt genomförd i trettio länder):
”Dubbelt så många svenska kvinnor som män uppger att de slog först. Kvinnor använder våld mot sin partner i samma omfattning som männen. ”

Ireen von Wachenfeldt må ta sin verklighetsuppfattning från danska tv-serier. Vi andra tar den från verkligheten.

intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om 

Sundbybergsmoderaternas årsmöte

I går var jag på årsmöte för min gamla förening Moderaterna i Sundbyberg. Det var inte så många kvar från den tiden då jag själv flyttade från Sundbyberg för tio år sedan, men det var inte alls tomt, det var långt över trettio närvarande. Bland andra en gammal Brommabo, Alexandra Ivanov, som nu är ordförande för MUF Sundbyberg. Om föreningar betalde övergångspengar skulle vi vara rika… Till årsmötet igår hade MUF lagt tre politiska motioner. Många att-satser antogs, en del besvarades och en del avslogs efter livlig debatt i positiv anda. Jättekul att vara med i ordentligt politiskt arbete på föreningsnivå, det har rått en viss stiltje sedan valet. Också jättekul att få hälsa på min gamla förening och träffa gamla och nya sundbybergsmoderater, inte minst att träffa Erica Lejonroos och bloggarkolleganFredrik Antonsson (som bloggar om årsmötet här) för första gången!

intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om 

Kanoner är ibland viktigare än smör

Det är fullständigt orimligt att Sverige inte anser sig ha råd att hålla styrkor i Tchad mer än några veckor effektiv tid. Det naturliga stället att titta efter pengar för insatsen är biståndsbudgeten. Det saknas redan vettiga projekt att lägga de enorma (32 miljarder kronor i år) summorna på. Däremot finns det inte något som är viktigare för flyktingarna i Tchad än att de får skydd för liv och lem.

Riksdagsmannen Carl B Hamilton (fp) ansluter nu till biståndsminister Gunilla Carlssons (m) åsikt att biståndsmedel skall kunna användas för skyddsinsatser, bra så långt; Nu krävs att statsministern, försvarsministern och biståndsministern kör över alla riksdagens biståndsfundamentalister. SIDA har redan mer pengar än de kan göra av med. Att lägga pengar på skolböcker och brunnsborrning gör inte någon nytta om skolbarnen mördas och brunnarna förgiftas av kriminella gäng.

Att OECD:s regler säger att militära insatser inte får räknas som bistånd i budgeten är ett problem enbart för de som är mer intresserade av att pengar går åt än att de gör nytta. Det betyder inget annat än att det skadliga enprocentsmålet blir till ett mindre skadligt 0,7-procentsmål.

intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om 

Den räddas revansch

Darrande av harm över att gödselspridningen inte längre är enkelriktad riktar chefen för DN Kultur, Maria Schottenius, i dagens tidning bannstrålen mot Johan Norberg. Hon lyckas dock inte prestera ett enda citat på de övertramp hon säger sig ha fått i sin mejl. Man kanske skulle kunna tro henne på hennes ord om hon var känd för att hålla sig till sanningen i sådana här saker, vilket hon dock inte alltid har för vana att göra. Ironin i det hela är påtaglig: Schottenius anklagar sina motståndare för att vara rättshaverister och som argument spelar hon ut offerkortet, det är hon som är förfördelad. Förfördelat för att en person som hennes tidning falskeligen utpekat som rasist och islamofob har mage att kräva att få en rättelse införd…

Norberg är tack och lov inte beroende av översteprästinnan Schottenius [ill]vilja för att få svara i tryckta medier. Idag publicerar Expressens kulturdel hans syn på DN Kulturs funktionssätt under dess nuvarande chef Maria Schottenius. Norberg ger också sin syn på sin egen blogg. Vilken dock inte syns i Twinglylänkarna till DN:s artikel, men vem är förvånad?

intressant?
Andra som skriver om detta: IngeröQvibergSchultzErixonAlexandersson
Läs även andra bloggares åsikter om 

IOGT sågar av den Green de sitter på

Efter att IOGT-NTO för två veckor sedan beslöt belutat att utesluta pingstpastornÅke Green för dennes åsikter om homosexualitet har 1200 medlemmar gått ur. I DN (ej på webben) säger IOGT:s vice ordförande Anna Carlstedt följande: ”Vi hade ett samtal med Green innan vi bestämde oss. Han gjorde då klart att han kommer att fortsätta tycka som han tidigare gjort. Det är ingenting som vi kan stå bakom”
Bästa Anna Carlstedt, ingen har heller bett er att ni skall ställa er bakom det! Ni är en förening som organiserar nykterister! Åke Green är en vanlig medlem och har inga förtroendeposter i IOGT-NTO. Men det är ju inte bara IOGT-NTO som tappar koncepterna när det gäller Åke Green. Inte heller är det första gången som homofobkortet spelas ut för att utesluta meningsmotståndare från sammanhang där dessa åsikter inte borde spela någon som helst roll. För två år sedan erbjöds kd:s förre partiordförande Alf Svensson uppdraget som ambassadör för Postkodlotteriet, men kort därefter fick han av lotteriets styrelse med f d statsrådet Ingela Thalén (s) i spetsen veta att han inte var önskvärd. Orsak: hans åsikt om rätten för homosexuella partnerskap att välsignas i kyrkan.

intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om 

SvD i webbens framkant

Svenska Dagbladets insändarsida (föredömligt åtkomlig i sin helhet på nätet) har idag börjat att citera bloggar som kommenterar skeendena i Världen. ”Med start i dag presenterar Synpunkt regelbundet bloggare som har länkat till artiklar på SvD.se.” Först ut är Jonas Morian och Hanna Fridén.

Förhoppningsvis har SvD en större förståelse för bloggmediet än Ekot, som hösten 2005 försökte sig på att en dag i veckan citera bloggar i stället för tidningar. Experimentet lades ner efter nio månader med motiveringen ”Bloggar saknar ofta den relevans som krävs för en regelbundet återkommande krönika och de verkligt nyskapande tankarna tänks någon annanstans.” Jag antar att de menade DN Kultur.

DN är ju ett annat kapitel med sin bloggrädsla. Medan SvD är mycket generösa med sina Twinglylänkar så begränsas de hos DN till ett synbarligen godtyckligt urval artiklar, t ex inte den här, dessutom så har de den obehagliga vanan att censurera personer som vet vad de talar om.

Till gruppen klåpare kan vi också föra Dagens Media med Rolf van den Brink: Ger dig någon gratisreklam? Skicka en räkning, och håna honom på din hemsida. Listigt, Dagens Media, verkligen….

intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om 

Snart en arena som granne

I går presenterades planerna på en ny arena med en publikkapacitet på 15000 vid Solvalla, ett samarbete mellan ägarna Stockholms Travsällskap och Brommapojkarna.
Bild på arenan från sydsidan
Förutom inomhusarenan med konstgräs ska anläggningen innehålla en idrottsakademi med plats för 500-600 elever, en hotell- och konferensdel med 135 rum och affärsverksamhet. Arenan skall enligt planerna börja byggas nästa år och vara klar 2011, de 750 miljoner den kostar skall helt komma från privata finansiärer och inte belasta skattebetalarna (om det stämmer är det mycket föredömligt).
Själv har jag bara varit på Solvalla när de hållit öppet hus för grannskapet eller när Coop MedMera ordnat något. Men jag tycker ändå att det är positivt om Solvalla med detta kan vända den vikande trenden för hästsporten. Det är också positivt, även för en ljum djurgårdare som jag själv, att Brommapojkarna nu ser ut att få en egen åretruntarena. Förhoppningsvis kommer de 18 miljoner som staden lagt på att upprusta Grimsta till allsvensk standard till nytta ändå. Att jag förutom en flygplats och en travbana nu också får en arena som granne stör mig inte ett dugg.

intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om