Vatten till salu gratis

Fredrik Segerfeldt har skrivit boken Vatten till salu:

Över en miljard människor i världen har inte tillgång till rent och säkert vatten. De bor oftast i fattiga länder där vattendistributionen sköts av inneffektiva offentliga leverantörer.
Nytänkande kring vattenhanteringen är en livsnödvändighet. De länder som släppt in privata aktörer i vattensektorn har kunnat ge många miljoner fler människor rent vatten på bekvämt avstånd.
Men ”privatiseringen” av vattendistributionen rör upp starka känslor. Motståndarna hävdar att privata företag inte tar ansvar och att de höjer priserna så att fattiga inte har råd att köpa det vatten de behöver. Så är det inte.

Den finns gratis för nerladdning på Timbro.
Vill man ha den på papper kostar den 61 spänn.

Republikanska Gardets återkomst

Nu marscherar republikanska gardet igen, stöveltrampet ekar i radiokorridorerna.

Dagens tidningskrönika i Lunchekot var en parodi på saklighet och opartiskhet. Först citerades ett antal ledarsidor, alla kritiska till statchefens straffrättsliga immunitet. Krönikan avslutades med insändare från DN. I DN i dag fanns tre insändare i ämnet, två insändare lästes upp, de som var kritiska till immuniteten. Den tredje kom inte med, som av en händelse var den positiv till immuniteten, jag vet, för jag skrev den själv

Rör inte immuniteten

I går orsakade en plåtskada i en rondell i Norrköping fullt pådrag hos kvällstidningarna. I dag propagerar Lars Lindström i en kolumn i Expressen för att kungens rättsliga immunitet skall avskaffas.

Vid ett första påseende kan det kanske tyckas orimligt att en myndig person i Sverige inte kan straffas för eventuella brott han begår.
Men tänker man efter gäller detta väldigt många fler än kungen.
Jag vill påminna om att vi har hundratals människor som dagligen rör sig på gatorna i Stockholm, de kan köra rattfulla, de kan smuggla knark, de kan slå ihjäl folk med träplankor utan att straffas (nåja, det kan ju vanliga Svenssons också).

Jag talar naturligtvis om den diplomatiska immuniteten, välkänd för trafikpolisen, skall denna unkna rest av ståndssamhället också avskaffas?

Nej, eftersom ett avskaffande av den diplomatiska immuniteten skulle leda till ett snabbt sönderfall av den internationella diplomatin med oöverblickbara och katastrofala effekter.
Är det ett pris värt att betala för att uppnå en teoretisk absolut ”jämlikhet inför lagen”?

Immuniteten finns där av mycket praktiska och handfasta skäl. Detsamma gäller för kungens immunitet: Statschefer, valda eller icke valda, i jordens alla civiliserade länder är rättsligt immuna eftersom det skulle bli omöjligt för dem att utöva sina ämbeten om de inte var det. Det yttersta straffet som kan ges en diplomat är utvisning, detsamma gäller kungen, sköter han sig riktigt dåligt blir han avsatt.

Jag håller med om att kungen, och alla, bör köra försiktigt, men rör inte hans immunitet.

Centrum Mot Rasism, forts.

TT meddelar att Jens Orback har tidigarelagt granskningen av Centrum Mot Rasism, de med Nogger-glassen.

– Jag har tagit del av den kritik mot CMR som funnits. Och den är så pass allvarlig att jag vill tidigarelägga en del av undersökningen för att se vad skattebetalarnas pengar har använts till, säger integrationsminister Jens Orback till TT.

På regeringens begäran tidigareläggs nu både Integrationsverkets och Riksrevisionens utredningar till våren 2006. Ser onekligen ut som att regeringen vill kunna ta sin hand från sin egen skapelse CMR i god tid före valet.

Idag försvarar samma CMR sina köttgrytor i ett 3000 tecken långt inlägg i tidningen Journalisten där de klagar över att de inte givits tillräcklig plats att bemöta SvD:s ”lösryckta uppgifter och osanningar […] grova sakfel och lösa påståenden”. De ger dock inte ett enda exempel på något av detta och talar inte heller om vari det värdefulla arbete mot rasism som de säger sig utföra består.

Enbart sårad oskuld räcker inte som försvar när CMR har grava trovärdighetsproblem. De har haft chansen att försvara sig, att bemöta felaktigheter i anklagelserna och tala om allt bra de säger sig ha gjort. Den inte tagit den. I stället låtsas de att all kritik är en konspiration av mörkerkrafter på SvD. Var det SvD som hittade på CMR:s rasiststämpling av Nogger? Gäller det även Rapports rapportering (veckan före det famösa glassuttalandet) om sexuella trakasserier i styrelsen?
Försvaret av CMR är mångordigt, men bakom utfallen mot kritikerna ekar tystnaden.

Blott Sverige svenska protektionister har

På LO:s valblogg kan man läsa ett inslag betitlat Blott Sverige svenska krusbär har [länken ej längre kvar]. Skribenten Ronny Frithiof propagerar där för att vi enbart skall köpa svensktillverkad mat så att pengarna och jobben stannar i Sverige. Han visar prov på samma logik som de stockkonservativa nationalisterna runt förra sekelskiftet som högljutt protesterade mot det nyinstiftade Nobelpriset, svenska prispengar kunde ju gå till utlänningar! Lika kortsiktigt som det var då, lika kortsiktig var protektionismen femtio år tidigare och lika kortsiktig är den idag.

Ronny har uppenbarligen bara läst sista raden av Almqvists vers. Den var inte ett hyllande av Sveriges goda bär, det var ett totalsågande av den inskränkta svenska självgodheten. Nuförtiden företrädd av just Ronny och hans LO.

Vad bjuder oss uppriktigt Afrika?
Vad visa kan Amerika?
Vad Asien? Vad allt Europa?
Jag trotsar öppet alltihopa.
Men Skandinavien – det är alladar!
Blott Sverige svenska krusbär har.

Carl Jonas Love Almqvist “Om svenska rim” (1838)

Länken hittad på броненосец, som skriver mer om vad protektionism innebär.