Pensionshycklarna på KPA

Pensionsinstitutet KPA driver åter sin kampanj för att människor skall investera i deras ”etiska” fonder.
KPA-bomber
Det finns två stora problem med detta:

Det första är deras definitioner. Som oetiskt räknas [min sammanfattning, full text här]

Miljö: Framställning eller användning av bränslen för energiproduktion baserade på råvaror upptagna ur jordskorpan. (kol, olja, naturgas och uran)

Alkohol: KPA Pension investerar inte i företagsgrupper där någon andel av omsättningen* härrör från produktion av alkoholhaltiga drycker.
Definition: Med alkoholhaltiga drycker menar vi drycker som har en högre alkoholhalt än 2,25 volymprocent. Med produktion av alkoholhaltiga drycker avser vi bryggandet av öl, destillation av sprit, produktion av cider och vin, och att blanda och tappa alkoholhaltiga drycker.

Tobak: KPA Pension investerar inte i företagsgrupper där någon andel av omsättningen* härrör från produktion av tobak eller tobaksprodukter.

Spel: KPA Pension investerar inte i företag där någon andel av omsättningen* härrör från kommersiell spelverksamhet.

* Med någon andel av omsättningen avser vi mer än 10 miljon kronor eller 1 procent av rapporterad årsomsättning. Med rapporterad årlig omsättning avser vi årsomsättning rapporterad i senaste årsredovisningen utgiven av moderföretaget.

Vapen: KPA Pension investerar inte i företagsgrupper som producerar vapen.

Ingen motivering ges till varför det skulle vara mer oetiskt att bryta uran till kärnkraftverk än att exploatera älvar till vattenkraft eller skärgårdsområden till vindkraft. Alkohol- och tobaksbruk är lagligt och miljontals svenskar nyttjar de varorna varje dag (för att inte tala om bensin eller el från kärnkraft). Vapen behövs både i staten – till försvaret och polisen – och till det civila samhället – Sverige har hundratusentals jägare.

Det andra problemet är den hycklande inkonsekvensen: KPA köper statsobligationer, och tycker att det är helt i sin ordning. Men vad sysslar då staten med?
Den tillverkar och säljer öl, vin och sprit, tillverkar och säljer vapen, driver ett spelföretag som har den tredje största reklambudgeten av alla företag i Sverige…
Detta kan väl KPA till nöds komma undan med, med motiveringen att staten gör det ”för den goda saken”. Men de statliga företagen gör mycket mer än så; De exporterar vapen, de investerar i brunkolsbrytning i Tyskland, de driver massiva annonskampanjer för att marknadsföra miljardsäljaren Absolut Vodka.
När far super är det rätt…

Tolerans, kärlek och förlåtelse

I kölvattnet av HD:s frikännande av Åke Green exploderade medierna, återigen, av folk som ville visa hur fantastiskt toleranta de var genom att spärra in dem som inte var lika toleranta som de…
Fast alla talar inte bara om vad jordiska domstolar bör göra: Birgitta Rydberg är troende kristen, medlem i folkpartiets styrelse och gruppledare i Stockholms Läns Landsting. Enligt Expressen har hon skickat ut ett pressmeddelande med följande ordalydelse:

”Åke Green ska inte fällas i tryckfrihetsmål. Men det torde vara ställt utom allt tvivel att när han på domens dag knackar på uppe hos Sankte Per kommer han inte in. I stället ska han en trappa ner till helvetet. Det är där man ska hamna om man kallar sig kristen och trotsar det kristna kärleksbudskapet.”

Wow, snacka om att tillämpa det kristna kärleksbudskapet… Undrar var Birgitta Rydberg kommer att hamna enligt sin egen logik?

Centralt i kristendomen är att skilja på synden och syndaren. Det vore ingen konst för människorna att älska varandra om alla vore perfekta. Men det är vi inte, vi är alla syndare, vad Jesus säger är att vi skall älska varandra ändå. Man kan jämföra toleransen mot syndare i Birgitta Rydbergs förkastelsedom med avslutningen av Greens predikan (det skall sägas att det tog honom väldigt lång tid innan han kom dit), ett avsnitt som inte fanns med i åklagarens utskrift:

Vi får aldrig tänka att vissa människor på grund av sitt syndiga liv skulle hamna utanför nåden.
Paulus säger om sig själv att han var den främste av alla syndare men att han mötte ett överflöd av nåd och barmhärtighet.
Han säger också i 1Kor. 6:9-11 då han räknar upp otukt med andra synder att alla de uppräknade synderna kan man bli frälst ifrån inklusive otukt.
Vad dessa människor som lever under otuktens slaveri behöver är en överflödande nåd. Den finns…den gäller också dessa.
Därför ska vi uppmuntra dessa som lever på detta sätt att se på nåden i Jesus Kristus. Vi kan inte fördömma personerna … det gjorde aldrig Jesus heller. Han visade alla han mötte djup respekt för den person de var … ex. synderskan enligt Johannes 8 eller kvinnan vid brunnen i Sykar enligt Johannes 4. Jesus förnedrade aldrig någon … Han erbjöd dem nåd.
Vi får aldrig förnedra någon som lever i synd. Synden kan vi inte ha fördrag med … men människan.

Green friad

Rätt beslut men var det av fel skäl? Jag anser att Green inte skulle ha friats pga religionsfriheten utan pga yttrandefriheten. I media har det under dagen rapporterats att det var religionsfriheten som fällde avgörandet. Läser man domen (sid 10 ff) är det inte alldeles klart, det framgår att hans uttalande inte är straffbart enligt Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, paragraf 9 : religionsfrihet, det räcker för friande dom. Det prövas vad jag kan se inte riktigt om det är straffbart enligt paragraf 10 : yttrandefrihet, men domstolen säger att båda paragraferna kan vara tillämpbara.

Europakonventionen är del av svensk lag. Det är nu dags att avskaffa hetslagstiftningen. Och att påminna om att uppvigling, stämpling, hot, förtal och våld redan är straffbart, extra särlagstiftningar behövs inte och ställer till med mer problem än de löser.

Billström vill ha en linje 2 (och 3 och 4…) i biltullsomröstningen

Cirkusen om biltullarna tar inte paus inför den stora aktpremiären 3 januari. I dag lanserade Annika Billström ett nytt förslag. Nej-sidan har hela tiden krävt att det bara skall finnas en ren ja- och en nej-valsedel. Men ja-sidan, ledd av Billström var emot, den bestämde nyligen att det skulle vara med propaganda på valsedlarnas baksida. Sedan förbjöd Billströms sida sina motståndare att bestämma sin egen baksidestext! Som väl var så ändrade sig miljöpartiet vid omröstningen och ville inte stödja censuren. Än så länge har dock alla varit överens om att det bara skall finnas ett ja och ett nej för att valutslaget skall bli klart.

Ny bryter Billström detta med att idag förespråka att varje parti skall ha sin egen valsedel, som mest blir det sex alternativ, om nu inte något splittrat parti – som Billströms eget – dessutom ställer upp med både en ja- och en nej-sedel.

Billström säger i ABC-nytt, efter att hennes förslag där strimlats av moderaterna, folkpartiet, kristdemokraterna, miljöpartiet och en valforskare, att detta är god demokrati eftersom alla partier i Stadshuset lovat att de skall följa folkomröstningsutslaget… Så pass, vi har nu minst tre alternativ, hur följer man det mycket sannolika utslaget att inget av dem får en egen majoritet av rösterna?

Ingen behöver sväva i tvivel om vad hon egentligen sysslar med, demokrati på sossepampsspråk betyder bara en sak: sosseledningen bestämmer efteråt vem som vann. Detta är ett försök till grov manipulation av samma typ som socialdemokraterna ägnade sig åt i kärnkraftsomröstningen, med en linje 2 som kunde läsas hur som helst efter valet. Det är 25 år sedan folkomröstningen om kärnkraft och det tjafsas fortfarande om hur den skall tolkas.

DN spekulerar om koldioxiden

Fredagens DN-artikel av Karin Bojs inleds med stora ord: ”Jordens atmosfär innehåller idag mer koldioxid än den har gjort de senaste 650.000 åren”
Jaså? Vilka fakta stödjer sig Bojs på här? Grafiken i artikeln visar tydligt att halten varit högre vid tre tillfällen och lika hög vid ett.

Artikeln bygger på borrningar i Sydpolens is som presenteras i tidskriften Science [uppdatering: direktlänk till artikeln]. De tre kilometer djupa borrningarna i isen visar att medeltemperaturen och koldioxidhalten i atmosfären tydligt följs åt. Det är bara en hake för de som säger att det är människan som orsakar att temperaturen gått upp på senare tid, temperaturen börjar öka flera hundra år innan koldioxidhalten börjar öka. Dras det några slutsatser av detta? Nejdå, det nämns inte i grafiken utan göms nere i artikeln och får ingen tillfredsställande förklaring, uppvärmningen är fortfarande människans fel.
Grafik om temperatur och koldioxidvariationer
Grafik från DN, jag har lagt in röda och gröna färgmarkeringar för koldioxidtopparna.

Det blir allt tydligare att teorin om den människoorsakade snabba uppvärmingen av Jorden är fullare av logikhål än en svensk polisserie på tv.

När man läser artiklar som denna så är man inte förvånad över vad Daniel Hansson berättade på sin blog i fredags:

En reporter från en av Sveriges största dagstidningar satt i publiken och hon hade bestämt tid för att intervjua min kollega efter föreläsningen. När föreläsningen var över gick hon fram och avskrev intervjun eftersom hon ansåg min kollega inte ha de rätta uppfattningarna i klimatfrågorna. Min kollega blev rätt så förvånad över detta.

Så varför tyckte hon att han hade fel uppfattning och varför ville hon då inte genomföra intervjun som planerat? Under det lilla samtal de förde framgick det att min kollegas syn på rekordåret 1998 (det varmaste året hittills) inte stämde med hennes värderingar. Hon ansåg att 1998 var extra varmt på grund av den mänskliga påverkan av klimatet. Punkt slut. Det är dock helt felaktigt. Att 1998 blev såpass varmt beror INTE på mänskliga påverkan utan på El Niño. Det året var El Niño-fenomenet det starkaste som någonsin uppmätts, och det skapade väldigt varmt klimat över hela jordklotet. Det som sällan, eller aldrig, framgår i debatten är att El Niño (likväl som den Nordatlantiska Oscillationen) inte påverkas av stigande/fallande temperaturer, utan har sin egen oscillation. Att 1998 därmed inte var ett verk direkt orsakat av människan fick reportern att se rött.

Även Danne Nordling har kommenterat DN-artikeln.

Nuder lovar att han tror staten skall betala väginvesteringar runt Stockholm

Förstanamnet på sossarnas riksdagslista i Stockholms Län, Pär Nuder, försöker ragga röster på utbyggd infrastruktur i Storstockholm. Det vore i och för sig på tiden, det senaste stora statligt betalda infrastrukturprojektet i området var Essingeleden på 60-talet. Värt att notera är att finansminister Nuder dock bara ”tror” att staten skall betala investeringen…

Nuder ger nu också löften om att bygga ut E18 västerut, han hoppas att vi glömt att det var just hans regering som sett till att utbyggnaden ännu inte blivit av. Vägverket hade satt av pengar för att äntligen bygga bort den trettio år gamla flaskhalsen E18 förbi Rinkeby, men då gick regeringen Persson in och tog de pengarna för ett motorvägsbygge till Trollhättan för att muta General Motors att behålla Saabs bilproduktion där, ett mutförsök som dessutom misslyckades.

Vi ser det gång efter annan, statliga trafikinvesteringar i Stockholm får alltid stryka på foten. För andra landsändar finns inga sådana finansiella begränsningar, även projekt som ger mycket begränsad trafiknytta får anslag utan problem. Miljardrullningen vid tunnelbygget i Hallandsåsen – för att spara ett par minuter i restid – och vid Botniabanan är bara ett par exempel. Den föreslagna Norrbotniabanan är ännu värre, det skulle vara billigare att köra varje passagerare gratis i egen limousin än att bygga ut järnvägen där.

Samtidigt förhalas i oändlighet viktiga trafikinvesteringar som skulle gynna hela landet; Förbifart Stockholm (ny sträckning av E4 väster om stadskärnan) är ett exempel. Nya järnvägsspår i tunnel är ett annat. Över tre fjärdedelar av all järnvägstrafik i Sverige passerar i eller genom Stockholm. Fortfarande trängs lokal-, regional- och rikståg på två spår mellan Centralen och södra Södermalm, det har inte skett någon utbyggnad sedan 1871!

Detta är trafikinvesteringar av högsta riksintresse som ständigt nedprioriteras av det faktum att de just råkar ligga i Stockholm. I Storstockholm sker 25% av trafiken i Sverige, men vi får bara 5% av de statliga trafikinvesteringarna.

Låt er inte luras av att den nye finansministern är från Stockholms Län (Österåker), även hans föregångare var härifrån, vi vet hur vi behandlades då. Om nu någon till äventyrs fortfarande trodde att ett vallöfte om stockholmstrafiken från en ledande socialdemokrat var vatten värt

Rätt väg för Europa

Hittade en intressant länk hos Kurt Lundgren. Nättidskriften The Brussels Journal visar hur Sverige och Europa tappar i ekonomisk utveckling jämfört med resten av Världen. Det positiva europeiska undantaget är Irland, som uppmuntrar sparande och produktion och har avsevärt lägre skatter än de ”gamla” ekonomierna. Artikeln avslutas på följande vis:

[Europe’s] tax structure is not adapted to the challenges of globalization. Taxes on production are the opposite of import taxes. They double Europe’s production costs and, in doing so, halve its productivity. Like protectionism they lead to distortions in world trade, but they do so in the opposite direction. Ever more rapidly, continental Western Europe is losing its semi labour-intensive sectors to countries where productivity is even lower than in Western Europe. This move from high productivity to low productivity countries is a waste. It is not only a catastrophe for Western Europe’s employment. It is also bad for the world at large because the highly productive production apparatus and infrastructure of Western Europe is not used to its full capacity. This leads to less than optimal global labour division and wealth creation.

Politicians must realize that economic growth is not brought about by fiscally punishing productive citizens, nor by collective impoverishment and social welfare cuts, but by cutting taxes and bureaucracy. Ireland has shown that it can be done and how to do it.

Feltänk från regeringen, igen

Regeringens senaste förslag är att alla fast anställda skall ha rätt till deltid*, tidigare har de föreslagit att alla skall ha rätt till heltid. Hur inbillar de sig att någon företagare skall vilja anställa om han plötsligt tvinga betala för en tredjedel mer arbetskraft än det finns behov för eller plötsligt tappar en fjärdedel av arbetskraften när en stor order skall levereras?

Det enda detta kommer att leda till är att ”opålitliga” arbetssökanden, som kvinnor i fertil ålder eller personer med annan kulturell bakgrund än en själv kommer att få ännu svårare att få jobb. De enda som tjänar på detta kommer att bli bemanningsföretagen. Tack och lov har både fack och arbetsgivare sågat förslaget, så det kommer förhoppningsvis inte att genomföras. Men med en regering som stödjer sin makt på miljöpartiet vet man aldrig.

* detta finns ju redan, för de som verkligen behöver det, småbarnsföräldrar och de med nedsatt arbetsförmåga, förslaget är att alla skall ha rätt till deltid utan någon motivering.

Faktum? Nej, trodde inte det heller…

senaste upplagan av SVT:s program Faktum ”utreder” de hur det står till med den interkommunala skatteutjämningen. De kommer fram till att vi lever i den bästa av världar och de enda som förlorar på det är ett par tusen överklassnobbar på Östermalm. Nästa vecka ryktas det att Faktum skall flytta upp till kurssegmentet ”sandlådeargument för fyraåringar”.

Programmet hade rätt i en sak. Det är inte i första hand Norrland som tjänar på skatteutjämningen, de mesta pengarna går till södra Sverige.
Dock ”glömde” Faktum berätta om att utjämningen sker även mellan landstingen, där är det bara ett landsting som betalar, Stockholms, som nu har tvingats höja till Sveriges i särklass högsta landstingsskatt.

Och visst räknas kostnaden för kollektivtrafik med i utjämningen, men inte det högre löneläget. Det vill säga, det högre löneläget räknas när skatteintäkterna tas med, men inte när kostnaderna för kommunen och landstinget skall beräknas. Rättvist? Nej.

Naturligtvis biter inte logik på kommittén som var satt att korrigera omfördelningssystemet. Om vi har högre löner i Stockholm så måste det räknas både på inkomst- och utgiftssidan. Hur svårt skall det vara att fatta? De räknar gladeligen med det högre kostnadsläget för löner och hyror när de räknar in de högre skatteinkomsterna, men när det kommer till utgifter så finns plötsligt inte samma pengar. Som utredningens ordförande, landshövdingen i Västerbotten Lorentz Andersson, säger: ”vi skall inte subventionera era höga löner”.

Goddag yxskaft. Vi har aldrig begärt att ni skall betala oss för vårt högre löneläge, det enda vi begär är att ni inte skall få betalt för det.

Dessutom försöker Faktum att få det till att det är höginkomsttagarna i Oscars församling som betalar, det är det inte, det gör den statligt anställde brevbäraren i Tensta med samma lön som sin kollega i Högsby men med boendekostnader som är mer än de dubbla.

Faktum försökte bevisa att Norrland har ”rätt” till transfereringar eftersom där finns naturresurser. Norrland får redan dessa transfereringar, genom enorma investeringar av kunnande, personal och kapital söderifrån kan skogen, gruvorna och vattenkraften skapa tusentals välbetalda arbetstillfällen för de som råkar bo där dessa naturresurser råkar finnas. Kommunerna och landstingen drar in skatteintäkter på detta, för att inte tala om staten, som äger många av bolagen. Att kräva att just Stockholmarna skall betala för att andra än de arbetande och deras familjer skall ha obegränsad rätt att bo i en landsända där det finns begränsad försörjning är lika begåvat som att kräva att Köpenhamnarna skall betala för uppehället för hundratusentals invånare på oljefälten mitt ute i Nordsjön, där finns också rika naturresurser…

Ingen landsända har ”rätt” att subventioneras i oändlighet för att en stor del av de som bor där inte kan försörja sig själva. För hundra år sedan flyttade människor tillNorrland för att få arbeta. från landsändar där det inte fanns jobb. Varför skall deras efterföljande plötsligt kräva att få bo kvar och bli försörjda av andra där inga jobb finns? Elise Claesson har skrivit väl om hur den socialdemokratiska staten på några årtionden lyckats bryta ner de stolta och självförsörjande småbrukande Västerbottningarna till en klass av bidragsberoende, sjukskrivna klienter.

Att jag talat om Norrland beror på att det var de som berördes i programmet. Men det är inte Norrland som får de största transfereringarna. Visst skall det finnas viss utjämning för att kompensera för extrema orättvisor i förutsättningar. Men detta skall skötas av staten. Undersköterskan i Skärholmen skall inte tvingas betala högre kommunalskatt för att sänka kommunalskatten för miljonären i Vänersborg.

Men vem är förvånad över (s)tatliga medias verklighetsbild…

Pyrrhusseger för Svenska Spel

Bosse Ring-Ring kommenterar idag att regeringen gett tillstånd till Svenska Spel att driva nätpoker.
Han tycker att det är mycket bra att det nu kommit ett legalt och ansvarstagandealternativ till de illegala utlänningarna…
Duh! Den enda anledningen till att de är inte ”legala” är ju att regeringen, där Bosse Ringholm som bekant sitter, inte gett dem något tillstånd. Som väntat gav regeringen nu det enda tillståndet till sitt eget bolag. Nu jublar Svenska Spel, men de och regeringen kan nog snart sätta skrattet i halsen. EU kommer att titta en extra gång på argumentet att spelmonopolet, redan Sveriges tredje största reklamköpare, finns till för att få svenskarna att spela mindre.