Archive for 27 november, 2005

Nuder lovar att han tror staten skall betala väginvesteringar runt Stockholm

27 november, 2005
Förstanamnet på sossarnas riksdagslista i Stockholms Län, Pär Nuder, försöker ragga röster på utbyggd infrastruktur i Storstockholm. Det vore i och för sig på tiden, det senaste stora statligt betalda infrastrukturprojektet i området var Essingeleden på 60-talet. Värt att notera är att finansminister Nuder dock bara ”tror” att staten skall betala investeringen…

Nuder ger nu också löften om att bygga ut E18 västerut, han hoppas att vi glömt att det var just hans regering som sett till att utbyggnaden ännu inte blivit av. Vägverket hade satt av pengar för att äntligen bygga bort den trettio år gamla flaskhalsen E18 förbi Rinkeby, men då gick regeringen Persson in och tog de pengarna för ett motorvägsbygge till Trollhättan för att muta General Motors att behålla Saabs bilproduktion där, ett mutförsök som dessutom misslyckades.

Vi ser det gång efter annan, statliga trafikinvesteringar i Stockholm får alltid stryka på foten. För andra landsändar finns inga sådana finansiella begränsningar, även projekt som ger mycket begränsad trafiknytta får anslag utan problem. Miljardrullningen vid tunnelbygget i Hallandsåsen – för att spara ett par minuter i restid – och vid Botniabanan är bara ett par exempel. Den föreslagna Norrbotniabanan är ännu värre, det skulle vara billigare att köra varje passagerare gratis i egen limousin än att bygga ut järnvägen där.

Samtidigt förhalas i oändlighet viktiga trafikinvesteringar som skulle gynna hela landet; Förbifart Stockholm (ny sträckning av E4 väster om stadskärnan) är ett exempel. Nya järnvägsspår i tunnel är ett annat. Över tre fjärdedelar av all järnvägstrafik i Sverige passerar i eller genom Stockholm. Fortfarande trängs lokal-, regional- och rikståg på två spår mellan Centralen och södra Södermalm, det har inte skett någon utbyggnad sedan 1871!

Detta är trafikinvesteringar av högsta riksintresse som ständigt nedprioriteras av det faktum att de just råkar ligga i Stockholm. I Storstockholm sker 25% av trafiken i Sverige, men vi får bara 5% av de statliga trafikinvesteringarna.

Låt er inte luras av att den nye finansministern är från Stockholms Län (Österåker), även hans föregångare var härifrån, vi vet hur vi behandlades då. Om nu någon till äventyrs fortfarande trodde att ett vallöfte om stockholmstrafiken från en ledande socialdemokrat var vatten värt

Rätt väg för Europa

27 november, 2005

Hittade en intressant länk hos Kurt Lundgren. Nättidskriften The Brussels Journal visar hur Sverige och Europa tappar i ekonomisk utveckling jämfört med resten av Världen. Det positiva europeiska undantaget är Irland, som uppmuntrar sparande och produktion och har avsevärt lägre skatter än de ”gamla” ekonomierna. Artikeln avslutas på följande vis:

[Europe’s] tax structure is not adapted to the challenges of globalization. Taxes on production are the opposite of import taxes. They double Europe’s production costs and, in doing so, halve its productivity. Like protectionism they lead to distortions in world trade, but they do so in the opposite direction. Ever more rapidly, continental Western Europe is losing its semi labour-intensive sectors to countries where productivity is even lower than in Western Europe. This move from high productivity to low productivity countries is a waste. It is not only a catastrophe for Western Europe’s employment. It is also bad for the world at large because the highly productive production apparatus and infrastructure of Western Europe is not used to its full capacity. This leads to less than optimal global labour division and wealth creation.

Politicians must realize that economic growth is not brought about by fiscally punishing productive citizens, nor by collective impoverishment and social welfare cuts, but by cutting taxes and bureaucracy. Ireland has shown that it can be done and how to do it.

Feltänk från regeringen, igen

27 november, 2005

Regeringens senaste förslag är att alla fast anställda skall ha rätt till deltid*, tidigare har de föreslagit att alla skall ha rätt till heltid. Hur inbillar de sig att någon företagare skall vilja anställa om han plötsligt tvinga betala för en tredjedel mer arbetskraft än det finns behov för eller plötsligt tappar en fjärdedel av arbetskraften när en stor order skall levereras?

Det enda detta kommer att leda till är att ”opålitliga” arbetssökanden, som kvinnor i fertil ålder eller personer med annan kulturell bakgrund än en själv kommer att få ännu svårare att få jobb. De enda som tjänar på detta kommer att bli bemanningsföretagen. Tack och lov har både fack och arbetsgivare sågat förslaget, så det kommer förhoppningsvis inte att genomföras. Men med en regering som stödjer sin makt på miljöpartiet vet man aldrig.

* detta finns ju redan, för de som verkligen behöver det, småbarnsföräldrar och de med nedsatt arbetsförmåga, förslaget är att alla skall ha rätt till deltid utan någon motivering.


%d bloggare gillar detta: