Archive for 2 oktober, 2006

Nej, Citybanan är inte det bästa sedan skivat bröd

2 oktober, 2006

Från vänsterhåll gråts nu floder över att Citybanan stoppas.

Även från annat håll knorras det, men att Banverket säger att just den plan de för tillfället arbetar med är det enda möjliga alternativet är inget att fästa sig vid, det säger de jämt.

Det talas om att det är fel att redan gjorda investeringar kastas i sjön, men politikerna borde bita i det sura äpplet lite oftare: Det givna jämförelseobjektet är tunneln genom Hallandsåsen, på papperet var det bygget betydligt enklare än Citybanan. Tunneln genom Hallandsåsen beräknas nu ha sex år kvar till invigning – ursprungsplanen var att den skulle stått klar för tio år sedan – och kommer då att ha kostat åtta gånger så mycket som man trodde när projektet startade…

Vi behöver inte fler vita elefanter, prestigeprojekt som skall slutföras till bokstavligen vilket ekonomiskt och miljömässigt pris som helst. Att tro att Citybanan skulle hålla både tidplanen (färdig mellan 2013 och 2016) och (den sedan förra året fördubblade) prislappen på knappt 14 miljarder är rent önsketänkande. Det handlar om att spränga sex kilometer järnvägstunnel under en storstad, genom en snårskog av järnvägstunnlar, kabeltunnlar, biltunnlar och avloppstunnlar.

Sannolikheten att något går allvarligt fel är nästintill hundraprocentig. Skulle det över huvud taget gå att genomföra skulle det bland annat ske till priset av massiva, ja det handlar verkligen om massiva, störningar i tunnelbanetrafiken under flera års tid och ändlösa kolonner av tunga lastbilar med sprängmassor genom Norrmalms bostadskvarter.

Citybanan är inte den självklara lösning den utgetts för att vara. Ett mycket bättre, billigare och snabbare genomförbart alternativ är att genom biltullar och kringfartsleder minska trafiken på Centralbron så att man kan använda utrymme från biltrafiken till ett tredje och, i sinom tid, fjärde spår åt järnvägen.

Rasmus och Expressen tycker också att Alliansförslaget är mycket intressant.

Andra bloggar om: 


%d bloggare gillar detta: