Rasistisk glassreklam?

bild på svart glassCentrum mot Rasism uppmanar till köpbojkott och kommer att anmäla glasstillverkaren GB till Diskrimineringsombudsmannen rapporterar SvD . Orsaken är att GB lanserat en ny glass, Nogger Black.

GB lägger ihop det svarta med namnet Nogger, som associerar till nigger och neger, säger Amina Ek, verksamhetschef på Centrum mot rasism.

Petronella Warg, informationsansvarig för GB Glace på Unilever tycker att kritiken är märklig. – Nogger har funnits hur länge som helst och namnet kommer av att innehållet och skalet från början varit av nougat.

Som en som kommenterat artikeln på SvD:s webbplats noterat så har CMR missat flera andra uppenbara fall, t ex kan ju ”88:an” läsas som HH – H*** H***** , dessutom är den ju brun…

Centrum mot Rasism är en ”fristående ideell förening” centralt belägen i rymliga lokaler på Sveavägen i Stockholm, bildad på initiativ av regeringen, med uppgift att påverka riksdagens beslut. Nej det var inte första april då heller.
Föreningen får 5,5 miljoner i statliga anslag om året och kände väl att den ville komma i nyheterna för något annat än det här


Falsk matematik

På DN Debatt skriver idag professor emeritus Bengt-Erik Andersson en artikel med rubriken ”Tidig dagisstart det bästa för de allra flesta barn”

En undersökning bland 16-åringar visar att hela 70 procent av dem som börjat på dagis före ett års ålder har en mycket positiv utveckling när det gäller skolbetyg, anpassning och social kompetens. Bara 38 procent av dem som varit hemma som små barn har haft motsvarande framgångar.

De siffrorna är dock fullständigt meningslösa i sig eftersom det är den övre medelklassen som sätter sina barn på dagis tidigast. Att dessa i snitt klarar sig bättre är inte märkligt alls. Långt ner i artikeln visar det sig att undersökningen faktiskt tänkt på detta:

Det är också så att barnens sociala hembakgrund spelar in. Barn som har mödrar med högre utbildning tillhör oftare de positiva utvecklingsgrupperna än andra barn. Likaledes hamnar barn från socioekonomiskt bättre förhållanden oftare i de positiva utvecklingsgrupperna. Även flickor ligger oftare där än pojkar. Om man emellertid i de statistiska analyserna tar hänsyn till detta och kontrollerar för dessa förhållanden kvarstår ändå en statistiskt signifikant effekt av tidpunkten då man började i barnomsorg.

Men det är ju inte de siffrorna han redovisar! Hur stor skillnaden är efter att siffrorna rensats får vi inte veta, det är de orensade siffrorna som slås upp. Ingenstans står heller hur många barn som ingick i undersökningen eller hur de valts ut. Ingen länk eller hänvisning till var man kan läsa undersökningen finns. Överhuvud taget får vi inte någon chans att bedöma underlaget utan förutsätts lita på vad professorn skriver. Och förutsätts vi göra det utan att få bakgrunden till hans siffror hade det faktiskt räckt om han skrivit två rader i stället för att ta upp en sida på DN Debatt. Statistik är som bekant mycket lätt att bevisa saker med…

intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om